Bläddra

av: Charlotte Röing

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biography: adventurers & explorers Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
Blott 24 år gammal ger sig sjökapten Nils Werngren av på sin första världsomsegling. Tillsammans med åtta besättningsmän korsar han de stora världshaven med Mary Ann, ett knappt 22 meter långt segelskepp, och når andra sidan jordklotet. Resan blir den första världsomseglingen under svensk flagg. Under åren 1839 till…
Köp här

Isbn: 9789163922855

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Mezzo Media

Mediatyp: BB

av: Hans Norman

Kategorier: Båtsport Guider till museer och historiska platser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Segling Sjöfartshistoria Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Många somrars färder i farvattnen från svenska kusten över Ålands och Åbolands skärgårdshav och in i Finska viken har uppdagat mängder av intressant historia, något som enligt författarens mening bör komma en historiskt och kulturhistoriskt allmänhet till del. Dessa havsområden bildar värdens största arkipelag, unik…
Köp här

Isbn: 9789187553424

Utgivningsår: 20200429

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars G. Soldéus

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Den här boken berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från början av 1200-talet och fram till våra dagar. Många fina bilder kompletterar berättelsen. Skärgårdsborna kom från Ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland med varor som behövdes i huvudstaden,…
Köp här

Isbn: 9789163986840

Utgivningsår: 20200214

Utgivare: Soldeko

Mediatyp: BB

av: Lennart Bornmalm, Krister Bång, Eric Hallberg, Bo Jershed, Nils Sjökvist, Göran Sändare, Bertil Söderberg

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
Köp här

Isbn: 9789186687472

Utgivningsår: 20171001

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

av: Anders Hedin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Superlativen blir många, men det här är ett undantag där det är berättigat.»Båtliv Sveriges sjökartor är sannolikt den största svenska bok som getts ut i modern tid. Författaren och forskaren Anders Hedin har grundligt gått igenom samtliga av Sveriges sjökort sedan den första riktiga sjökartan över Sverige…
Köp här

Isbn: 9789171260550

Utgivningsår: 20070415

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Ivar Brange

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den 7:e är vi ute igen i en N.V. storm. Det var bara stormar den hösten. Stormar hörde till jobbet och dem fäste man ingen särskilt vikt vid, utan såg till att allt var surrat och fungerade. Vi som ännu seglade på allvar, handlar om livet till sjöss under de första decennierna av 1900-talet, berättat at av en av…
Köp här

Isbn: 9789189179554

Utgivningsår: 20200528

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lawrence Beesley

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Personliga berättelser Sjöfartshistoria
Lawrence Beesleys bok Jag överlevde Titanic. Här för första gången på svenska, i översättning av Andreas Vesterlund och med efterord av Peter Glas. Titanic var berömt innan det ens var färdigbyggt. Det hade skapats för att överträffa alla sina föregångare, designats för att bli det största och mest påkostade fartyg…
Köp här

Isbn: 9789177425021

Utgivningsår: 20181109

Utgivare: Bakhåll

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186687502

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

av: Annika Bünz, Lars Einarsson, Niklas Eriksson, Fred Hocker, Leos Müller, Johan Rönnby, Ingrid Ulfstedt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Icke-grafisk konst Konst Konstformer Sjöfartshistoria Skeppsbyggnadsteknik Skeppskonstruktion och skeppsbyggnadskonst Skulptur Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Vattenvägen var länge den mest naturliga färdvägen, och skeppen som människor reste med fungerade även som uttryck för ägarens status och makt. På Engelsbergs bruk finns en ovanlig maritim samling bestående av ett fyrtiotal galjonsfigurer, utsmyckningar och andra dekorativa inslag som berättar många historier om livet…
Köp här

Isbn: 9789198523782

Utgivningsår: 20201112

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Folke Stenroos

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
I slutet av 1800-talet satte en omfattande skutseglation igång på Sottunga i Ålands skärgård. Galeaser förde ved till de stora städerna Åbo, Helsingfors och Stockholm och lastade ibland järnmalm tillbaka från Uppland till Dalsbruk i. Sumpar seglade med levande fisk och andra varor. Antalet Sottungaskutor ökade år för…
Köp här

Isbn: 9789529428083

Utgivningsår: 20210201

Utgivare: Folke Stenroos

Mediatyp: BB

av: Pia Lindgren

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Sjöfartshistoria
Titanic-katastrofen är kanske världens mest berömda fartygsolycka genom tiderna. Samtidigt som Titanic och hennes systerfartyg i samtiden var symboler för människans tekniska framsteg blev fartyget också en symbol för mänskligt övermod genom en övertro till ett osänkbart fartyg. Jungfruresan med Titanic var för många…
Köp här

Isbn: 9789163915727

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Books by Pia

Mediatyp: BC

av: Lars Einarsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok.«Militär Historia »Spännande titthål in i 1600-talets värld … En fantasieggande och mycket intresseväckande bok.« Corren Ett vackert praktverk om den svenska stormaktstidens största fartyg! När Kronan sjösattes i juli 1668 var hon det största…
Köp här

Isbn: 9789175453552

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Annika Bünz, Lars Einarsson, Niklas Eriksson, Fred Hocker, Leos Müller, Johan Rönnby, Ingrid Ulfstedt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Icke-grafisk konst Konst Konstformer Sjöfartshistoria Skeppsbyggnadsteknik Skeppskonstruktion och skeppsbyggnadskonst Skulptur Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Water routes long constituted the most natural way to travel, and the ships that people travelled on also served as an expression of the owner s status and power. The roughly forty ship artefacts in the Maritime Collection at Engelsberg, in the form of figureheads, ornaments and other decorative elements, bear witness…
Köp här

Isbn: 9789198523799

Utgivningsår: 20201023

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Ostindiska kompaniet, Christian Arfwidsson & Söner., Lars Kåhre & Comp., Niklas Björnberg. Listan över de stora skeppsägarna i Göteborg i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet kan göras längre. Tillgången till de tryckta skeppslistorna för Göteborg från 1781 och framåt (med vissa luckor) ger en god…
Köp här

Isbn: 9789176990612

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
I en tidigare skrift har Göteborgsredarna under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet behandlats, medan denna gång intresset är riktat mot den därpå följande perioden 1821-1870. Nu som då är huvudkällan till uppgifterna den tryckta “Götheborgs stads skepps-lista”. Frågeställningarna är också i…
Köp här

Isbn: 9789176998908

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Staffan Berglind

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
Inget motiv kunde väl finnas för att genomföra torpedanfall mot ett civilt svenskt passagerarfartyg på väg mellan två svenska hamnar? I gryningen den 24 november 1944 förliste Gotlandsbolagets ångfartyg Hansa i Östersjön på väg från Nynäshamn till Visby. Med 84 dödsoffer som följd blev det den mest dramatiska händelse…
Köp här

Isbn: 9789163780127

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Mediakultur

Mediatyp: BC

av: Nordenberg Sven-Olof

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Gävle var en viktig sjöfartsstad från 1600-talet och framåt. I mitten av 1800-talet hade Gävles 43 redare tillsammans 120 fartyg i sin flotta. Av stadens 10 000 invånare hade många sin utkomst av havet som redare, sjömän, repslagare och skeppstimmermän. Under åren 1833–1857 gjorde Gävlefartygen mer än 30 resor till…
Köp här

Isbn: 9789197767606

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Knights Förlag

Mediatyp: BB

av: Thorsten Rinman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Sjöfartsaffärer är en politisk historiebok, en debattbok skriven med ett 50-årigt perspektiv på sjöfarten och dess betydelse för människor, miljö och samhällsbygge i stort.Thorsten Rinman beskriver och kommenterar hur sjöfarten har utvecklats från forntid till nutid och hur den nuvarande sjöfartsnäringen vuxit fram.…
Köp här

Isbn: 9789186687663

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Vi ger oss ut på resor över ogästvänliga hav mot hägrande horisonter ombord i fartyg som tillsammans med sina ­besättningar gick många märkliga öden till mötes. Läs om maskinisten som trotsade spåkvinnans varningar, om mannen som plötsligt blev sina vänners fiende och om besättningar som sattes iland på Påskön. Vi…
Köp här

Isbn: 9789197769716

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

av: Claes Dymling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Sverige och Finland har säkert fler båthus tillsammans än resten av hela världen. Förmodligen måste man hitta förklaringen i vårt klimat och de små skillnaderna i vattenstånd i våra trakter, menar Claes Dymling som dokumenterat den svenska och finska kuststräckan. Det är första gången det sker en så omfattande studie…
Köp här

Isbn: 9789185173105

Utgivningsår: 20090220

Utgivare: Dymlings

Mediatyp: BC

av: Tomas Blom

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Boken berättar effektivt och lättillgängligt historien om det osänkbara skeppet, människorna som byggde och förde det, dramatiken med katastrofen och dess efterdyningar, och Titanic i eftervärldens och populärkulturens ögon … Bloms bok ger en utmärkt orientering.« BTJ  Fartyget Titanic representerade sin tids…
Köp här

Isbn: 9789177897682

Utgivningsår: 20210920

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Lars Ericson Wolke

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Välskriven, lättläst och full av dramatiska händelser och intressanta personer som väcker läsarens intresse.« Bibliotekstjänst »Att författaren har ett starkt intresse för ämnet framgår tydligt. Han skriver kunnigt, engagerat och har förmågan att göra texten lättillgängligt.« Dagbladet Sundsvall Vid vikingatidens…
Köp här

Isbn: 9789187263132

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den tredje boken med samlade berättelser ur Svensk Sjöfarts Tidning. Här finns berättelser från havet och från länderna bortom gäckande horisonter och ändlösa våta vidder. Vi berättar om förlista fartyg, farliga fruntimmer, förrädiska grund, förlorade laster och sjunkna skepp. Vi får veta vem Kilroy var och följa livet…
Köp här

Isbn: 9789197769761

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BC

av: Tomas Blom

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Boken berättar effektivt och lättillgängligt historien om det osänkbara skeppet, människorna som byggde och förde det, dramatiken med katastrofen och dess efterdyningar, och Titanic i eftervärldens och populärkulturens ögon … Bloms bok ger en utmärkt orientering.« BTJ  Fartyget Titanic representerade sin tids…
Köp här

Isbn: 9789177893172

Utgivningsår: 20200907

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789525705003

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Brixham Books

Mediatyp: BB

av: Carl Douglas, Björn Hagberg

Kategorier: Arkeologi Fotoböcker Fotografi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Marinarkeologi Sjöfartshistoria
För segelfartyg var vattnen utanför sydvästra England bland de farligaste i världen – tidvattenströmmar, undervattensklippor, stormar och mörker. Tusentals fartyg har gått under här. På de extremt utsatta Scilly-öarna har familjen Gibson i fyra generationer dokumenterat dessa skeppsbrott med sina kameror. Resultatet är…
Köp här

Isbn: 9789171265579

Utgivningsår: 20211102

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Bengt Fredrikson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Inför hundraårsdagen av Titanics undergång ger LL-förlaget ut “Titanic – Katastrofen”. Fullspäckad med arkivfoton och porträttbilder får läsaren ta del av den spännande historien om Titanics öde på ett lättbegripligt och underhållande sätt. “Torsdag den 18 april 1912. Många tusen människor står…
Köp här

Isbn: 9789170533716

Utgivningsår: 20120112

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sjöstridskrafter och sjökrigföring
För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en…
Köp här

Isbn: 9789187439278

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den 14 juni 1731 utfärdades de första privilegierna för Ostindiska kompaniet, som därmed fick ensamrätt på all handel öster om Godahoppsudden. Göteborg utsågs till kompaniets hemmahamn, där också auktionerna på de hemförda exotiska varorna skulle gå av stapeln. Kompaniet kom sammantaget att utsända 132 expeditioner…
Köp här

Isbn: 9789174636260

Utgivningsår: 20150402

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lars Berge

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Alcides seglade runt jorden under brinnande världskrig. Under en häftig storm spolades en svensk matros överbord. Istället för att ytterligare ett namn lades till de listor av förlorade sjömän som publicerades i tidningarna på den tiden skedde ett mirakel: En stor våg spolade honom upp på däck igen. Det är åtminstone…
Köp här

Isbn: 9789100179595

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Sjöfartshistoria
Fyrar har väglett sjöfarare i mer än två tusen år. De har funnits för trygghet och utgjort nödvändiga stödpunkter för en säker navigation på havet. Numera har Sveriges fyrar fått en alltmer underordnad roll för handelssjöfarten, istället samlar de stora skaror fyrälskare som förenas runt sitt gemensamma intresse. En…
Köp här

Isbn: 9789185581771

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Carl Douglas, Björn Hagberg

Kategorier: Arkeologi Fotoböcker Fotografi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Marinarkeologi Sjöfartshistoria
In the days of sailing ships, the waters off Britain’s south-western coast could be some of the most treacherous in the world with tidal currents, submerged rocks, storms and murky depths. Thousands of ships were lost there over the centuries. From the remote Isles of Scilly, four generations of the Gibson family…
Köp här

Isbn: 9789171265586

Utgivningsår: 20211102

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Simon Ekström, Leos Müller, Mirja Arnshav, Mattias Frihammar, Lisa Hellman, Hanna Jansson, Andreas Linderoth, Steve Murdoch, Ale Pålsson, Harry R:son Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Med sina stora vidder och okända djup har havet under århundraden gett upphov till otaliga skrönor om vidunder och fantastiska upplevelser. Men lika länge har det varit förutsättningen för viktiga upptäckter, långväga handel och militära konflikter. Samtidigt är det något märkligt med Sveriges relation till havet. Å…
Köp här

Isbn: 9789170612367

Utgivningsår: 20170522

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Jacob Wallenberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Humor Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
Min son på galejan är en humoristisk reseskildring, skriven av skeppsprästen Jacob Wallenberg på Ostindieskeppet Finland. På titelbladet står: »Min Son på Galejan, Eller en Ostindisk Resa, Innehållande Allehanda Bläckhorns-Kram, Samlade på Skeppet Finland, Som Avseglade ifrån Götheborg i Dec. 1769, och återkom…
Köp här

Isbn: 9789187593376

Utgivningsår: 20141014

Utgivare: Mimer bokförlag

Mediatyp: BC

av: Gunvor Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den epok som skildras i dessa berättelser är den då de seglande skeppen kom att ersättas av ångdrivna fartyg. Det var en process som tog runt hundra år, från det första praktiskt användbara ångfartyget 1807 till första världskriget. Visserligen seglades det även en tid efter kriget, bland annat med segelskutor från…
Köp här

Isbn: 9789174638370

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Dag Persson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Intresset för sjöfartens historia har alltid varit stort. Med tekniska hjälpmedel gör forskningen nya framgångar och det går att hitta allt fler och äldre fartygsvrak. Med digital teknik görs också försök att visualisera forskarnas fynd och tolkningar. Men hur var det egentligen att segla under medeltiden? Dag…
Köp här

Isbn: 9789185972319

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Fri Press

Mediatyp: BC

av: Niklas Eriksson

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats. Trots att det ligger lättillgängligt i Stockholms…
Köp här

Isbn: 9789188168795

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Erik Nagel

Kategorier: Antropologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturantropologi och socialantropologi Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sociologi och antropologi
År 1945 började Nordiska museet samla in svenska arbetares levnadsberättelser. Många av dessa publicerades i den populära bokserien Svenskt liv och arbete och kom, med titlar som Statarminnen och Sågverksminnen, att bidra till den stora berättelsen om det svenska folkhemmet. 1953 började man samla in sjöfolkets…
Köp här

Isbn: 9789186071905

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC