Bläddra

Framsteg : från forskning till klassrumspraktik

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Framsteg : från forskning till klassrumspraktik

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska forskningen kan därför kännas mer som en belastning än en hjälp. Framsteg: från forskning till klassrumspraktik ingår i en serie om fyra böcker där forskningsrön översätts direkt till skolpraktik. Varje titel i serien behandlar ett eget tema och innehåller en samling korta och lättillgängliga texter från några av de mest inflytelserika rösterna på den internationella pedagogikscenen. I Framsteg: från forskning till klassrumspraktik diskuterar John Hattie, Andy Hargreaves, Robert Bjork med flera vad som kännetecknar god undervisning, och i centrum för all effektiv undervisning och allt effektivt lärande står elevernas framsteg. De experter som bidragit med texter i boken har alla sin egen infallsvinkel på frågor som lärare behöver fundera över: ”Hur definierar vi och hur mäter vi framsteg?”, och framförallt ”Hur ser vi till att ge alla elever möjlighet att göra framsteg?”. Tillsammans ger författarna ett panoramaperspektiv på ett begrepp som är centralt i arbetet som lärare. Varje kapitel avslutas med ett antal konkreta tips och råd. Bokens korta och konkreta kapitel ger en bra ram för en strukturerad diskussion kolleger emellan.