Bläddra

En annan Kyrka : Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

En annan Kyrka : Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här
Boken, som skulle ha blivit en historisk beskrivning av varför Kyrklig Samling kring Bibeln och bekännelsen kom till och var tvungen att agera, blev en berättelse om Svenska kyrkan med avstamp redan i 1930-talet och fram till våra dagar. När författaren forskade om ämnet visade det sig att Kyrklig samling speglar Svenska kyrkan. Det kom att styra framställningen, som trots allt mer kom att handla om tiden och teman i tiden än om organisationen Kyrklig samling och dess aktörer. Materialet är oöverskådligt men med Kyrklig samling som spegel kan Svenska kyrkans omvandling beskrivas.