Bläddra

av: Eva Lindahl Toftegaard

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor,…
Köp här

Isbn: 9789144133089

Utgivningsår: 20200108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.Läs merBoken är avsedd för kurser i…
Köp här

Isbn: 9789147128006

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176789933

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.Läs merBoken är avsedd för kurser i…
Köp här

Isbn: 9789147140879

Utgivningsår: 20210709

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Med mer än 900 frågor – inklusive svar och lösningar – är den här övningsboken ett heltäckande komplement till läroboken Offentlig rätt, av Stefan Zetterström och Anna-Sara Lind. Boken är både till för studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor.Läs merTill sin struktur bygger…
Köp här

Isbn: 9789147140091

Utgivningsår: 20211021

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika …
Köp här

Isbn: 9789177371151

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petra Bárd, Johan Hirschfeldt, Ewa Letowska, Laurent Pech, Fredrik Sterzel

Kategorier: Juridik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Offentlig rätt Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Optimismen om ett nytt och demokratiskt samlat Europa, med rättsstat och mänskliga rättigheter, var stor efter det kalla krigets slut och EU:s utvidgning till nya medlemmar i Central- och Östeuropa. Nu är stämningen en annan. I flera EU-länder går utvecklingen i fel riktning. Demokratin och rättsstatstanken har inte…
Köp här

Isbn: 9789186743703

Utgivningsår: 20170908

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Rune Lavin

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på…
Köp här

Isbn: 9789154405770

Utgivningsår: 20200529

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Tormod Otter Johansen

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Avhandlingen ger ett bidrag till offentligrättens allmänna läror med ett fokus på den svenska förvaltningsrättens centrala begrepp. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten bör utgå från att all offentlig förvaltning är faktisk verksamhet. Detta som en motvikt mot disciplinens upptagenhet vid ärendehandläggning, beslut…
Köp här

Isbn: 9789187869198

Utgivningsår: 20190910

Utgivare: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statlig styrning
Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer…
Köp här

Isbn: 9789138249703

Utgivningsår: 20191028

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC