Bläddra

Gribshunden 1495 : medeltidens modernaste skepp

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Gribshunden 1495 : medeltidens modernaste skepp

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Skeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby år 1495. Det var då den danske kungens flaggskepp, men var byggt längre söderut i Europa och är sannolikt det bäst bevarade skeppet i världen från Columbus tid. Vraket belyser både den lokala blekingska historien och de hårdföra nordiska furstarnas kamp om Östersjön. Det ger pusselbitar till statsbildningsprocessen i Danmark och Sverige och berättar om den roll oceangående örlogsskepp som Gribshunden hade i upptäcktsresorna till främmande kontinenter. Studier av skeppsvrak från medeltiden och senare perioder innebär särskilda förutsättningar och möjligheter. Sådana skepp kan undersökas parallellt av forskare från flera olika humanistiska discipliner. I den här skriften sammanfattas några hittills vunna resultat från de arkeologiska undersökningarna av vrakplatsen, men den är också en sammanställning av den historiska forskningen kring skeppet och dess kulturhistoriska sammanhang.