Bläddra

av: Nils Billing

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Filosofi och religion Forntida egyptisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Historia och arkeologi Religion och tro
“För själens långa resa efter döden brukade egyptierna, bland andra föremål i graven, också förse sina döda med en papyrusrulle som vore det ett skriftligt pass, vilket skulle säkerställa ett välvilligt mottagande vid de många portarna i de himmelska trakterna och hemvisterna.” Med dessa ord inleder den…
Köp här

Isbn: 9789173317399

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Niklas Eriksson, Johan Rönnby, Ingvar Sjöblom, Thomas Persson, Siiri Irskog, Marcus Sandekjer

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Socialhistoria och kulturhistoria
Skeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby år 1495. Det var då den danske kungens flaggskepp, men var byggt längre söderut i Europa och är sannolikt det bäst bevarade skeppet i världen från Columbus tid. Vraket belyser både den lokala blekingska historien och de hårdföra nordiska furstarnas kamp om Östersjön. Det ger…
Köp här

Isbn: 9789198259896

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Blekinge museum, Blekinge museum, Mixiprint Olofström

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023428

Utgivningsår: 20040624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Hans Browall

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Alvastra är en välbesökt ort vid Vättern och Ombergs fot i sydvästra Östergötland. Den intas i dag till större delen av en kungsgård som inom Alvastra har en areal på omkring 220 hektar. Det begränsade området till trots ruvar Alvastra på en rik historia som har få motsvarigheter i Sverige. Här finns spår av…
Köp här

Isbn: 9789177653943

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150623222

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198095500

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Anders Kaliff

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Indoeuropéerna har återkommit i såväl vetenskap som i mediernas vetenskapsnyheter. Anledningen är att DNA-metoder där man analyserar gamla molekyler nu öppnar nya världar. Här upptäcker man bärare av arvsanlag i våra gener, vilket visar oanade samband. Kvarlevorna i forntida gravar berättar nyheter. Både arkeologer och…
Köp här

Isbn: 9789173319270

Utgivningsår: 20181105

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789174023701

Utgivningsår: 20080622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Anders Kaliff, Terje Oestigaard

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Famous yet forgotten, the monumental site of Haga just outside Uppsala is mainly associated with the Viking King Bjorn, though it is in fact the richest Bronze-Age grave in Sweden. The deceased was cremated and buried in an oak-log coffin, together with almost a third of all of Sweden’s Bronze Age gold and gold…
Köp här

Isbn: 9789150627114

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023848

Utgivningsår: 20090629

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Camilla Forsman, Helena Victor

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Sommaränge skog togs i bruk under senneolitikum. Redan då brände man sina döda, något man fortsatte med under hela bronsåldern. Kanske var kremering vanligare under perioden än vi tidigare trott. Den dödsuppfattning man hade skiljde sig säkerligen mycket från dagens, exempelvis deponerade man oftast mycket små mängder…
Köp här

Isbn: 9789197599474

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Anita Steiner

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
-Hej, jag har fått uppdraget att ringa dig och fråga om du vill dokumentera vår utgrävning. Vi har hört att du har dykt. jag heter Alf. Jag höll andan men fick fram: -Vilken? >br< -Ostindiefararen Götheborgs. Vi har dykare, en landfotograf och andra frivilliga som skall vara ansvariga för utgrävningen men vi vill ha en…
Köp här

Isbn: 9789163338366

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Bokförlaget Oktant

Mediatyp: BC

av: Anders Ödman, Chatarina Ödman

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Det har funnits flera uppfattningar om var Gamla Hovdala har stått. Förslag har funnits på att borgen har legat högst uppe på Espehöjden eller i Hjorthagen, men också att den skulle ha legat just där den hittades av en slump 1955. På platsen för Gamla Hovdala har det nu skett undersökningar varje sommar under 12 år.…
Köp här

Isbn: 9789189578401

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Ola Wolfhechel Jensen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: metod och teknik Historia och arkeologi
För många leder begreppet arkeologi osökt tankarna till någon som gräver och penslar fram forntida föremål ur jorden. Den svenska fältarkeologin har gamla anor och är en fascinerande historia kantad av intressanta personligheter som av varierande skäl, privata eller professionella, gav sig ut i terrängen för att…
Köp här

Isbn: 9789174024609

Utgivningsår: 20180206

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789179481810

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Jamtli förlag

Mediatyp: BC

av: Caroline Arcini, Annika Helander

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg tidigare en av våra största gravplatser från äldre järnålder. Här har människor under 600 åt samlats för att ta ett sista farväl av sina nära. Med sten och jord markerade familjen sin gravplats för evinnerlig tid. Denna tvärvetenskapliga studie presenterar de demografiska…
Köp här

Isbn: 9789198390148

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Statens historiska museer

Mediatyp: BB

av: Kim von Hackwitz, Rita Peyroteo-Stjerna

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Ancient Death Ways – proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current research, landscapes of death, and defining death. The diversity…
Köp här

Isbn: 9789150624465

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Ann Andrén

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
San- eller bushfolket, eller “folket från törnbuskarnas land”, en gång var de ensamma med naturen och de vilda djuren. Vandrade hundratals mil i södra Afrika, på jakt efter vatten och föda. Under sina långa vilostudner målade och ristade de bilder på stenhällar och bergväggar. De var de första konstnärerna.…
Köp här

Isbn: 9789188712561

Utgivningsår: 20050112

Utgivare: Almlöfs

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
I oktober 2010 träffades arkeologer, medeltidsarkeologer, historiker, idéhistoriker, etnologer, latinare och religionshistoriker i Lund för att diskutera arkeologins historia. Symposiet blev grund för denna artikelsamling. I boken beskriver forskare hur idéer, människor, platser, fornlämningar och fornfynd har format…
Köp här

Isbn: 9789189578470

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
When archaeologists claim to study social and cultural structures and phenomena, patterns of social engagement and human interaction in general, the study is always based on the material and culture of the past. It is understood that these objects were created and crafted by people of the past, but the weight of this…
Köp här

Isbn: 9789174734096

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
“Brevduvan” är den hittills största arkeologiska undersökningen av det medeltida Linköping. Under åren 1987 och 1989 arbetade sjutton arkeologer med att gräva ut kvarteret vid Klostergatan. Här ges en unik chans att studera två stadsgårdar från stadens äldsta tid och fram till den stora branden år…
Köp här

Isbn: 9789185908257

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Östergötlands länsmuseums förlag

Mediatyp: BB

av: Chantal Radimilahy

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This book shows for the first time that NW Madagascar supponcd an urban population fron1 c. I 000 AD onwards. New methods of archaeological investigation show that Mahilaka on the coast of Ampisindava Bay was a walled to,vn supponing a wide range of crafts including stone bowl manufacture and glass bead making. Finds…
Köp här

Isbn: 9789150613131

Utgivningsår: 19980527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155415891

Utgivningsår: 19840527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Through the centuries archaeological practice and the conditions for surveying, mapping, excavating and documenting in the field have changed. Different practices have also co-existed, as institutions and organisations tend to develop their own procedure. The use of a certain practice has far-reaching implications for…
Köp här

Isbn: 9789189176478

Utgivningsår: 20121214

Utgivare: Historiska museet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023558

Utgivningsår: 20060624

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Magnus Ljunge

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491980

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843303

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150620191

Utgivningsår: 20080521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: John Ljungkvist

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Mälarregionens yngre järnålder har lämnat många spår i landskapet efter ett övre samhällsskikt. Denna grupp avgränsade sig medvetet och tydligt mot det övriga samhället med större gårdshus, monumentala och rikt utrustade gr·avar och kontroll över en stor del av det specialiserade hantverket. Den har uppenbara…
Köp här

Isbn: 9789162867560

Utgivningsår: 20060527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Dafvid Hermansson, Ann-Louise Svensson-Ferngård

Kategorier: Arkeologi Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia och arkeologi Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
I den här skriften möts arkeologi och historia, både genom skribenterna bakom den och i föremålet för den; fabrikören, amatörarkeologen, entreprenören och mångsysslaren Anders Nilsson Gaser Holm. Skriften tillkom under 2018. Det var då 130 år sedan Holm blev Holm. Historiker Dafvid Hermansson och arkeolog Ann-Louise…
Köp här

Isbn: 9789163956461

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Artes Liberales, Artes Liberales

Mediatyp: BC

av: Bodil Petersson, Lars Erik Narmo

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
“The project Experimental Archaeology – Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that experimental archaeology has lived its own life in relation to the…
Köp här

Isbn: 9789189578425

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174023800

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Paul G Bahn

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
50 stora arkeologiska upptäckter:Afrika: Kilwa, Stora Zimbabwe., AlexandriaEuropa: Akrotiri, Delos, Pompeji, NovgorodAsien: Ur, Troja, Babylon, Megiddo, Nimrud, Nineve, Persepolis,Pergamon, Palmyra, Samarra, Fatehpur SikriFjärran östern och Australien: Anyang, AngkorNya världen: Teotihuacán, El Tajín, Tenochtitlán,…
Köp här

Isbn: 9789185057177

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Historiska Media, George Weidenfeld & Nicolson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780957377158

Utgivningsår: 20160528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Henrik Widmark, Charlotta Widmark, Susanne Carlsson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
London Encounters, is an interdisciplinary study of slices of the life, history and the materiality of London. The book provides scholarly, yet accessible, aspects on urbanity in both history and the present. It has come about through the interdisciplinary research node The Good City, shich consists of senior…
Köp här

Isbn: 9789150624687

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Anneli Ekblom, Christian Isendahl, Karl-Johan Lindholm

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Miljöarkeologi
Throughout his career, Paul Sinclair has encouraged students to pursue a concerned archaeology that goes beyond establishing cultural chronologies to formulating critical inquiries fundamental to our world and for our future. This book explores urbanism, resilience and livelihoods, contacts and trade, and heritage and…
Köp här

Isbn: 9789150626759

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188751355

Utgivningsår: 20171110

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Johanna Bergqvist

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789189578524

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Karin Bojs, Peter Sjölund

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Biologi och biovetenskap Biovetenskap Förhistoriska människor Historia och arkeologi Humanbiologi Matematik och naturvetenskap
Utnämnd till "Årets bok om svensk historia 2016" av Nättidningen Svensk Historia Först befolkades nuvarande Sverige av stenåldersjägare. Efter några tusen år anslöt bönderna. Det har DNA-tekniken nyligen lärt oss. Men bara några få procent av nu levande svenska män kan spåra sina fädernelinjer till de första…
Köp här

Isbn: 9789175037691

Utgivningsår: 20180206

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC