Bläddra

En botfärdig synderskas svanesång : barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Brottslighet och kriminologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

En botfärdig synderskas svanesång : barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Brottslighet och kriminologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

De är bara namn, ibland inte ens det, på skillingtryckens framsidor: kvinnor som dömts till döden för gruvliga brott i tider långt från vår egen. Trycktitlar i frakturstil kallar dem "synderska" och "barnamörderska" med datum och plats för avrättningen. Till skillnad från dagens true crime berättar visorna inte mycket om själva brottet, inte heller om gärningskvinnans omständigheter. I stället möter vi missdåderskan som kulturell stereotyp: en ångerfull synderska eller monstruös mor. Men bakom varje visa ruvar en verklig historia.

I denna bok studerar visforskaren Karin Strand skillingtryck som rapporterar om kvinnliga brottslingar för 1700- och 1800-talets publik. Genom ingående fallstudier av barnamordsbrott i Stockholm undersöker hon förhållandet mellan visorna och de faktiska händelserna så långt de kan spåras i rättegångsprotokoll, arkiv och dagstidningar. Vad berättar visorna och vad är det de inte förtäljer? Vilken roll spelade de folkliga trycken i samtidens opinion? Studien belyser en framträdande genre i vårt tidigaste massmedium men är också en resa i kvinnohistoriens mörkare regioner.

Karin Strand (f. 1970) är fil. dr i litteraturvetenskap och biträdande chef för Svenskt visarkiv (Musikverket). 2016 utkom hon med Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (Gidlunds förlag).