Bläddra

Fynden från “Svarta jorden” på Björkö : från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Fynden från “Svarta jorden” på Björkö : från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här
Hjalmar Stolpes grävningar i "Svarta jorden" på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes. Nära 150 är efter Stolpes arkeologiska pionjärinsatser bedrivs Birkaforskning intensivare än någonsin. Denna volym, som återger Särlings katalog redigerad och tematiskt uppställd, är avsedd som ett bidrag till kunskapsunderlaget .