Bläddra

Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom.

Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idéerna genom historien. 1900-talet presenteras via stora teman (materiens struktur, relativitetsteorierna, kvantmekaniken, de nya växelverkningarna och den nukleära tiden, standardmodellen.

Boken är avsedd för en vid läsekrets - den vänder sig till alla som är intresserade av fysikens värld och personerna bakom den.

Översättning: Monica och Gösta Wahde