Bläddra

Flickors vrede : Om vänskapsrelationer och mobbning

Köp här

Flickors vrede : Om vänskapsrelationer och mobbning

Köp här

Mobbning bland tjejer är inget nytt, men här beskrivs och förklaras fenomenet för första gången. Rachel Simmons banbrytande bok om flickors aggressivitet är baserad på ett stort intervjumaterial där både flickor, unga kvinnor och vuxna  såväl mobbare som offer  berättar om sina erfarenheter.

Närhet och vrede, passion och intensitet tycks oupplösligt förenade i flickors vänskapsrelationer. Samtidigt ska tjejerna leva upp till gamla könsroller och -mönster och vara snälla och trevliga och omvårdande och passiva. Det finns ingen plats för att bli arg eller att visa sin besvikelse, svartsjuka, ilska och vrede. Dessa känslor måste hållas tillbaka och kvävas, men tar sig självklart andra uttryck.

Det är om dessa uttryck för flickors aggressivitet som denna bok handlar. Mobbningen bedrivs antingen med mycket subtila medel  blickar, viskningar och ryktesspridning, bortvända ryggar och demonstrativa suckar  eller högst påtagligt  med glåpord eller spelad, överdriven vänlighet i vuxnas närvaro.

Vi får dessutom läsa om hur det känns att ena dagen duga och få vara med i kompisgänget, vara poppis och ha sin bästis för att nästa bli grymt ratad och förödmjukad, mobbad och utfryst? Dessa snabba och tvära kast i flickors vänskapsrelationer skapar ofta stor osäkerhet i unga flickors vardag. Kompisrelationerna som kan se så harmoniska ut på ytan rymmer ofta en hård kamp, maktspel och vassa elakheter. För vad är viktigare att hålla fast vid sin bästis eller att göra vad som krävs för att bli populär i innegänget? Rädslan för att bli utstött, att vara ensam och isolerad kan driva flickor till de vidrigaste beteenden.

Konsekvenserna kan bli förödande för de utsatta vars självkänsla och utveckling tar stryk. Så hur kommer man tillrätta med problemen och hur får man syn på det som dessa unga tjejer är så fenomenala på att dölja? Rachel Simmons ställer många frågor i sin mycket viktiga, intressanta och läsvärda bok och besvarar också de flesta av dem.

I dagens läge, i ett samhälle som hårdnar och där konkurrensen ökar och sjunker i åldrarna är detta en oundgänglig bok för föräldrar, lärare och alla andra som bryr sig om unga flickor och deras välmåga. Läs om den dolda värld som gömmer sig bakom ryggen på oseende vuxna.