Bläddra

Grammatik i teori och lärande praktik : Från förskoleklass till åk 3

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grammatik i teori och lärande praktik : Från förskoleklass till åk 3

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Grammatik i teori och lärande praktik Från förskoleklass till åk 3 Denna bok syftar till att ge läsarna grundläggande kunskaper i grammatikens teori och praktik. Bland annat repeteras baskunskaperna i grammatik, exempelvis terminologi, ordklasser, satsdelar och skrivregler. Detta sätts in i ett helhetsperspektiv, där läsaren kan se hur viktig grammatiken är och vilka funktioner den fyller. Utöver detta syftar boken till att omsätta de teoretiska kunskaperna till ett praktiskt utövande i klassrummet. Denna bok sammanflätar grammatikdidaktik med ämnesteori. För att kunna stödja barn i deras språkliga utveckling och i mötet med det skrivna språket, krävs språkliga kunskaper och medvetenhet hos vuxna i barnens omgivning. Boken vilar på en grund av helhet, där kunskap och lärande praktik samverkar. Den funktionella grammatiken ställs i centrum och utifrån denna kopplas vidare till kreativa och barncentrerade arbetssätt. Grammatik i teori och lärande praktik, eller kort och gott "Drakboken", vänder sig i första hand till blivande och verksamma F-3-lärare. Även lärare som ska undervisa äldre elever och alla som vill friska upp grunderna i svensk grammatik kan läsa boken med stor behållning. Om författarna Jessica Eriksson fil.dr i nordiska språk och prefekt för Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Camilla Grönvall är från början gymnasielärare och numera universitetsadjunkt. Annelie Johansson är grundskollärare med inriktning mot de yngre åldrarna i botten och universitetsadjunkt. Alla tre arbetar vid Karlstads universitet.