Bläddra

Gravfältet på gränsen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Gravfältet på gränsen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här
Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg tidigare en av våra största gravplatser från äldre järnålder. Här har människor under 600 åt samlats för att ta ett sista farväl av sina nära. Med sten och jord markerade familjen sin gravplats för evinnerlig tid. Denna tvärvetenskapliga studie presenterar de demografiska såväl som de sociala förhållandena på platsen, de senare speglas genom gravföremål däribland flera kulhalsringar. Boken ger en samlad bild över vad en gravplats kan säga om levnadsförhållanden i en sedan länge svunnen tid.