Bläddra

En grundläggande handling : byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

En grundläggande handling : byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här
Hur kommer det sig att man hittar hästhuvuden och keramikgrytor i gamla husgrunder? Enligt äldre seder skulle dessa föremål ge lycka och välgång åt huset och människorna. I det moderna samhället har huvudena och grytorna förlorat sina symboliska betydelser och de ger oss inga tydliga associationer. Men de hade en viktig innebörd för människorna som placerade dem där.

Traditionen att deponera föremål i husgrunder, så kallade byggnadsoffer, är ett vida spritt bruk. I En grundläggande handling byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid studerar arkeologen Ann-Britt Falk byggnadsoffer i södra Sverige och Danmark från sen vikingatid fram till modern tid. Författaren tolkar lämningarna som varaktiga spår av en ritualiserad handling. Falk resonerar kring vilken innebörd ritualen hade för människorna som placerade ut föremålen och varför vissa föremål blivit utvalda hade ritualen samma betydelse på 1000-talet som på 1800-talet?