Bläddra
Sökresultat för Norstedts... Rensa filter?

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248928

Utgivningsår: 20190109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116820

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering. Reglerna kring arbetsgivarens…
Köp här

Isbn: 9789139117032

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139021063

Utgivningsår: 20190311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband…
Köp här

Isbn: 9789139114161

Utgivningsår: 20190322

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils-Bertil Morgell, Marie Karlsson-Tuula, Mats Höglund, Ylva Larsson

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789139020356

Utgivningsår: 20190405

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ – Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver. Särskild utredare: Sten Heckscher
Köp här

Isbn: 9789138248911

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Arbetsmarknadsdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen. Utkommer i februari.
Köp här

Isbn: 9789138248966

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen. Utkommer i februari.
Köp här

Isbn: 9789138248973

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen. Utkommer i januari.
Köp här

Isbn: 9789138248935

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Arbetsmarknadsdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen. Utkommer i februari.
Köp här

Isbn: 9789138248959

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Särskilda rättsområden
Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i…
Köp här

Isbn: 9789138248881

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kjell Espmark

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Martin Lamm (1880-1950) var en av de ledande svenska litteraturforskarna, med en spännvidd från upplysningstidens romantiska underströmningar till det moderna dramat. Han var samtidigt en lysande föreläsare och legendarisk lärare. Denna levnadsteckning fördjupar bilden av en skenbart robust gestalt och visar på den…
Köp här

Isbn: 9789113099163

Utgivningsår: 20190109

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Det är examenstider på Stockholms Stadsläroverk och förberedelserna pågår för fullt inför den stora vårfesten med middag, dans och så kvällens clou: den traditionsenliga teaterföreställningen. I slutscenen faller hjältinnan ned på scengolvet till rungande applåder men det hör inte till pjäsen, hon har blivit förgiftad…
Köp här

Isbn: 9789113091372

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Mördarens bok utspelar sig i ett välkänt förlagshus på Riddarholmen. En dag hittas ett lik i byggnaden – men vem är mördaren?
Köp här

Isbn: 9789113091969

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248843

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Juridik
FÖR SEPARATA DEL 1, se längre ned. OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248867

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248904

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Juridik
FÖR SEPARATA DEL 2, se längre ned. OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248850

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Brottsförebyggande rådet/Brå

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, beslutades att polisen skulle börja arbeta med medborgarlöften för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser,…
Köp här

Isbn: 9789188599049

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139209034

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139209041

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga…
Köp här

Isbn: 9789139116608

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Torkel Gregow, Gösta Walin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommenterar paragrafvis förmånsrättslagens bestämmelser. Denna nya uppdaterade och aktualiserade upplaga innehåller även en fullständig kommentar till samtliga bestämmelser i lönegarantilagen.
Köp här

Isbn: 9789139021438

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdaterad per den 1 januari 2019Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar…
Köp här

Isbn: 9789139021605

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lexikon Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket. Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad…
Köp här

Isbn: 9789139020042

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248874

Utgivningsår: 20181217

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Gör det enkelt för dig – ta hjälp av vår Planeringskalender och informera föräldrarna om det som är aktuellt och vad som hänt under dagen! I år är det knep och knåp för de små barnen.
Köp här

Isbn: 9789138327425

Utgivningsår: 20181215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Lärarhandledningar och lärarmaterial Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen Uppslagsverk och referensverk
Den perfekta kalendern för dig som pedagog. Här kan göra din planering och hålla koll på närvaron samt på alla adresser till barnens föräldrar. Ett bra komplement till Fritzes stora planeringskalender. Är spiralbunden och nu i färg.
Köp här

Isbn: 9789138327432

Utgivningsår: 20181215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen bedömer att det är av stor vikt för effektiviteten i byggprocessen att byggherren har möjlighet att påbörja byggnadsarbeten omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett lov och startbesked. Samtidigt skulle en sådan reform enligt utredningen inte påverka risken för skador på natur- och kulturvärden mer än…
Köp här

Isbn: 9789138248829

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248836

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138248898

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Miljö- och energidepartementet

Kategorier: Juridik
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Erik Fichtelius

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Aldrig ensam, alltid ensam är en intervjubok och en dokumentation över statsminister Göran Perssons tio år vid makten, 1996 2006. Aldrig tidigare hade en journalist under så lång tid och så nära kunnat följa en sittande regeringschef. 57 intervjuer spelades in för en tv-dokumentär som sändes efter att Persson avgått.…
Köp här

Isbn: 9789113098821

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Se Skoga och sedan dö – det är kanske inte den reklamslogan man drömmer om när den stora pr-kampanjen för att locka turister till sommarstaden Skoga sparkas igång. Tyvärr ska denna olycksbådande devis dock visa sig vara den mest passande. Det blir en svart sommar för såväl Christer Wijk som för hans födelsestad.
Köp här

Isbn: 9789113091907

Utgivningsår: 20181206

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Arvet efter Alberta påverkar hela släkten. De anhöriga samlas i den skära villan med de lustiga balkongerna vid den översvämmade Skogasjön, och snart är grälet i full gång. Vem ska ärva vad? Och hur kommer den märkliga medaljongen och kvinnoporträttet i verandarummet in i bilden?
Köp här

Isbn: 9789113095141

Utgivningsår: 20181217

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Medan Christer Wijk begraver sig i en ny mordutredning hamnar hustrun Camilla mitt i en skumraskhistoria som Christer i det längsta vägrar att ta på allvar. Vi får följa med såväl till Stockholm som till en hemlighetsfull liten herrgård i Skoga, och Christer måste inte bara reda ut brottsgåtor, utan även försöka rädda…
Köp här

Isbn: 9789113095158

Utgivningsår: 20181217

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Maria Lang

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Docka vit, docka röd – snart är ena dockan död. Fyra dockor i en dockteaterpjäs. Fyra personer, eller kanske snarare fem, som alltid råkar vara samlade när misstänkta händelser inträffar. För att kunna reda ut en rad saker – däribland ett hänsynslöst mord – tvingas Christer Wijk att ta såväl…
Köp här

Isbn: 9789113095196

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC