Bläddra

En lektion för livet : en bok om ett yrke i förvandling

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

En lektion för livet : en bok om ett yrke i förvandling

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Läraryrket och skolan syns ofta på den politiska agendan och i debatten. För det mesta utan att lärarna själva kan eller får göra sig hörda. Det finns knappast något annat yrke där utövarna i så hög grad får finna sig i att andra talar över deras huvuden och är experter utan att någonsin ha arbetat med undervisning. I denna bok skriver lärarna själva om sitt arbete ur olika vinklar, om lektioner, elever och anställningsvillkor.

Det handlar om relationen mellan elever och lärare. Lärare som förmedlare av kunskap, bildning och självförtroende och elever som mentalt växande människor med förväntningar och hopp om en bra framtid.

"Boken, vars styrka ligger i att vardagshjältarna får komma till tals, vilket sällan är fallet när skoldebatter politiseras och hålls ovanför huvudet på lärarna, avslutas med en analyserande text som bryter mönstret: skolforskaren Göran Brantes..." BTJ