Bläddra

Generalerna : utvärdering av fem överbefälhavare och 50 flaggofficerare 1986-2015

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Generalerna : utvärdering av fem överbefälhavare och 50 flaggofficerare 1986-2015

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Wictor Phalén, tidigare ordförande för Reservofficersförbundet, skicklig attackdykare, flitig skribent i tidningen Kustjägaren, VD för teknikföretag  med mera, har under sju år, till och från, arbetat med inter­vjuer med våra fem överbefälhavare under perioden 1986 2015.

Wictor Phalén har intervjuat Bengt Gustafsson, Owe Wiktorin, Johan Hederstedt, Håkan Syrén och Sverker Göranson. Författaren har också intervjuat dryga femtiotalet flaggofficerare (generallöjtnan­ter/viceamiraler, generalmajorer/konteramiraler, dvs. OF 8 respektive OF 7 enligt NATO-standard) vars tjänstgöring, för kortare eller längre tid, infallit under perioden 1986 - 2015.

Generalsintervjuerna har kompletterats med intervjuer med ledande försvarspolitiker, relevanta statssekreterare samt några akademiska experter på denna period ur historiskt men fram för allt från försvarspolitiskt perspektiv.