Bläddra
Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Handboken innehåller standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. Dessutom ingår en guide med kommentarer och vägledning till standarderna, utarbetad av SEK TK 99. Bland nyheterna märks en tabell med de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra…
Köp här

Isbn: 9789189667501

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: SEK Svensk Elstandard, Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780471948247

Utgivningsår: 19960118

Utgivare: John wiley and sons ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BB

av: Bo Lindell

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Sisyfos möda är den fjärde och sista volymen i Bo Lindells serie om strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia, en fortsättning på Pandoras ask, Damokles svärd och Herkules storverk. Den omfattar 1900-talet efter år 1966, då den store svenske pionjären Rolf Sievert avled. Bo Lindell, Sieverts…
Köp här

Isbn: 9789173533973

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144034232

Utgivningsår: 20040211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9783527409167

Utgivningsår: 20091231

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
En introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Efter en kort historisk översikt startar framställningen med den speciella relativitetsteorin. I de följande kapitlen introduceras de byggstenar (elektron, atomkärna och foton) som behövs för att konstruera en atommodell. Från Bohrs atommodell…
Köp här

Isbn: 9789163389580

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Ove Tedenstig

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Universum med dess stjärnor och galaxer, tillsammans med vår sol och vår Jord med djur, växter och människor, är bestående av det vad vi kallar materia. Dagens kunskap kan inte säga vad materia är för något men det vi vet är att materia besitter vissa egenskaper som gör en fungerande värld möjlig. För cirka 150 år…
Köp här

Isbn: 9789198248807

Utgivningsår: 20150731

Utgivare: Oveted Research Sweden

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172320246

Utgivningsår: 20060210

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av: Stig Borgström, Gilbert Jönsson, Rune Kullberg

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Denna bok beskriver den grundläggande fysiken inom elektricitetslära och magnetism. Boken används på några grundkurser i fysik, som ges för blivande civilingenjörer vid Lunds Tekniska Högskola. Innehållet, som har vuxit fram efterhand utifrån de olika studieinriktningarnas behov, är en beskrivning av modern…
Köp här

Isbn: 9789144000619

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johannes Persson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789187172847

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Charles Wohlforth

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
From a leading planetary scientist and an award-winning science writer, a propulsive account of the developments and initiatives that have transformed the dream of space colonization into something that may well be achievable. We are at the cusp of a golden age in space science, as increasingly more…
Köp här

Isbn: 9780804172424

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Random House US

Mediatyp: BC

av: Christer Schale, Sven Hörbeck, Lars Fraenkel, Per Uno Ekholm

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197370820

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Konvergenta

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034010

Utgivningsår: 20040528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780879422370

Utgivningsår: 19901231

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Sören Holst

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
“Inget kan färdas snabbare än ljuset”. “Massa och energi är samma sak”. Dessa påståenden låter kanske vagt bekanta – men vad betyder de egentligen? Hur hänger de ihop? Påståendena har att göra med den speciella relativitetsteorin som Einstein lade fram 1905. Resonemangen är utformade för att…
Köp här

Isbn: 9789144001234

Utgivningsår: 20060612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Nyberg

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Matematik och naturvetenskap
En rikt illustrarad bok som behandlar statik och dynamik i olika teorimoment följt av lösta exempel och förklaringar.Läs merStatistikdelen omfattar kraftsysystem, jämvikt, masscentrum och jämvikt med friktion. Dynamikdelen behandlar partikelns kinematik, kraftekvationen, energilagar, impulsekvationen, momentekvationen,…
Köp här

Isbn: 9789147051670

Utgivningsår: 20030527

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127433694

Utgivningsår: 20141122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350038

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174865073

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: David Bodanis

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
I E=mc2 förklarade David Bodanis med en lika lätt som lärd hand hur världens mest berömda ekvation kommit till. Nu återkommer han med elekticitetens historia och beskriver den magiska, osynliga kraften som håller samman och driver hela vår värld. Länge hade ingen en tanke på att elektriciteten kunde vara användbar.…
Köp här

Isbn: 9789113011004

Utgivningsår: 20050224

Utgivare: Norstedts, Crown

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197370875

Utgivningsår: 20130506

Utgivare: Konvergenta, Svärd & Söner AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Fysik Matematik och naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Trefas växelström ger både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbyggnad och funktion, motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för att bygga en egen modell av allmänna trefasnätet för installations- och mätövningar på säkra spänningsnivåer. Principen för trefasnätet och 3-fas…
Köp här

Isbn: 9789177736561

Utgivningsår: 20180812

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Raymond Snijders

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Vadan och varthän? Denna bok handlar om människans bildningsresa från världsmyt till världsbild. Vi följer henne ett stycke väg och lyssnar på de idéer hon fick och de begrepp hon skapade för att skilja verklighet från fantasi. Efter Einsteins Världsbild (1997), Fysik för filosofer (2002) och Schrödingers katt (2013)…
Köp här

Isbn: 9789174638875

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jan Slowak

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Om boken: Författaren behandlar ett antal begrepp som förekommer inom den speciella relativitetsteorin. – Tidsdilatation – Michelson-Morley experimentet, 1887 – Härledning av Lorentztransformationer I boken presenteras författarens egen forskning om den speciella relativitetsteorin. Resultatet av…
Köp här

Isbn: 9789176999936

Utgivningsår: 20180613

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Fysik- och kemiboken utforskar och experimenterar Lös mysteriet med vattenflaskan, upptäck krafterna i sport och lär om rätt och fel i miljön! Med PULS Fysik och kemi lär dina elever sig grundläggande naturvetenskap på ett omväxlande sätt. De blir detektiver som upptäcker fler och fler ledtrådar medan de utforskar…
Köp här

Isbn: 9789127421257

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127567283

Utgivningsår: 20120622

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jan Lagerström

Kategorier: Astrofysik Fysik Matematik och naturvetenskap Tillämpad fysik
This book will transport you to a universe founded on a hypothesis whereby electrical instability reigns in an absolute vacuum in which positron-electron pair production takes place spontaneously. The author sheds new light on how matter and antimatter are formed and answers the riddle of gravitation. Gamma radiation…
Köp här

Isbn: 9789175693804

Utgivningsår: 20170222

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jörgen Gustafsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
På ett kärnfullt och lättillgängligt sätt presenteras här gymnasieskolans kurser Fysik 1 och Fysik 2 i enlighet med GY2011. Huvudmålen för denna lärobok är två: att ge en tydlig och logisk presentation av grundläggande begrepp och principer inom fysik, samt att stärka förståelsen för de begreppen och principerna genom…
Köp här

Isbn: 9789144090658

Utgivningsår: 20150608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Månsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt, som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt. I. Inledande översikt II. Speciell relativitetsteori III. Speciell och allmän relativitetsteori IV. Svarta hål och kosmologi V. Mera…
Köp här

Isbn: 9789176995907

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Fysik Matematik och naturvetenskap
In a few pages a new quantum theory is presented, against the shortcomings of the old. Actually, it is strange that no one has done this before, think the author. Everyone knows that new facts about our world, both in macro and micro cosmos, has rained over us the last few decades. Therefore, it is easy to find all the…
Köp här

Isbn: 9789174638196

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, Staffan Sjöberg, Börje Ekstig

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
PULS Fysik 79 Fokus underlättar läsförståelsen och inlärningen Texterna i boken är skrivna för att underlätta läsning och läsförståelse. PULS Fysik 79 Fokus är helt parallell med grundboken PULS Fysik 79 och det går utmärkt att använda dem samtidigt i klassrummet. Arbetsböcker Det finns tre arbetsböcker till varje…
Köp här

Isbn: 9789127427105

Utgivningsår: 20120530

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127567276

Utgivningsår: 20110617

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Fysik- och kemiboken utforskar och experimenterar Lös mysteriet med vattenflaskan, upptäck krafterna i sport och lär om rätt och fel i miljön! Med PULS Fysik och kemi lär dina elever sig grundläggande naturvetenskap på ett omväxlande sätt. De blir detektiver som upptäcker fler och fler ledtrådar medan de utforskar…
Köp här

Isbn: 9789127421271

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Rune Alphonce, Per Gunnvald, Inger Kristiansen, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127428737

Utgivningsår: 20120806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127425316

Utgivningsår: 20111118

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Alf Alfredsson, Karl Axel Jacobsson

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning.De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska…
Köp här

Isbn: 9789147114375

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127433687

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kjell Prytz

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Elektriska krafter och dess tillhörande rörelsekonsekvenser magnetism och induktion utgör tillsammans med tyngdkraften vardagstillvarons huvudsakliga dynamik. Elektrodynamiken baseras på begreppet elektrisk laddning vilken utgår från ­atomen. Alla kemiska och i förlängningen biologiska processer är därför ett resultat…
Köp här

Isbn: 9789144086996

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ett gediget läromedel i modern form Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning, repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789127567290

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC