Bläddra

En företagares bekännelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Management och företagsledning Personliga berättelser

En företagares bekännelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Management och företagsledning Personliga berättelser
Köp här
Nederlagen ska upp i ljuset, inte döljas i mörkret. Det är genom mina misstag jag blir mänsklig. Jag tror att jag har gjort de flesta misstag som går att göra som företagare. Boken du har framför dig är ingen lärobok i vanlig mening; det är inte en handbok där jag berättar hur jag har gjort och där jag lär ut hur du kan blir en lika förträfflig företagare som jag. Den här boken är snarare en bekännelse om min egen okunskap och om hur villkoren har sett ut för mig som företagare. Villkor som kan se väldigt olika ut för oss företagare. Jag menar att informationen om företag och företagande som går ut till allmänheten, politiker, tjänstemän, företagare och potentiella företagare inte är anpassad för olika branscher och storlekar, utan handlar om och riktar sig generellt till storföretag eller företagare som säljer korv på torget. Min ansats är således att försöka ge en mer nyanserad bild av företagande ? och därmed lyfta även de mindre fina sidorna. Den här boken handlar i första hand om hur det har varit för mig och vilka utmaningar som jag har stött på som småföretagare inom tjänstesektorn. I andra hand kan boken fungera som ?Företagarens snabbguide genom hundåren?. I tredje hand kan boken fungera som diskussionsunderlag för det stora antalet myndigheter som vi små företagare behöver förhålla oss till. Boken behandlar affärsmöjligheter, ledarskap, rekrytering, arbetsmiljö, anställda och arbetsrättsområdet: ? Att skriva affärsplan ? Företagets ekonomi ? Ägarskifte ? Placering av företaget ? Kunder ? Konkurrenter ? Juridik såsom obestånd, likvidering, konkurs ? Lagen om Offentlig Upphandling ? Försäkringar ? Myndigheter såsom Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ? Finansiering ? Marknadsföring ? Lansering av nya tjänster eller produkter ? Företagsstatistik. I slutet av boken anges betydelsen av fungerande nätverk, samt vart man kan vända sig för att få mer kunskap om företagande. Sägas skall att jag har anonymiserat brevkonversationer och personer, så att ingen ska riskera att bli igenkänd, då syftet inte är att peka ut eller skada någon. I texten finns det ett antal ordspråk och visdomsord. Visdomsord med upphovsmannens namn utskrivet och ordspråk utan.