Bläddra

Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Ledarskap börjar med dig själv. Genom att finna och utveckla din inre ledare får du mer energi och blir tydligare i ditt självledarskap, såväl privat som i jobbet. Det snabbt föränderliga arbetslivet bygger på kommunikation. Det kan vara svårt att nå fram till varandra – vi lyssnar inte klart eller så lyssnar vi inte alls; vare sig till våra egna eller andras behov. Vi blir stressade, ser inte var gränserna går och undviker konflikter i stället för att se dem som en möjlighet till utveckling och förändring. I boken belyser Anne-Christine de framgångsfaktorer hon använder för att hantera konflikter och förändring och finna sitt egna ledarskap. Vi ser på olika ledarskapsstilar samt vikten av dialog med sig själv och andra där vi är medvetet närvarande, vilket främjar en organisationskultur där vi kan finna tilltro och tillit. Du får stifta bekantskap med olika kreativa utforskande metoder, modeller och teorier. Samtliga är väl beprövade och kan tillämpas i olika sammanhang, i den dagliga verksamheten och i ledarskapsutveckling. Förankra ditt ledarskap och bli en modigare ledare. Reflektera över hur du vill ta ledarskapet över ditt liv, och ha sedan boken nära till hands när du ställs inför olika situationer – det är en inspirations- och klokbok att återvända till. Giraffen är din följeslagare. Giraffspråkets förhållningssätt bygger på ärlighet, öppenhet och empati. I denna bok tar Anne-Christine Smith sin succébok Giraffspråket - Känslans kommunikation en väg till kontakt och förändring vidare in i ledarskapets mångfacetterade värld.