Bläddra

Elkretsteori

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elkretsteori

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Elkretsteori ger grunden för att förstå de tillämpningar som tas upp i en modern elektroteknisk ingenjörsutbildning oavsett den är inriktad mot tele-, kommunikations-, automations- eller elkraftteknik. Den kan även användas som ett referensverk för yrkesverksamma i elbranschen. Boken inleds med en översikt av SI-enheter och en kort introduktion av begreppen lik- och växelström. Därefter följer kärninnehållet med kapitel om likströmskretsar, enfas växelströmskretsar, trefas växelströmskretsar och elektromagnetiska kretsar.

Läs mer
Varje kapitel innehåller:
- teoretiska genomgångar åtföljda av genomräknade exempel som bekräftar teorin
- analoga och digitala mätsystem för mätning av kapitlets viktigaste storheter och studium av kurvformer
- sammanfattning, kontroll- och teorifrågor samt övningsuppgifter
Svar och anvisningar för lösning av övningsuppgifterna ingår, liksom ett utförligt sakregister.
Elkretsteori är delvis baserat på ett original skrivet av R.K. Rajput, flerfaldigt belönad för sin pedagogiska och vetenskapliga gärning under mer än 35 år som lärare inom maskin- och elektroteknik och författare till ett flertal böcker på området. Alf Alfredsson har översatt de delar av boken som hänförs till Rajputs verk. Vidare har han bearbetat materialet, anpassat det till svenska förhållanden och bidragit med en stor mängd nytt material som han införlivat i boken till en väl sammanhållen enhet.

Om författarna
Alf Alfredsson är civilingenjör inom elektroteknik och har under många år arbetat med produktutveckling och företagsanpassad utbildning på elkraftområdet. Han är författare till mer än ett dussin böcker.