Bläddra
Köp här

Isbn: 9789174023428

Utgivningsår: 20040624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023848

Utgivningsår: 20090629

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Anders Kaliff

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Indoeuropéerna har återkommit i såväl vetenskap som i mediernas vetenskapsnyheter. Anledningen är att DNA-metoder där man analyserar gamla molekyler nu öppnar nya världar. Här upptäcker man bärare av arvsanlag i våra gener, vilket visar oanade samband. Kvarlevorna i forntida gravar berättar nyheter. Både arkeologer och…
Köp här

Isbn: 9789173319270

Utgivningsår: 20181105

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Nina Nordström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga rester efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala…
Köp här

Isbn: 9789189116863

Utgivningsår: 20070516

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Anders Håkansson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer realistisk bild av de lokala förhållandena i…
Köp här

Isbn: 9789189578753

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Patrik Gustafsson Gillbrand

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden följde människan tätt i dess spår. Området runt Mälardalen utgjordes då av skärgård och människorna färdades över vattnet. Arkeologerna har länge diskuterat varifrån människorna kom. Föreliggande arbete prövar olika tolkningar genom att studera föremål och råmaterial…
Köp här

Isbn: 9789198034646

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843303

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Kristina Ekero Eriksson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Historien om det forna Gamla Uppsala har alltid handlat om sveakungar, hednatempel och storslagna offerfester. Men nu har en helt ny värld trätt fram! När ett järnvägsspår skulle byggas fick arkeologer tillfälle att undersöka ett 70 000 kvadratmeter stort område, bara några hundra meter ifrån Kungshögarna. Då visade…
Köp här

Isbn: 9789113080666

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Jenny Nord

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens landskap. De båda perspektiven…
Köp här

Isbn: 9789189578302

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174023701

Utgivningsår: 20080622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
The importance of the zooarchaeological evidence as a source for ritual practices in ancient Greece is gradually becoming widely recognized. Animal bones form the only category of evidence for Greek cult which is constantly significantly increasing, and they can complement and elucidate the information provided by…
Köp här

Isbn: 9789179160623

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Adam Boethius

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.
Köp här

Isbn: 9789188473653

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Emma Bentz

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Våra föreställningar om medeltidan är många och rymmer inte sällan både kontrasterande och motsägelsefulla bilder. Medan någon ser framför sig stadens gytter och ett äventyrligt riddarliv, så associerar en annan till kyrkans stillhet eller pestens härjningar. Mera sällan går kanske tankarna till det medeltida…
Köp här

Isbn: 9789189578210

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197503945

Utgivningsår: 20080201

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
“Brevduvan” är den hittills största arkeologiska undersökningen av det medeltida Linköping. Under åren 1987 och 1989 arbetade sjutton arkeologer med att gräva ut kvarteret vid Klostergatan. Här ges en unik chans att studera två stadsgårdar från stadens äldsta tid och fram till den stora branden år…
Köp här

Isbn: 9789185908257

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Östergötlands länsmuseums förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189116986

Utgivningsår: 20101022

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Kent Andersson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Följ med fjortonhundra år tillbaka i tiden, till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Med sig i båten fick han föremål som han skulle ha användning för i sin nya tillvaro i livet…
Köp här

Isbn: 9789173538817

Utgivningsår: 20170213

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Under åren 2012-2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. I sin samtid var platsen vida känd långt utanför Upplands gränser, at Upsalum står på två runstenar i Skåne. Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett…
Köp här

Isbn: 9789198390131

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Ernst Brunner

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
”I gryningen stod jag på El Salamik Bridge och letade fram solbrillorna ur ryggsäckslocket. Solen var ännu en bulnad i jordskorpan, men den åt sig ut genom Negevöknen och svävade sedan överlastad och tung genom Kairos smog som lagt sig som mögelludd över byggnadsgyttret.     Jag gick en mil…
Köp här

Isbn: 9789100109981

Utgivningsår: 20060324

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins områdesstudium, öppnar för nya…
Köp här

Isbn: 9789189578319

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This volume contains the proceedings of the conference Mycenaeans up to date: The archaeology of the north-eastern Peloponnese – current concepts and new directions, which was held 10-16 November 2010, under the auspices of the Swedish Institute at Athens. The published papers reveal the latest news in the field…
Köp här

Isbn: 9789179160630

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Publikationsnämnden över de Svenska Instituten vid Rom och Athen

Mediatyp: BB

av: Katarina Botwid

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Pryssgården in Norrköping is one of the larger ancient settlements in Sweden. People lived and worked here during the Stone Age and live and work here still. In this survey, the area and the archaeological questions surrounding it will be examined and discussed from an artisanal perspective. By re-examining the…
Köp här

Isbn: 9789188473028

Utgivningsår: 20170516

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
“Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de materiella källorna är…
Köp här

Isbn: 9789189578289

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Margareta Weidhagen-Hallerdt

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
S:t Clemens kyrka i Helsingborg: Medeltida monument och människor, är en bok som sammanfattar det spännande resultat av utgrävningarna i Helsingborg 1958-1962. Bokens författare är Margareta Weidhagen-Hallerdt, och dess redaktör, Peter Carelli. Boken utges av Dunkers kulturhus. Lite mer om utgrävningen: Under åren…
Köp här

Isbn: 9789197709736

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Dunkers kulturhus/Museum & konst

Mediatyp: BB

av: Erika Räf, Karin Viklund, Anders Lundberg, Titti Fendin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det var en gång en gård, öster om Stångån – en bland många gårdar i en tättbebyggd bondbygd. Gården existerade i närmare 1000 år, fram till 600-talet. Idag, ungefär 1400 år senare, heter området Kallerstad och är ett industri- och affärscentrum i nordöstra Linköping. När en ny parkering till Linköpings…
Köp här

Isbn: 9789185908721

Utgivningsår: 20090615

Utgivare: Östergötlands länsmuseum

Mediatyp: BB

av: Ann-Britt Falk

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Hur kommer det sig att man hittar hästhuvuden och keramikgrytor i gamla husgrunder? Enligt äldre seder skulle dessa föremål ge lycka och välgång åt huset och människorna. I det moderna samhället har huvudena och grytorna förlorat sina symboliska betydelser och de ger oss inga tydliga associationer. Men de hade en…
Köp här

Isbn: 9789189116948

Utgivningsår: 20080815

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Kent Andersson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkningar: Hur bar man en rutig yllemantel för…
Köp här

Isbn: 9789173539630

Utgivningsår: 20180321

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Elin Engström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: teori Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491522

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188168009

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Karin Bojs, Peter Sjölund

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Biologi och biovetenskap Biovetenskap Förhistoriska människor Historia och arkeologi Humanbiologi Matematik och naturvetenskap
Utnämnd till "Årets bok om svensk historia 2016" av Nättidningen Svensk Historia Först befolkades nuvarande Sverige av stenåldersjägare. Efter några tusen år anslöt bönderna. Det har DNA-tekniken nyligen lärt oss. Men bara några få procent av nu levande svenska män kan spåra sina fädernelinjer till de första…
Köp här

Isbn: 9789100167547

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Jönsson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Det är något mystiskt med Tommarp, den forna staden i sydöstra Skåne. Under de ca 950 år som gått sedan den danska kungamakten etablerade en kungsgård i Tommarp har orten bytt skepnad många gånger. Tommarp var under närmare 500 år en urbaniserad ort, vilken 1540 förlorade sina stadsprivilegier. Ortens betydelse har…
Köp här

Isbn: 9789189578371

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Paul G Bahn

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
50 stora arkeologiska upptäckter:Afrika: Kilwa, Stora Zimbabwe., AlexandriaEuropa: Akrotiri, Delos, Pompeji, NovgorodAsien: Ur, Troja, Babylon, Megiddo, Nimrud, Nineve, Persepolis,Pergamon, Palmyra, Samarra, Fatehpur SikriFjärran östern och Australien: Anyang, AngkorNya världen: Teotihuacán, El Tajín, Tenochtitlán,…
Köp här

Isbn: 9789185057177

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Historiska Media, George Weidenfeld & Nicolson

Mediatyp: BB

av: Mats Burström

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
For centuries boats were ballasted with sand, gravel, stone, or rubble to give them stability, and when they no longer needed the extra weight, it was dumped. The result was that huge quantities of ballast were shipped to new places and new continents. In Ballast the archaeologist Mats Burström charts how ship ballast…
Köp här

Isbn: 9789188661227

Utgivningsår: 20171214

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens presentation av dem ger en välkommen…
Köp här

Isbn: 9789189578333

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
When archaeologists claim to study social and cultural structures and phenomena, patterns of social engagement and human interaction in general, the study is always based on the material and culture of the past. It is understood that these objects were created and crafted by people of the past, but the weight of this…
Köp här

Isbn: 9789174734096

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186069780

Utgivningsår: 20131222

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Hållans Stenholm

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och tradition i äldre tid väckt nytt intresse. Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar nya gravar och hus som medvetet placerades på…
Köp här

Isbn: 9789189116993

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Bo Gyllensvärd, Peter Harbison, Morten Axboe, Jan Peder Lamm, Torun Zachrisson, Synnöve Reisborg

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174023398

Utgivningsår: 20040622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB