Bläddra

av: Wictor Phalén

Kategorier: Krig och försvar Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap
 Wictor Phalén har utvärderat fem överbefälhavare som tjänstgjort mellan 1986-2015. Han har också intervjuat femtiotalet flaggofficerare, dvs direkt underställda chefer, och har kompletterat intervjuerna med ledande försvarspolitiker.   I boken kan man finna svar på hur våra överbefälhavare löste sina viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789189323322

Utgivningsår: 20210602

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Krig och försvar Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen föreslår: att generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas…
Köp här

Isbn: 9789138243466

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Krig och försvar Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap
Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789138245002

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Staffan Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Krig och försvar Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken översätter 100 år av beprövat militärt ledarskap till svar och lösningar i organisationer utanför den militära. Du som läser boken kommer att få med dig konkreta verktyg och förhållningssätt att använda i din vardag som chef och ledare. Boken väver samman den militära och den civila världen. Du ska läsa…
Köp här

Isbn: 9789175652054

Utgivningsår: 20160717

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC