Bläddra

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127425316

Utgivningsår:20111118

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197370875

Utgivningsår:20130506

Utgivare: Konvergenta

Mediatyp: BC

av:Mats Isaksson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Mats Isaksson är professor i radiofysik och utsedd excellent lärare vid Göteborgs universitet. Han undervisar i strålningsfysik på bl.a. sjukhusfysikerprogrammet. Ett annat arbetsområde är strålskyddsberedskap, där han utvecklar och genomför kurser och utbildningar samt medverkar i den nationella…
Köp här

Isbn: 9789144128863

Utgivningsår:20190620

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Alf Alfredsson, Karl Axel Jacobsson

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska…
Köp här

Isbn: 9789147114375

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127567283

Utgivningsår:20120622

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127433687

Utgivningsår:20140507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Carl Nordling, Jonny Österman

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
This is a single volume which summarizes the entire world of physics. An important learning tool for the student, an invaluable reference for the professional. In Physics Handbook you can quickly locate any data and formulae you need. The tables in the eighth edition comprise extensive nuclear data, including binding…
Köp här

Isbn: 9789144044538

Utgivningsår:20060208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Känner du till Schrödingers katt? Och vad vet du om hans ekvation? Hur fungerar lasrar, transistorer och elektronmikroskop? Och vad kommer kvantdatorerna att klara av? Låt dig fascineras av historien bakom några av vetenskapens största upptäckter och dröm om framtidens teknik med denna inspirerande guide till…
Köp här

Isbn: 9789177832706

Utgivningsår:20180827

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BB

av:Christer Schale, Sven Hörbeck, Lars Fraenkel, Per Uno Ekholm

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197370820

Utgivningsår:20070531

Utgivare: Konvergenta

Mediatyp: BC

av:Karl Axel Jacobsson, Stig Lidström, Carl Öhlén

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska…
Köp här

Isbn: 9789147114368

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Tore Dahlberg

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.Varje kapitel i läroboken avslutas med ett antal övningsuppgifter med svar; totalt 374 stycken. I Teknisk…
Köp här

Isbn: 9789144020570

Utgivningsår:20011230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127433694

Utgivningsår:20141122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hans Lundh

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok behandlar avsnitt inom hållfasthetsläran som enaxliga tillstånd (drag-tryck, vridning, viskoelastisk analys, balkböjning och instabilitet), allmänna spännings- och töjningsanalys, flytvillkor, randvärdesproblem, utmattning, brotteori och brottmekanik, energimetoder, vridning av ickecirkulära tvärsnitt med…
Köp här

Isbn: 9789144117232

Utgivningsår:20160823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127567276

Utgivningsår:20110617

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Göran Kvist, Klas Nilson, Jan Pålsgård

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ergo Fysik 2 omfattar gymnasieskolans kurs Fysik 2. Den riktar sig till naturvetenskapligt och tekniskt program samt vuxenutbildning och basår. Texterna är lättillgängliga och språket är vardagligt och berättande.
Köp här

Isbn: 9789147132102

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Rune Alphonce, Per Gunnvald, Inger Kristiansen, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127428737

Utgivningsår:20120806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Stephan Mangold

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap
Nyfikenheten driver oss framåt – till nya frågor, till nya överraskande svar. Stephan Mangold, fysiker och uppfinnare, skriver om de stora naturvetenskapliga frågeställningarna på ett lättbegripligt sätt i sin tankeväckande populärfackliga bok Vad väger en tanke? Det holistiska paradigmet. Går det att väga en tanke?…
Köp här

Isbn: 9789176972489

Utgivningsår:20210321

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Karl Axel Jacobsson, Stig Lidström, Carl Öhlén

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska…
Köp här

Isbn: 9789147114351

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144019017

Utgivningsår:20010910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Erik Thomé

Kategorier: Fysik Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori) Matematik och naturvetenskap Partikel- och högenergifysik
Världen beskrivs på grundläggande nivå av partikelfysik och kvantmekanik. Det är förståeligt nog ämnen som fascinerar många. De har ett rykte om sig att vara matematiskt komplicerade, vilket är helt sant. Behandlingen i gymnasiet tenderar därför att bli icke-matematisk, vilket är synd. Eleverna missar då den djupare…
Köp här

Isbn: 9789178519934

Utgivningsår:20200601

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Carl Nordling, Jonny Österman

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
What is that formula? Where did I see it? How can I check it? These are common-enough posers for the busy physicist. But now there need be no more library-searching or head-scratching for that elusive data. Here at last is a single volume which summarizes the entire world of physics. An important learning tool for the…
Köp här

Isbn: 9789144128061

Utgivningsår:20200131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Carl-Eric Hagentoft, Kenneth Sandin

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Fysik Matematik och naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I dag finns fyra viktiga krav på byggnader: de ska erbjuda en hälsosam inomhusmiljö (där det inte luktar illa eller förekommer farliga ämnen i luften) med en god termisk komfort (att det inte drar eller är för varmt eller för kallt), låg energianvändning och god beständighet. För att konstruera sådana byggnader behöver…
Köp här

Isbn: 9789144114484

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jean-Claude Boudenot

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom. Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idéerna genom…
Köp här

Isbn: 9789144042565

Utgivningsår:20050412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144026602

Utgivningsår:20070625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034010

Utgivningsår:20040528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Simon Eddeland

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Fysik 2, övningsbok är anpassad till gymnasiekursen Fysik 2. Det finns två övningsböcker i denna serie den ena för Fysik 1 och den andra för Fysik 2. Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls, elevböcker och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra…
Köp här

Isbn: 9789140689535

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ray Mackintosh, Jim Al-Khalili, Björn Jonson, Teresa Peña

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Denna bok förklarar hur det är möjligt att mäta atomkärnan trots att den är osynlig med mikroskop, och hur dess egenskaper kan förstås med hjälp av ännu mindre partiklar. En överblick över olika atomkärnor leder till en förklaring till principerna för de energialstrande processerna, kärnfission och kärnfusion.…
Köp här

Isbn: 9789144029269

Utgivningsår:20031015

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en…
Köp här

Isbn: 9789127435551

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
En introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Efter en kort historisk översikt startar framställningen med den speciella relativitetsteorin. I de följande kapitlen introduceras de byggstenar (elektron, atomkärna och foton) som behövs för att konstruera en atommodell. Från Bohrs atommodell…
Köp här

Isbn: 9789163389580

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg, Börje Ekstig

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Alla elever inte har samma möjlighet att ta till sig faktatexter. Därför finns Fokus, som är en lättläst version av varje grundbok i biologi, kemi och fysik. Fokusboken kan användas parallellt med grundboken i klassen. Fokus bygger på forskningMängden stoff i Fokusböckerna är mindre men huvudrubrikerna är desamma som i…
Köp här

Isbn: 9789127616424

Utgivningsår:20070215

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Simon Eddeland

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Fysik 1, övningsbok är anpassad till gymnasiekursen Fysik 1. Det finns två övningsböcker i denna serie den ena för Fysik 1 och den andra för Fysik 2. Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls, elevböcker och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra…
Köp här

Isbn: 9789140689528

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144042459

Utgivningsår:20040119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Börje Ekstig, Lennart Boström

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
I Quanta Fysik kan du lätt växla mellan lärarledda genomgångar och självstudier och det går bra att samordna med matematiken. Eleverna finner intressanta historiska inslag, många lösta exempel och rikligt med övningar där ledtrådar ger tankearbetet en kick framåt.
Köp här

Isbn: 9789127605039

Utgivningsår:20041220

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Gilbert Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Denna bok beskriver den grundläggande fysiken rörande gaser och vätskor. Den ger en koncentrerad beskrivning av ämnesområdet med många exempel. Det väsentliga innehållet följer av kapitelrubrikerna: Hydromekanik Ideala, reala gaser Termodynamik Fasövergångar Kinetisk gasteori Gastransport Värmeledning I boken…
Köp här

Isbn: 9789144007984

Utgivningsår:19980701

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rune Alphonce, Per Gunnvald, Inger Kristiansen, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Heureka! förklarar fysiken I Herureka förmedlas fysikens betydelse för individ och samhälle och eleverna får en förståelse för fysikens tillämpningar. Fysikens historiska utveckling presenteras på ett intressseväckande sätt genom viktiga personer och händelser. Gymnasiets populäraste fysikläromedel är nu reviderat…
Köp här

Isbn: 9789127567245

Utgivningsår:20060222

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format. En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck. Därefter följer ideala gaslagen, reala gaser, vätskor och ytenergi.…
Köp här

Isbn: 9789163798269

Utgivningsår:20180822

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Jan Pålsgård, Göran Kvist, Klas Nilson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ergo Fysik 1 och 2 är kompletta läromedel för gymnasiekurserna fysik 1 och 2 – välj böcker eller digitalt. Texterna är intresseväckande och lämpliga för alla elever, även för sva-elever. Läromedlet innehåller all teori för kurs 1 och 2 och har stor variation på nivåmärkta uppgifter som Diskutera, Resonera,…
Köp här

Isbn: 9789147901180

Utgivningsår:20041103

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:David Bodanis

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
”David Bodanis populärvetenskapliga bok om elen och dess historia är både upplysande och allmänbildande” Svenska DagbladetDavid Bodanis berättar om elektriciteten, den magiska, osynliga kraft som håller samman och driver hela vår värld. Det är en historia fylld av skrönor, kärlekshistorier, genier och…
Köp här

Isbn: 9789172320246

Utgivningsår:20060210

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av:Ingvar Ekroth, Eric Granryd

Kategorier: Fysik Maskinteknik och material Matematik och naturvetenskap Materialvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk termodynamik Termodynamik och värme
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken.För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund.…
Köp här

Isbn: 9789144116921

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC