Bläddra
Köp här

Isbn: 9789198462456

Utgivningsår: 20190725

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BB

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I denna bok beskrivs initiativ i Sverige, USA och andra länder för att ett fredsdepartement ska inrättas vid sidan av utrikes- och försvarsdepartementen. Bakom denna idé ställde sig en av Sveriges Fredsråd och Svenska FN-förbundet 1982 arrangerad fredsriksdag. Den önskade “att Sverige inrättar ett…
Köp här

Isbn: 9789198462487

Utgivningsår: 20200918

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188383556

Utgivningsår: 20190708

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Abiy Ahmed fick 2019 Nobels fredspris. Varför blev just han först med att utse en fredsminister? Finns det folkligt stöd i Sverige för FN:s kärnvapenförbud? Hur många står bakom förslag om svenskt och finskt medlemskap i Nato. Varför har fredsrörelsen misslyckats? S-kvinnor i Skåne pläderar för “fredspolitik i…
Köp här

Isbn: 9789198462463

Utgivningsår: 20200528

Utgivare: Seveus & Co

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Gerle

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Fredsforskning och konfliktforskning Personliga berättelser Politik och statsskick Politisk aktivism Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Det handlar både om Den Stora Fredsresan och om Elisabeth Gerles liv. Fredsresan pågick från maj 1985 till det avslutande Folkens toppmöte ii FN i New York 1988 och uppvaktade över hundra regeringar. Med fem frågor och fyra vita bussar ville man bryta ett dödläge där kalla krigets två supermakter,USA och Sovjet, stod…
Köp här

Isbn: 9789198558821

Utgivningsår: 20200316

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid andra världskrigets slut drog många en suck av lättnad, och andra jublade. Äntligen var en mardröm till ända. Men tyvärr. Snart visade det sig att inte heller erfarenheterna av detta krig hade kunnat råda bot på människors historiska oförmåga att hantera sina många konflikter med enbart fredliga medel. Nya…
Köp här

Isbn: 9789198462500

Utgivningsår: 20201216

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BB

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsbevarande operationer Fredsforskning och konfliktforskning Krig och försvar Militära operationer Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Det råder stor obalans mellan ekonomiska investeringar i krig respektive fred. Miljarder och åter miljarder används till utveckling av vapen, krigsplanering och krigföring. I jämförelse med dessa enorma kostnader är vad som satsas på diplomati, dialog och andra civila specifikt fredsfrämjande åtgärder blott en droppe i…
Köp här

Isbn: 9789198462418

Utgivningsår: 20181003

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BB

av: Gene Sharp

Kategorier: Andra världskriget Fredsforskning och konfliktforskning Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda krig och fälttåg Tvärvetenskap
Motstanden hos dei norske lærarane er eit av dei mest kjende innslaga i kampen mot den nazistiske okkupasjonen av Noreg under 2. verdskrigen. Denne motstanden var særs prega av kjensler, ikkje fordi kampen viste fram så mykje heroisme eller var av spesiell dramatisk karakter, men fordi den syner kva som skjer når ei…
Köp här

Isbn: 9789188061577

Utgivningsår: 20211013

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Ove Bring

Kategorier: Europas historia Fredsforskning och konfliktforskning Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Kvinnor och kungar är en bok om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, kombinerar fem Bernadotters roll i utrikespolitiken med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, Bertha von Suttner och Elin Wägner, och deras bidrag…
Köp här

Isbn: 9789173539197

Utgivningsår: 20171030

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Henrik Berggren, Ove Bring, Stefan Edman

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Samtidigt som det första världskriget rasade och satte stora delar av Europa och resten av världen i brand, växte fredsrörelsen fram i Sverige. Engagemanget kom från många olika håll, från arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, kyrkan och från olika folkbildningsorganisationer. Under några sommardagar i juni år 1915 samlades…
Köp här

Isbn: 9789197914994

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: CAL-förlaget

Mediatyp: BB

av: Elisabet Larberg, Magna Andreen Sachs

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Feminism och feministisk teori Fredsforskning och konfliktforskning Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
"När jag ser tillbaka på mitt liv finner jag att jag haft två stora mål som legat mig varmt om hjärtat, båda förmodligen lika svåra att uppnå. Det ena är en värld utan krig, en värld där människor kan lösa sina dispyter genom förhandling. Det andra är ett mänskligt samhälle – det vill säga ett samhälle där kvinnor…
Köp här

Isbn: 9789176099544

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: MagnaCartaKB

Mediatyp: BC

av: Elisabet Larberg, Magna Andreen Sachs

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Feminism och feministisk teori Fredsforskning och konfliktforskning Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
"När jag ser tillbaka på mitt liv finner jag att jag haft två stora mål som legat mig varmt om hjärtat, båda förmodligen lika svåra att uppnå. Det ena är en värld utan krig, en värld där människor kan lösa sina dispyter genom förhandling. Det andra är ett mänskligt samhälle – det vill säga ett samhälle där kvinnor…
Köp här

Isbn: 9789176116319

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: MagnaCartaKB

Mediatyp: BC

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Valentin Sevéus har tidigare utgivit ett tjugotal böcker, varav ett halvdussin om och för fred på jorden, senast Att söka freden. Han har också producerat flera böcker om värdegrundsarbete och livskunskap.
Köp här

Isbn: 9789198181739

Utgivningsår: 20160331

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BC

av: Valentin Sevéus

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Miljöpartiet hävdar att det har sitt ursprung i bland annat det tidiga 1980-talets svenska fredsrörelse. På senare år har flera av partiets riksdagsledamöter fört fram förslag som överensstämmer med fredsorganisationers idéer: Fredsdepartement, alliansfrihet utan närmande till Nato, mer kraft i arbetet med att…
Köp här

Isbn: 9789198181784

Utgivningsår: 20170525

Utgivare: Seveus o Co

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170052750

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget

Mediatyp: BC

av: Björn Cedersjö, Andreas W Andersson, Sofia Camnerin, Madeleine Fredell, KG Hammar, Julia Rydberg, Nils-Eije Stävare, Daniel Öhrvall

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Tvärvetenskap
Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare. Inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. I denna verklighet, hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till…
Köp här

Isbn: 9789179996284

Utgivningsår: 20140921

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BB

av: Henrik Rosén, Elias Carlberg

Kategorier: Filosofi och religion Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter Tvärvetenskap
Can religions be a self-evident force for good in the public space? The increasing secularisation of society and global conflict are feeding religious scepticism and the attitude that lifeviews are a private concern and religion a hotbed of conflict. However, contrary to the prevalent generalisations about violence,…
Köp här

Isbn: 9789179996833

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av: Stein Tønnesson

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Forskningsprogrammet “Den östasiatiska freden” vid Uppsala universitet tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2010. Efter decennier av konflikter och lidanden i Östasien – med Vietnamkriget och folkmordet i Kambodja som de två mest kända exemplen – inleddes år 1979 en lång…
Köp här

Isbn: 9789170612145

Utgivningsår: 20160613

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Aggestam, Annika Björkdahl

Kategorier: Folkrätt Fredsforskning och konfliktforskning Internationell rätt Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
The post-Cold War era is characterised by shifting patterns of war and peace. The new demands and challenges facing external actors, such as international peacekeeping forces and mediators, are therefore manifold. In War and Peace in Transition the authors address some of the critical and transformative issues in war…
Köp här

Isbn: 9789185509225

Utgivningsår: 20090610

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144041438

Utgivningsår: 20040505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: John Pilger

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Politik och statsskick Politisk aktivism Politisk korruption Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Väpnade konflikter
I filmen Dr Strangelove från 1964 skildrar Stanley Kubrick det kalla krigets yttersta galenskap: ett nukleärt världskrig. Den amerikanske presidenten rekommenderas att slå till först, eftersom det “bara” leder till 10-20 miljoner döda … Idag tycks en liknande galenskap ha gripit tag om det amerikanska…
Köp här

Isbn: 9789187207518

Utgivningsår: 20150507

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BC

av: Immanuel Kant

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Västerländsk filosofi: upplysningen
Hösten 1795 utkom i Königsberg (som i dag heter Kaliningrad och är en rysk stad) en liten skrift författad av stadens mest berömde son, filosofen Immanuel Kant (1724–1804). Skriften hette “Zum ewigen Frieden”, Om den eviga freden. Den omedelbara anledningen var freden i Basel i mars samma år mellan Preussen…
Köp här

Isbn: 9789171735393

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Annika Björkdahl, Lisa Strömbom, Annika Agger, Anita Bakshi, Tomas Bergström, Neil Bradford, Ivan Gusic, Stefanie Kappler, Paul Nesbitt-Larking, Birgitte Poulsen

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Tvärvetenskap
Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research. Divided Cities Governing Diversity brings together theories from conflict resolution, public administration, and urban studies to present new theoretical and empirical insights from nine in-depth case studies. The authors…
Köp här

Isbn: 9789187675454

Utgivningsår: 20150320

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jørgen Johansen, Majken Jul Sørensen

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och statsskick Politisk aktivism Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Konflikter finnes overalt i vårt samfunn. De er komplekse og vi behøver kunskap for å håndtere dem på en fornuftig måte. Langt fra alle konflikter er voldelige, og noen er til og med nyttige. Men for å undvike vold må man ha en velutrustet verktøykasse med redskaper få å kunne skape gode resultater. De første slike…
Köp här

Isbn: 9789188061539

Utgivningsår: 20211123

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Sanne

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
<b>Vår generation kan avskaffa krigen</b><br /><br />Men våldsamma konflikter och krig dominerar fortfarande löpsedlarna. Detta trots att det aldrig tidigare i världens historia har funnits sådana möjligheter som nu att förhindra att konflikter eskalerar till våld och krig. Det finns metoder och…
Köp här

Isbn: 9789171957023

Utgivningsår: 20040507

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC