Bläddra

Femtiofem år av offentligrättslig forskning

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Köp här

Femtiofem år av offentligrättslig forskning

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Köp här
I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på ämnesval och genomförandet av forskningsprojekt. Boken kan intressera främst forskare på den offentliga rättens område, men den kan också ge jurister i allmänhet en god inblick i hur rättsvetenskapens värld ter sig i praktiken.