Bläddra

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Den här boken berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från början av 1200-talet och fram till våra dagar. Många fina bilder kompletterar berättelsen. Skärgårdsborna kom från Ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland med varor som behövdes i huvudstaden, såsom strömming, fisk, fågel, ägg, grönsaker, kött, kor, grisar och får, skinn, hudar och tran, hö, ved, sand, grus och kol m.m. I huvudstaden köpte skärgårdsborna de varor som inte fanns hemmavid. Boken beskriver de olika hamnar, kajer och marknadsplatser som erbjöds skärgårdsborna i Stockholm och där försäljningen skedde. Beskrivningen ger läsaren en överblick under århundradena över Stockholms utveckling längs vattnet. Att frakta så olika varor ställde höga krav på skepparna och deras besättningar. Tekniker avseende lastningen och lossningen beskrivs. Målande beskrivningar görs också i boken om seglatserna till Stockholm. Boken behandlar även det regelverk som påverkade bondeseglationen från 1200-talet och fram till 1900-talet. Ett avsnitt i boken ägnas åt skärgårdens bruksbåtar och skutor, som utvecklades i takt med de olika transportbehoven och avståndet till huvudstaden. Båtarna och skutorna beskrivs i detalj med både bilder och ritningar. Boken vänder sig till kulturhistoriker, skärgårdsentusiaster, stockholmshistoriker samt till boende i skärgården med ett intresse för sin hembygd.