Bläddra

FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Samtidigt som det första världskriget rasade och satte stora delar av Europa och resten av världen i brand, växte fredsrörelsen fram i Sverige. Engagemanget kom från många olika håll, från arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, kyrkan och från olika folkbildningsorganisationer. Under några sommardagar i juni år 1915 samlades företrädare från över 200 svenska och nordiska organisationer i Varberg för att ta fram strategier för en hållbar fred och formulera budskap till världens ledare. Boken FRED, Allmänna Fredskongressen i Varberg, berättar historien om kongressen för hundra år sedan, om svenska och internationella fredsrörelsers utveckling och påverkan samt om olika aspekter på fred och hållbarhet i våra dagar. Författarna Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman ger freds- kongressen ett sammanhang i förhållande till politiska skeenden i Sverige och världen. De berättar om personerna som deltog, om idéer och strömningar som utgjorde det tankegods som kom att bli grunden för den svenska fredsrörelsen. Eva Berntsson Melin berättar om livet i småstaden Varberg för hundra år sedan, dit de många delegaterna kom för att försöka hitta en väg till fred. Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som är världens äldsta fredsförening, sätter fokus på våra dagars fredsarbete.