Bläddra

Grundläggande linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Grundläggande linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Boken behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: ekvationssystem, matris- och vektorräkning samt koordinatbegrepp med geometriska tillämpningar. Den ger även en introduktion till det generaliserade vektorbegreppet och linjära avbildningar. Framställningssättet är konkret och upplägget explorativt och till stor del problembaserat. En målsättning är att från första början sätta in de presenterade begreppen i ett sammanhang. Övningsuppgifterna presenteras löpande i texten och uppmuntrar till reflektion över materialet. Boken avser att ge såväl grundläggande kunskaper i linjär algebra som en introduktion till matematikämnet som sådant. Meningen är att den ska kunna fungera som en överbryggning mellan gymnasieskolans och högskolans matematik och minska de problem som ofta uppstår vid övergången mellan skolformerna. Boken vänder sig till studenter som läser någon av de första kurserna i linjär algebra, framför allt på de teknikinriktade högskoleutbildningarna.