Bläddra

En läkares samvete : Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En läkares samvete : Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur ska jag göra om min arbetsgivare eller samhället ber mig om något som strider mot mitt samvete? När ska jag protestera? Och vilket pris får jag vara beredd att betala då? En bok om yrkesetik och det personliga samvetet skriven av en av landets främsta och mest kända barnläkare.

”Det här är en bok om yrkesetik och om hur den hänger ihop med den personliga etiken. Här spelar
samvetet en viktig roll. Samvetets röst som jag för mina inre samtal med – vem tillhör den?”
Barnläkaren Lars H Gustafsson har skrivit en personlig berättelse om etiska dilemman som han själv
mött i sitt arbete. Läkaretiken är hans rättesnöre. När principerna i de läkaretiska reglerna kommer i strid
med samhällets krav ställs frågorna på sin spets och blir mycket tydliga. Men samma slags frågor kan dyka upp på vilken arbetsplats som helst. Alla yrken har sina etiska utmaningar.
Boken består av tre delar. Den första handlar om den personliga etiken och om hur samvetet formas. Det auktoritära samvetet har gamla anor, det som inympades i barn med hjälp av auktoritär fostran och skambeläggning. Mot det ställer han det humanistiska samvetet, att våga lyssna till sin egen inre röst.
Bokens andra del handlar om yrkesetik. I sitt arbete i regeringens etiska råd beskriver han de dilemman
de stod inför efter Estoniakatastsrofen. Han kritiserar det egna arbetet i rådet och tar upp den nu aktuella
frågan om nationell katastrof beredskap.
Bokens tredje och avslutande del handlar om civilkurage och konsten att säga ifrån. I arbetet med och för flyktingfamiljerna i Åsele kyrka beskriver författaren hur svårt det tycks vara att förena humanitet och samhällsintresse. Det gäller särskilt frågan om de apatiska barnen. Här kom verkligen samhällets krav i direkt konflikt med vår läkaretik.