Bläddra

Fredrika Charlotta född Tengström : en nationalskalds hustru

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Fredrika Charlotta född Tengström : en nationalskalds hustru

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Fredrika Runebergs egen röst och hennes brinnande behov att skriva för sin samtid och för kommande generationer är utgångspunkten i den nya biografi som utkommer till författarinnans 200-årsjubileum. Merete Mazzarella tecknar en mångsidig bild av Fredrika Runebergs liv och författarskap och låter henne framträda genom ett rikt källmaterial, bl. a. brev till familj och vänner. Hennes dubbla underordning som författarinna och skrivande kvinna gift med en nationalskald analyseras nyanserat. Mazzarella för en aktiv och kritisk dialog med både källmaterial och tidigare forskning om Fredrika Runeberg, och placerar också in henne bland andra samtida skrivande kvinnor i Sverige och Finland. Även hennes egna litterära verk får stort utrymme och ägnas längre analyser där också det samtida mottagandet presenteras.

Om en stark och passionerad kvinna "Det är denna starka, ambivalenta och passionerade kvinna vi möter i Mazzarellas bok. Vi följer henne under hela hennes liv och ser henne utvecklas, upplever hennes triumfer och besvikelser... Att boken är en stor prestation utan att mödan syns och en njutning att läsa lär inte överraska någon som har läst annat av dess osannolikt flitiga författare." Tom Hedlund i Svenska Dagbladet