Bläddra

av: Lars G. Soldéus

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Den här boken berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från början av 1200-talet och fram till våra dagar. Många fina bilder kompletterar berättelsen. Skärgårdsborna kom från Ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland med varor som behövdes i huvudstaden,…
Köp här

Isbn: 9789163986840

Utgivningsår: 20200214

Utgivare: Soldeko

Mediatyp: BB

av: Lennart Bornmalm, Krister Bång, Eric Hallberg, Bo Jershed, Nils Sjökvist, Göran Sändare, Bertil Söderberg

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
Köp här

Isbn: 9789186687472

Utgivningsår: 20171001

Utgivare: Breakwater Publishing, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BC

av: Lars Einarsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok.«Militär Historia »Spännande titthål in i 1600-talets värld … En fantasieggande och mycket intresseväckande bok.« Corren Ett vackert praktverk om den svenska stormaktstidens största fartyg! När Kronan sjösattes i juli 1668 var hon det största…
Köp här

Isbn: 9789175453552

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Ostindiska kompaniet, Christian Arfwidsson & Söner., Lars Kåhre & Comp., Niklas Björnberg. Listan över de stora skeppsägarna i Göteborg i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet kan göras längre. Tillgången till de tryckta skeppslistorna för Göteborg från 1781 och framåt (med vissa luckor) ger en god…
Köp här

Isbn: 9789176990612

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Bo Antonsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Femtiotvå drunknade fiskare, 17 efterlämnade änkor, 47 faderlösa barn och 21 äldre personer, som förlorade sina försörjare. Därtill förlust av fem båtar med fiskeredskap och proviant till ett värde av 25 000 riksdaler riksmynt. Detta är den korta versionen av vad som hände, när en orkan från sydost den 19 februari 1868…
Köp här

Isbn: 9789197595605

Utgivningsår: 20131118

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Sjöfartshistoria
Fyrar har väglett sjöfarare i mer än två tusen år. De har funnits för trygghet och utgjort nödvändiga stödpunkter för en säker navigation på havet. Numera har Sveriges fyrar fått en alltmer underordnad roll för handelssjöfarten, istället samlar de stora skaror fyrälskare som förenas runt sitt gemensamma intresse. En…
Köp här

Isbn: 9789185581771

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Dahllöf, Lasse Genberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Den sista färden Hösten 1957 seglade den svenska bramsegelskonerten Flying Clipper iväg på det som skulle bli fartygets allra sista färd över Atlanten till Västindien. Besättningen utgjordes av unga sjöbefälselever, bara 15-18 år gamla, av vilka de flesta aldrig tidigare hade satt sin fot på ett fartygsdäck… Boken…
Köp här

Isbn: 9789163767777

Utgivningsår: 20141015

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Jacob Wallenberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Humor Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
Min son på galejan är en humoristisk reseskildring, skriven av skeppsprästen Jacob Wallenberg på Ostindieskeppet Finland. På titelbladet står: »Min Son på Galejan, Eller en Ostindisk Resa, Innehållande Allehanda Bläckhorns-Kram, Samlade på Skeppet Finland, Som Avseglade ifrån Götheborg i Dec. 1769, och återkom…
Köp här

Isbn: 9789187593376

Utgivningsår: 20141014

Utgivare: Mimer bokförlag

Mediatyp: BC

av: Nordenberg Sven-Olof

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Gävle var en viktig sjöfartsstad från 1600-talet och framåt. I mitten av 1800-talet hade Gävles 43 redare tillsammans 120 fartyg i sin flotta. Av stadens 10 000 invånare hade många sin utkomst av havet som redare, sjömän, repslagare och skeppstimmermän. Under åren 1833–1857 gjorde Gävlefartygen mer än 30 resor till…
Köp här

Isbn: 9789197767606

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Knights Förlag

Mediatyp: BB

av: Dag Persson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Intresset för sjöfartens historia har alltid varit stort. Med tekniska hjälpmedel gör forskningen nya framgångar och det går att hitta allt fler och äldre fartygsvrak. Med digital teknik görs också försök att visualisera forskarnas fynd och tolkningar. Men hur var det egentligen att segla under medeltiden? Dag…
Köp här

Isbn: 9789185972319

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Fri Press, Totem

Mediatyp: BC

av: Staffan Berglind

Kategorier: Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Sjöfartshistoria
Inget motiv kunde väl finnas för att genomföra torpedanfall mot ett civilt svenskt passagerarfartyg på väg mellan två svenska hamnar? I gryningen den 24 november 1944 förliste Gotlandsbolagets ångfartyg Hansa i Östersjön på väg från Nynäshamn till Visby. Med 84 dödsoffer som följd blev det den mest dramatiska händelse…
Köp här

Isbn: 9789163780127

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Mediakultur

Mediatyp: BC

av: Niklas Eriksson

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats. Trots att det ligger lättillgängligt i Stockholms…
Köp här

Isbn: 9789188168795

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den 14 juni 1731 utfärdades de första privilegierna för Ostindiska kompaniet, som därmed fick ensamrätt på all handel öster om Godahoppsudden. Göteborg utsågs till kompaniets hemmahamn, där också auktionerna på de hemförda exotiska varorna skulle gå av stapeln. Kompaniet kom sammantaget att utsända 132 expeditioner…
Köp här

Isbn: 9789174636260

Utgivningsår: 20150402

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Erik Nagel

Kategorier: Antropologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturantropologi och socialantropologi Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sociologi och antropologi
År 1945 började Nordiska museet samla in svenska arbetares levnadsberättelser. Många av dessa publicerades i den populära bokserien Svenskt liv och arbete och kom, med titlar som Statarminnen och Sågverksminnen, att bidra till den stora berättelsen om det svenska folkhemmet. 1953 började man samla in sjöfolkets…
Köp här

Isbn: 9789186071905

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Krister Bång, Hans G Abenius, Kristian Wedel, Lennart Fougelberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
På Västkusten har man på senare år utvecklat världens modernaste produkttankflotta som även svarar mot dagens högt ställda miljökrav. Stor del av denna flotta har vuxit fram från Donsö, i Göteborgs södra skärgård. Ett av dessa rederier är Ektank AB som nu hösten 2018 tar emot två toppmoderna nybyggen från Kina.…
Köp här

Isbn: 9789186687519

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Breakwater Publishing, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

av: Gunvor Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den epok som skildras i dessa berättelser är den då de seglande skeppen kom att ersättas av ångdrivna fartyg. Det var en process som tog runt hundra år, från det första praktiskt användbara ångfartyget 1807 till första världskriget. Visserligen seglades det även en tid efter kriget, bland annat med segelskutor från…
Köp här

Isbn: 9789174638370

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Ola Sollerman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Klinteskutor är en bok om gamla tiders sjöfart i Klintehamn. Om hamnen, om skutorna, skepparna och redarna. Främst från 1800-talet men också från 1700- och 1900-tal. Även Donners byggen i Klinte och en del fartyg och båtar från nyare tid finns med. Över 60 skutor presenteras varav många i bild, och ett 125-tal skeppare…
Köp här

Isbn: 9789186103538

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Gotlandica förlag

Mediatyp: BB

av: Pia Lindgren

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Sjöfartshistoria
Titanic-katastrofen är kanske världens mest berömda fartygsolycka genom tiderna. Samtidigt som Titanic och hennes systerfartyg i samtiden var symboler för människans tekniska framsteg blev fartyget också en symbol för mänskligt övermod genom en övertro till ett osänkbart fartyg. Jungfruresan med Titanic var för många…
Köp här

Isbn: 9789163915727

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Books by Pia

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Hundra år i Göteborg Göteborg har alltid präglats av närheten till vattnet till Älven och till Havet. Via Göta älv har transporterna kommit från inlandet, från och till världen har havet varit förbindelselänken i många sekler. Under de senaste hundra åren har mycket förändrats i livet och verksamheten vid vattnet.…
Köp här

Isbn: 9789189063075

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186687380

Utgivningsår: 20160920

Utgivare: Breakwater Publishing

Mediatyp: BB

av: Bengt Fredrikson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Inför hundraårsdagen av Titanics undergång ger LL-förlaget ut “Titanic – Katastrofen”. Fullspäckad med arkivfoton och porträttbilder får läsaren ta del av den spännande historien om Titanics öde på ett lättbegripligt och underhållande sätt. “Torsdag den 18 april 1912. Många tusen människor står…
Köp här

Isbn: 9789170533716

Utgivningsår: 20120112

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BC

av: S Bertil Olsson, Elin Andersson, Christian Koninckx, Björn Lindeke, LarsOlof Lööf, Leos Müller, Kristina Söderpalm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Sjöfartshistoria
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. I denna bok presenteras ny forskning som bidrar till att allt bättre dokumentera denna relation. Bokens nio fristående artiklar lyfter fram strategier för företagande och handel, sammanhang som…
Köp här

Isbn: 9789198465778

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

av: S Bertil Olsson, Kristina Söderpalm, Joakim Severinson, Christian Koninckx, Mårten Kalling, Rudy Liu

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Sjöfartshistoria
Svenska Ostindiska Kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Boken kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid…
Köp här

Isbn: 9789197986670

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

av: Simon Ekström, Leos Müller, Mirja Arnshav, Mattias Frihammar, Lisa Hellman, Hanna Jansson, Andreas Linderoth, Steve Murdoch, Ale Pålsson, Harry R:son Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Med sina stora vidder och okända djup har havet under århundraden gett upphov till otaliga skrönor om vidunder och fantastiska upplevelser. Men lika länge har det varit förutsättningen för viktiga upptäckter, långväga handel och militära konflikter. Samtidigt är det något märkligt med Sveriges relation till havet. Å…
Köp här

Isbn: 9789170612367

Utgivningsår: 20170522

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Louis-Antoine de Bougainville

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Sjöfartshistoria
Under sjuårskriget 1756-1763 förlorade Frankrike Kanada till Storbritannien. Den franska reaktionen blev under de följande åren en revanschpolitik, som tog sig både politiska, diplomatiska och militära uttryck. Ett inslag i den var Frankrikes koloniala expansion i andra världsdelar, och Louis-Antoine de Bougainvilles…
Köp här

Isbn: 9789178444175

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186687304

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Breakwater Publishing, Göteborgstryckeriet 2015

Mediatyp: BB

av: Anders Hedin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Superlativen blir många, men det här är ett undantag där det är berättigat.»Båtliv Sveriges sjökartor är sannolikt den största svenska bok som getts ut i modern tid. Författaren och forskaren Anders Hedin har grundligt gått igenom samtliga av Sveriges sjökort sedan den första riktiga sjökartan över Sverige…
Köp här

Isbn: 9789171260550

Utgivningsår: 20070415

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Magnus Anderberg, Richard Areschoug, Carl Olof Cederlund, Tommy Dahlström, Lars-Erik Hansson, Klas Helmerson, Marcus Hjulhammar, Eva Hult, Ole Lisberg Jensen, Bengt Norling, Thomas Roth, Anders Sandström, Hans Soop, Gustaf Taube, Lars Ericson Wolke,

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
En stor och rikt illustrerad bok som guidar till Stockholm som marin stad. Staden var en (delvis hemlig) örlogsbas från 1520-talet ända fram till 1969. Den marina närvaron satte sin prägel på staden. Boken innehåller hundratals unika bilder och utförliga kartor: den siste amiralens bostad, skeppsvraken runt holmarna…
Köp här

Isbn: 9789173291101

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Hans Norman

Kategorier: Båtsport Guider till museer och historiska platser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Segling Sjöfartshistoria Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Många somrars färder i farvattnen från svenska kusten över Ålands och Åbolands skärgårdshav och in i Finska viken har uppdagat mängder av intressant historia, något som enligt författarens mening bör komma en historiskt och kulturhistoriskt allmänhet till del. Dessa havsområden bildar värdens största arkipelag, unik…
Köp här

Isbn: 9789187553424

Utgivningsår: 20200429

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Forsberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
I en tidigare skrift har Göteborgsredarna under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet behandlats, medan denna gång intresset är riktat mot den därpå följande perioden 1821-1870. Nu som då är huvudkällan till uppgifterna den tryckta “Götheborgs stads skepps-lista”. Frågeställningarna är också i…
Köp här

Isbn: 9789176998908

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186687502

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Breakwater Publishing, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Jan Sjöberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Forskning efter M/S Kinnekulles och S/S Iwans besättningsmän Den 20 februari 1948 i stark vind och 20 graders kyla stötte tre danska fiskare på ett nedisat, brandskadat fartyg utan besättning, vilket drev omkring i ismassorna på Östersjön utanför danska kusten. Vraket gjorde ett spöklikt intryck. Det visade sig vara…
Köp här

Isbn: 9789173319294

Utgivningsår: 20181010

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Claes Dymling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Sverige och Finland har säkert fler båthus tillsammans än resten av hela världen. Förmodligen måste man hitta förklaringen i vårt klimat och de små skillnaderna i vattenstånd i våra trakter, menar Claes Dymling som dokumenterat den svenska och finska kuststräckan. Det är första gången det sker en så omfattande studie…
Köp här

Isbn: 9789185173105

Utgivningsår: 20090220

Utgivare: Dymlings

Mediatyp: BC

av: Björn Wijk

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Självbiografi: allmänt Sjöfartshistoria
Fartyget stampade i den grova sjön och jättelika vågor sköljde oavbrutet över oss. Jag hade hört talas om stormar i Biscaya och om båtar och sjömän som försvunnit i djupet. Nu var jag sjösjuk och ganska rädd… Björn Wijk tillbringade åtta år till sjöss innan han gick iland för gott. Här berättar han om det tuffa…
Köp här

Isbn: 9789163355110

Utgivningsår: 20141216

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lars Ericson Wolke

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
»Välskriven, lättläst och full av dramatiska händelser och intressanta personer som väcker läsarens intresse.« Bibliotekstjänst »Att författaren har ett starkt intresse för ämnet framgår tydligt. Han skriver kunnigt, engagerat och har förmågan att göra texten lättillgängligt.« Dagbladet Sundsvall Vid vikingatidens…
Köp här

Isbn: 9789187263132

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Laurence Berggreen

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Den första stora Columbusbiografin på över 50 år. “Ett trollbindande epos, samtidigt ett djupt personligt porträtt av den mest komplexa, fängslande, kontroversiella individ som någonsin satt sin fot på ett skeppsdäck.” – USA Today Christopher Columbus reste över Atlanten 1492 för att hitta en…
Köp här

Isbn: 9789173436397

Utgivningsår: 20160104

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BC