Bläddra

av: Lucretius

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Under det kaotiska och ångestfyllda seklet före Kristi födelse skrev den romerske poeten Titus Lucretius Carus sitt verk Om tingens natur, som Sture Linnér i sin inledning kallar världslitteraturens mest passionerade lärodikt. Lucretius hyllar den grekiske filosofen Epikuros, vilken liksom i en vision hade…
Köp här

Isbn: 9789127090033

Utgivningsår: 20020718

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitt.

Mediatyp: BB

av: Tryggve Kronholm

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Först på 1700-talet började den uråldriga arabiska litteraturens översättas till europeiska språk, bl a de underhållande berättelserna i Tusen och en natt och den ryktbara furstespegeln Kalila och Dimna. Men verkligt känd blev den först vid sekelskiftet 1900 genom olika vetenskapliga insatser. Detta är den första…
Köp här

Isbn: 9789127054738

Utgivningsår: 19950928

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171393906

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Hélène Cixous

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En feministisk klassiker äntligen på svenska. »En essä som på sina blygsamma 30 sidor är upprorisk och utopisk, vildsint och het.« THERESE ERIKSSON, SVD »Medusas skratt har verkligen sina särskilda språkpärlor. Man måste till exempel bara älska dess vanvördiga humor, som i de många sarkasmerna om kastrationen och det…
Köp här

Isbn: 9789176450284

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst? Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet…
Köp här

Isbn: 9789127824652

Utgivningsår: 20190313

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Cecilia Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
“För den som är det minsta intresserad av sin europeiska omvärld, sin samtid eller, för den delen, meningen med livet.” UNT “Deras frågor angår alla.” Expressen “Det är en underbar bok som Cecilia Hansson skrivit.” SvD Den fria kulturen är under attack på många håll i Europa.…
Köp här

Isbn: 9789127143685

Utgivningsår: 20170331

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197189415

Utgivningsår: 19920701

Utgivare: Premium Publishing

Mediatyp: BC

av: Nina Ernst

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Konstformer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Teckningskonst
Att teckna sitt jag innebär att i både ord och bild ge sin föreställning av de egna erfarenheterna. Blicken tillbaka och minnet bearbetar händelser, förtydligar och framhäver dem. Nina Ernsts studie undersöker svenska grafiska självbiografier publicerade 1998–2016, med referenser till internationella…
Köp här

Isbn: 9789187877391

Utgivningsår: 20171021

Utgivare: Apart Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631219705

Utgivningsår: 20011221

Utgivare: Blackwell Publishers, Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Kerstin Dahlbäck, Gunnar Sahlin, Henrik Åslund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Tryck, databaser och Internet riktar sig främst till studenter och doktorander i ämnet litteraturvetenskap. Boken är också tänkt som ett praktiskt hjälpmedel för artikelförfattare, recensenter och bibliotek, för överhuvudtaget alla litteraturhistoriskt intresserade, som snabbt behöver få fram lämplig litteratur om en…
Köp här

Isbn: 9789127072534

Utgivningsår: 20010815

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Annette Årheim

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Det finns idag ett enormt intresse för självbiografiska böcker där kända och okända personer vittnar om sina erfarenheter av ett liv i misär. Hur ska vi förstå det intresset? Vanligt är att beskriva det som en drift, där författaren söker uppmärksamhet och läsaren drabbas av den befriande insikten att ingen –…
Köp här

Isbn: 9789170187223

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144272030

Utgivningsår: 19970311

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingeborg Bachmann

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
”En författares uppgift är att utplåna fraserna”, sade Ingeborg Bachmann i sitt tacktal vid mottagandet av Anton Wildgans litteraturpris 1972. Hennes tankar om litteraturens ansvar och verkan präglar hela denna samling texter, vars stomme utgörs av fem poetikföreläsningar som Bachmann höll vintern 1959–1960 vid…
Köp här

Isbn: 9789172474307

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Ellerströms förlag AB, Tallinna Raamatutrükikoda

Mediatyp: BC

av: Berggren, Zander, Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
På 1500-talet gjorde danskarna nidbilder av Gustav Vasa i sin propaganda. Idag, 500 år senare, presenteras han som en kraftfull och äktsvensk figur i Wasabrödsreklamen. Gustav IV Adolfs abdikation i början av 1800-talet ledde till att man förstörde alla offentliga bilder och porträtt av den före detta konungen. Syftet…
Köp här

Isbn: 9789189116221

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197189422

Utgivningsår: 19931201

Utgivare: Premium Publishing

Mediatyp: BB

av: Åke Erlandsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Föreliggande bibliografi omfattar dels en systematisk, dels en alfabetisk förteckning över Alfred Nobels privatbibliotek. Samlingen omfattar drygt 1 900 volymer fördelade på 1 200 titlar. Den humanistiska delen med skönlitteratur och konst utgör nästan två tredjedelar av samlingen, medan teknik och naturvetenskap står…
Köp här

Isbn: 9789174866308

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Volker Weidermann

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Europas historia Historia Historia och arkeologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Oostende 1936: i en belgisk badort med guldkant och anor samlas författare och intellektuella, som Stefan Zweig, Joseph Roth, Irmgard Keun, Ernst Toller och Arthur Koestler. Europa står på randen till fascismens och krigets avgrund. Snart flockas allt fler av de förbjudna författarna och njuter av solen, havet och…
Köp här

Isbn: 9789177790792

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Lind & Co, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH

Mediatyp: BB

av: Björn Wahlberg, Fredrik Strömberg, Ola Hellsten

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Illustrationskonst och kommersiell konst Illustrationskonst: tecknade serier Kommersiell konst och design Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Tecknade romaner och tecknade serier: läsguider och kritik Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
I nummer 190 fokuserar vi bland annat på den nya Tintin-filmen »Enhörningens hemlighet«, med en artikel av Tintin-kännaren Björn Wahlberg. Bildbilagan i detta numer är extra lång och innehåller presentationer av ett antal svenska serieskapares relation till August Strindberg, med originalbilder och serier. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789186667085

Utgivningsår: 20120306

Utgivare: Seriefrämjandet

Mediatyp: BC

av: August Strindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla texter som Strindberg författat – skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etcetera. Utgivningen inleddes 1981 med I vårbrytningen och Röda rummet. De sista textvolymerna, Ockulta Dagboken och Hemsöborna,…
Köp här

Isbn: 9789113096223

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Bo Svensén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Socialhistoria och kulturhistoria
Snille och smak ger en bild av Svenska Akademien i dess roll som fristående kulturinstitution, från Gustaf III:s tid till våra dagar. Efter en allmän historisk översikt fokuserar boken på Akademiens tre centrala arbetsfält svenska språket, svenska litteraturen och Nobelpriset i litteratur för att till sist ge läsaren…
Köp här

Isbn: 9789113070988

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Erlend Loe, Petter Amundsen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
I Expedition Shakespeare träffar vi en nedtonad Erlend Loe när han möter den norske kyrkoorganisten Peter Amundsen. Amundsen visar Loe hur han använt symboler från bland annat Frimurarorden och Rosencreutzarna på Shakespeares dramer, sonetter och även från hans gravsten för att komma fram till, inte bara vem som är…
Köp här

Isbn: 9789150107883

Utgivningsår: 20070403

Utgivare: Alfabeta, Cappelen Forlag AS

Mediatyp: BB

av: Bengt Jangfeldt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Socialhistoria och kulturhistoria
"En rysk historia är en berättelse om en fascination för ett språk och en kultur. Den skildrar möten med människor som jag mött – Lili Brik, Joseph Brodsky, Nina Berberova, andra ryska (och svenska) författare och privatpersoner – och människor som jag bara känner från böcker och arkiv: Vladimir…
Köp här

Isbn: 9789146225751

Utgivningsår: 20150507

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Tryggve Lundgren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1900-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Dagens bokflod forsar ymnigt. Nya titlar kommer i strid ström. Det skall vara nu, nytt, framåt. Men vart tar då det gamla vägen? I den här boken har Tryggve Lundgren valt att lyfta fram sex författare som skrev för inte så väldigt länge sedan och är väl värda att läsas om eller få nya läsare för de är alla mycket bra.…
Köp här

Isbn: 9789188263209

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Ultima Esperanza Books

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
»I stället för nekrolog« 2012 års Strindbergiana tar sitt motto från en artikel från 1912 av den ryske symbolisten Vladimir Pjast, vilken för hundra år sedan reste till Stockholm med en hälsning från de ryska symbolisterna till den döende August Strindberg. Om den ryska samtidens kult av Strindberg berättar Magnus…
Köp här

Isbn: 9789173535359

Utgivningsår: 20120404

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Anna Lindhé

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
“‘I am a man More sinn’d against than sinning’ For centuries, readers and spectators have felt invited to sympathize with the father in one of William Shakespeare’s most famous tragedies, King Lear. Towards the end of the 20th century, however, these sympathies shifted towards Lear’s daughters in both the…
Köp här

Isbn: 9789197693523

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Jonas Ellerström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Rainer Maria Rilke och James Joyce. Två specialsamlingar i Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Köp här

Isbn: 9789176091876

Utgivningsår: 20140612

Utgivare: Svenska Akademien

Mediatyp: BC

av: Taru Väyrynen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1900-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Tutkimus siitä, miten myyttinen taistelijasankari kuvataan kirjallisuudessa, perustuu Taru Väyrysen lisensiaatintutkimukseen "Sankarimyytti Edgar Rice Burroughsin Mars-trilogiassa", joka on hyväksytty Helsingin yliopistossa vuonna 1997.
Köp här

Isbn: 9789527191200

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Emma Tornborg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
What happens in the brain when you read ekphrastic and pictorial poetry? Ekphrasis is a verbal representation of a visual, iconic and static representation, whereas pictorialism is a phenomenon that occurs when the reality of the fictive world, either psychological or physical, in the text is represented as image. Both…
Köp här

Isbn: 9789186980634

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: Bokbox förlag, MediaTryck

Mediatyp: BC

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Möte med barnboken är en starkt reviderad utgåva av den 1980 utkomna Möte med barnlitteraturen. Boken är kortfattad och lättillgänglig. De två första kapitlen beskriver barns villkor och den barnboksmarknad vi har idag och ger också en överblick över barnbokens historia. De sex övriga behandlar olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789127038271

Utgivningsår: 19940323

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Ruby Jand

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1400-talet och 1500-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Why Shakespeare? Who is this Hamlet? Is Lady Macbeth really evil? Can Caliban really be a twitchy speeded Goth freak? What’s so interesting about Lady Blanche, Lucius, Queen Margaret, Cassius, Paulina, Emilia, Celia…? These and many, many more questions sent the new Bardolator Ruby Jand on a personal…
Köp här

Isbn: 9789163782626

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144020723

Utgivningsår: 20020108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tobias Dahlkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Den italienske poeten och aforistikern Giacomo Leopardi (1798?1837) gäller för att vara en av de mest svartsynta författarna. I dikter och dialoger uttrycker han sin avund gent­emot de döda, i aforismer och dagboksstycken beklagar han bittert de usla tidevarv han fötts in i. Han gör det visserligen med en elegans och…
Köp här

Isbn: 9789172472310

Utgivningsår: 20100619

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Erlanson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1900-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller därför inte om eller i vilken mån dikter griper in i…
Köp här

Isbn: 9789188473233

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Björn Meidal, Göran Söderström, Theodor Wolff, Ilja Trotzky, Mark Uralski, Stefan Bohman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
I denna volym av Strindbergiana ingår flera tidigare inte utgivna brev av Strindbergs hand, varav ett är ett brev till »en okänd« som inleds: »Heders-Idiot! Jag hör att Du redan beträckat fädernesjorden!« Vid sidan av breven innehåller utgåvan översättningar av tidigare oöversatta artiklar från Strindbergs samtid på…
Köp här

Isbn: 9789173537568

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174862683

Utgivningsår: 19960301

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Hassan Mirabedini

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Vilken plats har den persiska romanen på den internationella arenan? Föreläsare från Tadzjikistan, Afghanistan, Iran och Sverige försöker svara på den frågan i en serie artiklar. Boken publicerades i anslutningen till den årliga kongressen som den litterära gruppen "Sidenvägen", en del av…
Köp här

Isbn: 9789198299717

Utgivningsår: 20161019

Utgivare: nordienT

Mediatyp: BC

av: Peter Cassirer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
När domaren i Wimbledon vill få tyst på publiken säger han: ”Please, Ladies and Gentlemen!” I klassrummet uttrycker läraren kanske detsamma med: ”Nej, hörni, nu får ni sannerligen vara tysta!” I ett annat sammanhang skulle samma önskan kunna formuleras: ”Håll käften, för helvete!” Det sätt på vilket ett tankeinnehåll…
Köp här

Isbn: 9789186093174

Utgivningsår: 20150819

Utgivare: Retorikförlaget, Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188024992

Utgivningsår: 20130526

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631222071

Utgivningsår: 20020930

Utgivare: Blackwell Publishers, Blackwell Publishers

Mediatyp: BB