Bläddra

Fredsdepartementsfrågan och visionen om krigens avskaffande

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Fredsdepartementsfrågan och visionen om krigens avskaffande

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
I denna bok beskrivs initiativ i Sverige, USA och andra länder för att ett fredsdepartement ska inrättas vid sidan av utrikes- och försvarsdepartementen. Bakom denna idé ställde sig en av Sveriges Fredsråd och Svenska FN-förbundet 1982 arrangerad fredsriksdag. Den önskade "att Sverige inrättar ett fredsdepartement med övergripande ansvar för freds- och nedrustningsfrågor och i FN verkar för att motsvarande fredsdepartement inrättas i andra länder". Vad skulle ett sådant departement göra? Fredsriksdagen ville se att detta departement skulle arbeta med frågor som rör "nedrustning/omrustning, kontroll av nationell och internationell vapenhandel, omställning från militär till civil produktion, utbildning med inriktning på fredsfostran, fredsforskning, global omfördelning av ekonomiska resurser och arbete för ökad förståelse mellan folken". Bokförfattaren Valentin Sevéus, även ordförande i Sveriges Fredsråd, menar att det med andra prioriteringar än de nuvarande skulle bli möjligt "att tänka och göra om så radikalt att vi skulle kunna bli av med krigsdéerna och det ständiga vapentillverkandet". Sevéus har tidigare utgivit "Att söka freden", "Var är fredsministrarna?" och andra böcker om fredsfrågan.