Bläddra

Ekshäradsdialekten – ol å uttryck, historier

Kategorier: Språk och lingvistik

Ekshäradsdialekten – ol å uttryck, historier

Kategorier: Språk och lingvistik
Här finner du en ovanlig bok.
Den har blivit till i digitala diskussioner och funderingar i en dialektgrupp, som har växt fram bland ekshäringar boende på orten eller ute i världen.
Alla har vi starka band till Ekshärad och värnar om bevarandet av vår säregna dialekt.
Du vet nog redan att en ekshäring aldrig ljuger, men ha i beaktande att densamme kan förstärka sanningen, när det kommer till återgivning av berättelser och historier.
Du behöver inte förstå vad vi säger.
Du behöver inte förstå vad vi skriver.
Men du ska förstå vad vi menar!