Bläddra

av: Mikael Hermansson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
I En allians av något slag ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet från en tysk kultursfär till en anglosaxisk.  Redan vid slutet av 1800-talet visade Church of England…
Köp här

Isbn: 9789187439513

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Att öppna ett slutet rum är en bok om själavård och kyrkan. En bok där författarna vill se det enskilda själavårdssamtalet i ett större sammanhang och ge nycklar till församlingen som själavårdande miljö. I boken blandas erfarenheter från glesbygder och biktrum, observationer från gudstjänster och församlingsliv,…
Köp här

Isbn: 9789152637395

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Till tro erbjuder ett flexibelt sätt att arbeta med församlingsutveckling. Materialet utgår från fem fokusområden: Vårda det heliga, Bygga levande gemenskaper, Förtroendefullt ledarskap, Lärjungaskap i dag och Göra skillnad i världen. Dessa områden kan användas som ett filter på församlingens verksamhet. Inom vilka…
Köp här

Isbn: 9789173154680

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Daniel Lindmark

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer Socialhistoria och kulturhistoria
Daniel Lindmark är professor vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. I boken belyser han på olika sätt det svenska intresset för samerna och deras religion från 1680-talets “trolldomsrannsakningar” till 1770-talets missionsskildringar. Med utgångspunkt i “Avguderiet i…
Köp här

Isbn: 9789197446846

Utgivningsår: 20060820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Mediatyp: BB

av: Eileen Crossman

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Vad har en missionär som verkade i sydvästra Kina i början av 1900-talet att säga oss idag? Mycket. Dottern till James O. Fraser berättar om sin fars mödor och misslyckanden, ångest och drömmar, förhoppningar och visioner. Det är en bok om en levande människa, som trots stora svårigheter, genom uthållighet, bön och…
Köp här

Isbn: 9789198237610

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: Discursia förlag, Paternoster Lifestyle /Authentic Media Ltd, Totem

Mediatyp: BC

av: Björn Cedersjö, Andreas W Andersson, Sofia Camnerin, Madeleine Fredell, KG Hammar, Julia Rydberg, Nils-Eije Stävare, Daniel Öhrvall

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Tvärvetenskap
Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare. Inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. I denna verklighet, hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till…
Köp här

Isbn: 9789179996284

Utgivningsår: 20140921

Utgivare: Marcus förlag, Scandbook

Mediatyp: BB

av: Kerstin Hesslefors Persson

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi och religion Företagsekonomi och management Kristendom Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Personliga berättelser Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Det plötsliga och oväntade livet drabbar oss alla, ibland med ett tydligt utropstecken – abrupt och oönskat. Livet händer! handlar om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, om ledarskap och existentiell hälsa. Hur klarar vi av att vara människor i de sammanhang för vilka vi har ansvar? I Livet händer! berättar…
Köp här

Isbn: 9789152637425

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Lucy Moore

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Messy Church är ett sätt att samla människor i alla åldrar och låta dem tillsammans få uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen utanför söndagsgudstjänsten. En eller två vardagskvällar i veckan bjuder kyrkan in barnfamiljer och andra intresserade till Messy Church-träff. Man pysslar…
Köp här

Isbn: 9789173154765

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Thomas Merton

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Han var en paradoxernas man: prästen, poeten och fredsaktivisten Thomas Merton. En rebell under lydnadslöften. En kontemplativ ensling med exhibitionistiska drag som när han dog var något så motsägelsefullt som världens mest kända trappistmunk. Kanske är det just hans motsägelsefullhet som gjort Merton till en av de…
Köp här

Isbn: 9789175807775

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag, HarperCollins

Mediatyp: BC

av: Irene Ivarsson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer Självbiografi: allmänt
I bokens första kapitel får läsaren följa med ett ungt missionärspar till Kongo Brazzaville. Utsända av Örebromissionen är det där de ska arbeta. Mötet med Afrika, dess fuktiga värme, den röda jordens starka doft, de intensiva färgerna, allt är omtumlande. Denna livsberättelse börjar färgstarkt och så fortsätter…
Köp här

Isbn: 9789177650119

Utgivningsår: 20161209

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Wojtek Jezierski

Kategorier: Aspekter av religion Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Can we think of a Benedictine cloister around the year 1000 as reminiscent of a modern prison or a mental asylum? Was the monastery a medieval type of Erving Goffman’s ‘total institution’ or Benthanian panopticon thoroughly structuring the thoughts and practices of its inmates? What did the power…
Köp här

Isbn: 9789186071479

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173155489

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Argument Förlag, The Bible Reading Fellowship

Mediatyp: BE

av: Per Svensson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Martin Luther är en paradox. Han kastade en världsordning över ända, men var samtidigt fylld av skräck och avsmak inför oordningen – såväl sin egen själs hotande kaos som de hotfulla upproriska bondemassorna. Han var en kompromisslös rebell, men förknippas idag av de flesta svenskar med furstefjäst och glädjelös…
Köp här

Isbn: 9789152631676

Utgivningsår: 20080822

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

av: Tom Doyle, Greg Webster

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Islam Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Det finns ingen tvekan om det: vi lever i en farlig värld. Men istället för att motivera kristna i väst att agera verkar dagens rubriker paralysera oss. Vi har aldrig kallats till att leva i fruktan. Även om tiden vi lever i är skrämmande, är vi på rätt kurs utifrån just den plan Gud har för den här världen. Världen…
Köp här

Isbn: 9789188247445

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Sjöbergs Förlag AB, Thomas Nelson, a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc.

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173537186

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Hans Andreasson, Ninna Edgardh, Magnus Evertsson, Jonas Frykman, Ragnar Holte, Sverker Jullander, Margareta Ridderstedt

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Isbn: 9789175808208

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Uppslagsverk och referensverk
Den årligen utkommande matrikeln är en viktig uppslagsbok för dig som snabbt och smidigt vill komma i kontakt med Svenska kyrkans församlingar eller någon av kyrkans organisationer. Matrikeln innehåller namn- och adressregister till präster, diakoner och pastorsexpeditioner i landet, till stiftskanslier och domkapitel,…
Köp här

Isbn: 9789152637678

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Linda Muhr Sandahl

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
En kortfattad introduktion till Till tro, som passar bra att dela ut till kyrkoråd, volontärer och intresserade församlingsmedlemmar. Här presenteras kortfattat de fem fokusområdena och även tankarna bakom Till tro.
Köp här

Isbn: 9789173154697

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Margareta Brandby-Cöster

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare Samhälle och samhällsvetenskap
SVEN HECTOROroväckande prästkrigsvintern 1939-40 Sven Hector (1906-85) var präst i Karlstads stift, under trettio år i Eda församling vid norska gränsen och därefter 1963-71 i Nyskoga församling i norra Värmland. Han var som teolog lutherskt förankrad och var politiskt marxist. På 60-talet satt Sven Hector under en…
Köp här

Isbn: 9789174635997

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Den 15 mars 1866 landsteg de tre första missionärerna utsända av EFS på vad som idag är Eritreas kust. Det blev början till ett 150-årigt missionsarbete som fortfarande pågår. I denna jubileumsbok skildrar ett tjugofemtal olika författare EFS internationella mission utifrån olika aspekter. Här ges en kort…
Köp här

Isbn: 9789198252910

Utgivningsår: 20160101

Utgivare: EFS Läser

Mediatyp: BB

av: William T. Cavanaugh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
William Cavanaughs ärende är politiskt, och hans ämne är kyrkan. Budskapet är att en kyrka som vill förvandla världen måste vara kyrka full ut. Det innebär att ta vara på sin kallelse och de profetiska tecken hon fått att vårda. I bibeln, gudstjänsten och kyrkans traditioner finner Cavanaugh resurser för att inte bara…
Köp här

Isbn: 9789179996543

Utgivningsår: 20160427

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Kyrkorna i Sverige har stora utmaningar och möjligheter i vår tid, därför är det viktigt att ledare i kyrkan får redskap för reflektion och handling.  Teologiska Högskolan Stockholm (THS) som ger utbildning för kyrkligt ledarskap har i den här boken samlat olika perspektiv på vad det konkret innebär. Det övergripande…
Köp här

Isbn: 9789188435743

Utgivningsår: 20190418

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Schamaner och schamanism har blivit allt vanligare på senare år. Samtidigt som nutidens schamaner återknyter till gamla schamanistiska metoder, modifierar dem och framhåller dem som den nya och moderna vägen, är de noga med att understryka att deras metoder är sprungna ur den traditionella schamanismen. I skrifter som…
Köp här

Isbn: 9789157803610

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Klas Hansson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Krig och försvar Krig och försvar: övrigt Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap
Vad gör en präst egentligen inom försvaret? Ska fältprästen elda trupperna till stordåd mot fienden eller vara en samtalspartner för den som har det svåra uppdraget att vara soldat? Synen på fältpräs­tens uppgift har förändrats sedan början av 1900 ­talet och i den här boken skildras de olika faserna i denna…
Köp här

Isbn: 9789175807782

Utgivningsår: 20160212

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Rogesund

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Susanne Rogesund är teol. Master och har skrivit en Master¬uppsats om Carl Olof Rosenius och Peter Waldenströms försoningslära, en Magisteruppsats om hur Peter Sellergren «upptäcker att tid och nåd följas åt», en C-uppsats om Martin Luther och Reformationen, med titeln «Martin Luther finner trons väg», samt en…
Köp här

Isbn: 9789177651093

Utgivningsår: 20170629

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Anne-Mette Pleijel Johnsson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Himlar anamma! Boken du nu har framför dig handlar om en unik person och en spännande tid. I en mening är vi ju alla unika, men ibland skojar man och säger att somliga är mera unika än andra. I denna bok, skriven med mycket kärlek, berättar Anne-Mette Pleijel Johnsson om sin pappa Bengt. Vi får möta den unike personen…
Köp här

Isbn: 9789186577551

Utgivningsår: 20160726

Utgivare: Gaudete, Studio RBB

Mediatyp: BB

av: Mikael Ringlander, Elin Klemetz

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Kultursamverkan i Göteborgs stift knyter samman kulturutövares arbete med Svenska kyrkans i temamässor, utställningar – och Se människan-scenen på Bok & Bibliotek varje år i september. 2015 utsågs Mikael Ringlander, präst och Kultursamverkans projektledare, till Årets förnyare i Svenska kyrkan. Nu berättar han och…
Köp här

Isbn: 9789152631836

Utgivningsår: 20160430

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Tom Doyle, Greg Webster

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Islam Kristendom Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Det finns ingen tvekan om det: vi lever i en farlig värld. Men istället för att motivera kristna i väst att agera verkar dagens rubriker paralysera oss. Vi har aldrig kallats till att leva i fruktan. Även om tiden vi lever i är skrämmande, är vi på rätt kurs utifrån just den plan Gud har för den här världen. Världen…
Köp här

Isbn: 9789188247674

Utgivningsår: 20171210

Utgivare: Sjöbergs Förlag AB, Thomas Nelson

Mediatyp: AC

av: Julia Sigurdson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Heliga Birgitta avled 1373 och kanoniserades 1391. Redan under livstiden var hon omtalad för sina uppenbarelser och sin undergörande förmåga och känd över nästan hela Europa. Människor i stora skaror följde i hennes fotspår: en lång rad kvinnor, döttrarna, många av tidens drottningar, kvinnor ur frälset, borgerskapet…
Köp här

Isbn: 9789177770480

Utgivningsår: 20180711

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Owe Lindeskär

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Pingstkyrkor Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Religiösa institutioner och organisationer
Träffsäker analys av vår tid, där kyrkan ofta är så upptagen med sin verksamhet och organisation att medlemmars andliga utveckling inte vårdas av ledarskapet,och där bönemöten, bibelstudier och väckelsemöten inte prioriteras. En stor andel av medlemmarna har gett upp och deltar inte längre. Hur kunde det bli så, trots…
Köp här

Isbn: 9789187827235

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BB

av: Thomas Lerner

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Martin Lönnebo biskopen från Storkågeträsk är en biografi av journalisten Thomas Lerner. På sitt karaktäristiska och lågmälda sätt berättar Martin Lönnebo för Lerner om sitt händelserika liv och om vad som format honom och hans gudstro. Martin Lönnebo säger själv att han är född med ena benet i medeltiden och…
Köp här

Isbn: 9789152634271

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Kyrkoårets gudstjänster 2015/2016 är en inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster. Här finns varje söndag eller helgdag presenterad på fyra sidor. Sidorna innehåller introduktionstexter till dagens bibeltexter (som textläsaren kan presentera), liturgiska anvisningar, förslag på psalmer, bön, betraktelse…
Köp här

Isbn: 9789173154758

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulla Lind

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Ulla Linds livsgärning var som lärare i svenska, tyska och engelska på Bäckängsgymnasiet i Borås. Som nybliven pensionär besökte hon Kongo 2007, där hon bland annat träffade skolchefen för Frälsningsarméns skolor i Kongo. Han berättade att det behövdes folk som undervisar i engelska. Ulla kom tillbaka för att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789175177434

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC