Bläddra

av:Kristina Olstorpe, Lennart Skoogh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
En enkel, metodisk inlärningsgång!Småstegsmetoden ger barnen rationella, språkligt förankrade tankemodeller. Serien består av en grundbok och tillhörande övningsbok.Läs merFörsta till Sjätte räkneboken ingår i en serie för hela grundskolan. Övriga delar är Räkneresan för år 4-6 och Möte med matte för år 7-9. De tre…
Köp här

Isbn: 9789121125212

Utgivningsår:19930316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Eva Björklund

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Undervisa matematik åk 4-6 innehåller strategier och tips om matematikundervisning på mellanstadiet. I boken finns förslag på genomgångar och aktiviteter som väcker nyfikenhet för matematik. Boken utgår från kunskapskraven i Lgr 11 och ger en tydlig beskrivning av förmågorna i matematik samt konkreta tips om formativ…
Köp här

Isbn: 9789152350034

Utgivningsår:20181009

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Lars-Christer Böiers, Arne Persson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. Många tillämpningar inom teknik och…
Köp här

Isbn: 9789144067650

Utgivningsår:20100816

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av:Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik startbok ger en introduktion till högskolestudier i matematik och är särskilt anpassad till blivande naturvetare och ingenjörer. Boken behandlar och fördjupar den matematik som läsaren har kommit i kontakt med i grundskola och gymnasieskola, främst inom områdena talförståelse, algebra, funktionslära,…
Köp här

Isbn: 9789144134024

Utgivningsår:20190625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik 5000 inspirerar alla! Matematik 5000 är ett nytt läromedel som är anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns även för introduktionsprogrammen och Vux. I serien ingår Läroböcker, Lärarhandledning, Digitalböcker och en Läromedelswebb med extramaterial för lärare och…
Köp här

Isbn: 9789127426290

Utgivningsår:20120806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Annika Mårtensson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
MultiMatte MultiMatte utvecklar, tränar och befäster goda tankestrategier. Mottot är Bara man förstår är matte ett roligt ämne. Här finns roliga, kreativa uppgifter som utmanar och färdighetstränar efter behov. Upptäck matematikenHär får eleverna i förskoleklass upptäcka all matematik omkring oss, i kreativt och…
Köp här

Isbn: 9789127606616

Utgivningsår:20020211

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation…
Köp här

Isbn: 9789127430105

Utgivningsår:20140519

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Armen Asratian, Anders Björn, Bengt Ove Turesson

Kategorier: Diskret matematik Matematik Matematik och naturvetenskap
Den här boken är främst avsedd för grundläggande kurser i diskret matematik vid universitet och högskolor. Framför allt riktar den sig till första- och andraårsstudenter på data-, matematik-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen. Boken behandlar logik, mängdlära, funktioner, induktion, rekursion,…
Köp här

Isbn: 9789147133581

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Daniel Nilsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
HPMattes första övningsbok blev en succé och nu lanserar vi den femte upplagan så att ännu fler kan få hjälp att nå sin drömutbildning! Har du glömt bort mycket av matten från gymnasiet eller är osäker på vad du behöver kunna inför högskoleprovet är det här boken för dig. Tillsammans med er har vi på HPMatte.se tagit…
Köp här

Isbn: 9789163927980

Utgivningsår:20230101

Utgivare: Räkneförlaget

Mediatyp: BC

av:Anna-Stina Jonsson, Majvor Mårts, Carina Ring

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 7350035753901

Utgivningsår:20030131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material Numicon – Matematik med alla sinnen har tagits fram efter ett koncept från Storbritannien med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den…
Köp här

Isbn: 9789147123391

Utgivningsår:20170808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ulf Janfalk

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken startar med en grundlig genomgång av den linjära algebrans idémässiga grund: analytisk geometri och fortsätter sedan med de verktyg som behövs for att kunna hantera kalkylerna: ekvationssystem, matriser och determinanter. Därefter behandlas vektorrum och euklidiska rum, linjära avbildningar och…
Köp här

Isbn: 9789179290047

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Ulf Janfalk

Mediatyp: BE

av:Anna-Stina Jonsson, Carina Ring, Eva Fröjd

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 7350035754274

Utgivningsår:20041005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Görel Sterner, Ingrid Olsson

Kategorier: Förskolan Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Innehållet i boken är uppdelat på undervisningsaktiviteter och uppdrag. Uppdelningen är gjord för att undervisningen ska kunna anpassas till elevers olika behov. Aktiviteterna har fokus på taluppfattning och passar bäst för undervisning på individ- eller gruppnivå. Uppdragen har fokus på problemlösning och passar bäst…
Köp här

Isbn: 9789127460591

Utgivningsår:20211109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Elsa Ranff Strömberg, Magnus Strömberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
I Alla rätt! 5 Elevbok samlar vi ihop allt vi lärt oss och repeterar alla områden för att försäkra oss om att vi kan allt. Vi jobbar med problemlösning inom alla områden i form av lästal och kluriga utmaningar. Varje bok innehåller 28 minilektioner med tillhörande övningsuppgifter för övning en kort stund varje…
Köp här

Isbn: 9789140691903

Utgivningsår:20160127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Vännman, Adam Jonsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Denna bok är en omarbetning av Kerstin Vännmans tidigare bok Matematisk statistik från 2002. Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och använda några ofta förekommande statistiska metoder. Den är uppbyggd kring ett stort antal exempel och nya begrepp introduceras och motiveras med…
Köp här

Isbn: 9789144133249

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Annika Mårtensson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
MultiMatte MultiMatte utvecklar, tränar och befäster goda tankestrategier. Mottot är Bara man förstår är matte ett roligt ämne. Här finns roliga, kreativa uppgifter som utmanar och färdighetstränar efter behov. Upptäck matematikenHär får eleverna i förskoleklass upptäcka all matematik omkring oss, i kreativt och…
Köp här

Isbn: 9789127606210

Utgivningsår:19990817

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Johan Jonasson, Stefan Lemurell

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144033662

Utgivningsår:20031104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter…
Köp här

Isbn: 9789127426337

Utgivningsår:20130814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Camilla Askebäck Diaz, Helena Kvarnsell

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilka verktyg ska man välja? När ska man använda dem? Författarna till boken Digitala verktyg i matematikundervisningen tar upp allt detta men framförallt visar de varför man ska använda digitala verktyg och hur det både förenklar och lyfter…
Köp här

Isbn: 9789177412151

Utgivningsår:20201028

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Olstorpe, Lennart Skoogh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
En enkel, metodisk inlärningsgång!Småstegsmetoden ger barnen rationella, språkligt förankrade tankemodeller. Serien består av en grundbok och tillhörande övningsbok.Läs merFörsta till Sjätte räkneboken ingår i en serie för hela grundskolan. Övriga delar är Räkneresan för år 4-6 och Möte med matte för år 7-9. De tre…
Köp här

Isbn: 9789121129050

Utgivningsår:19930528

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elsa Ranff Strömberg, Magnus Strömberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
I Alla rätt! 1 Elevbok tränar och repeterar eleverna taluppfattning, addition och subtraktion inom talområde 0–20 samt förståelsen för likhetstecknet. Varje bok innehåller 28 minilektioner med tillhörande övningsuppgifter för övning en kort stund varje dag.Alla rätt! passar dig som: söker ett kompletterande…
Köp här

Isbn: 9789140691866

Utgivningsår:20160127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Linjär algebra Grundkurs erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Boken behandlar matriser, determinanter, teorin för linjära ekvationssystem, vektorer, koordinatsystem, skalär och vektorprodukt, linjära avbildningar, linjer och plan i rymden samt…
Köp här

Isbn: 9789147112449

Utgivningsår:20170714

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Guy Davies, Love Ekenberg, Johan Thorbiörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
This book written for everybody who would like to get introduced in that realm of human cognition that most differentiates us from all other creatures we know of in the universe. It is written to touch upon this faculty as the ultimate embodiment of thought in an age when the superficial and irrational is not only…
Köp här

Isbn: 9789197845045

Utgivningsår:20100215

Utgivare: Sine Metu Productions

Mediatyp: BC

av:Rune Alphonce, Helen Pilström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagen av den populära formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy 2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och…
Köp här

Isbn: 9789127422452

Utgivningsår:20120124

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Kerstin Vännman

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och använda några enkla statistiska metoder. Den är uppbyggd kring ett stort antal exempel och nya begrepp introduceras och motiveras med hjälp av inledande exempel. Den behandlar beskrivande statistik, inkl. lådagram, enkla…
Köp här

Isbn: 9789144016900

Utgivningsår:20020830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Hur ska vi pedagoger och lärare kunna analysera och kartlägga barns matematiska tänkande? I denna fråga vill Matematisk Med­vetenhet vara en del av lösningen. I bokens första del får vi inblick i hur barn tänker matematik och vilka möjligheter vi som lärare har att stödja och stimulera det tänkandet. Ann-Louise…
Köp här

Isbn: 9789144086408

Utgivningsår:20120905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tore Dahlberg

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.Varje kapitel i läroboken avslutas med ett antal övningsuppgifter med svar; totalt 374 stycken. I Teknisk…
Köp här

Isbn: 9789144020570

Utgivningsår:20011230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Inger Backström, Kurt Rosenlund

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattestegen Håll klassen samlad i gemensamma teman och låt alla jobba på sin nivå. Det är Mattestegen! Mattestegen är ett läromedel för hela grundskolan. Pedagogiken är densamma för alla årskurser, men anpassad till elevernas mognad och kunskapsnivå. Du håller klassen samlad i matematiska teman samtidigt som varje…
Köp här

Isbn: 9789127605756

Utgivningsår:20030109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Göran Ejlertsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälsovetenskapliga universitets- och högskoleutbildningar.Denna tredje upplaga av boken har ytterligare moderniserats. Statistikämnet introduceras…
Köp här

Isbn: 9789144122694

Utgivningsår:20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar denna matematikdidaktiska grundbok…
Köp här

Isbn: 9789127819788

Utgivningsår:20171106

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Carol Vorderman

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
Kämpar ditt barn med matten? Tycker du att det är svårt att hjälpa till med läxorna? Redan när barnen går i sexan börjar många föräldrar förtvivla över matteläxorna. Hur var det nu man räknade ut triangelns area? Högre upp i årskurserna, för att inte tala om i gymnasiet, har de flesta föräldrar gett upp. Med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789179851422

Utgivningsår:20200717

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Hur möter vi lärare barns olikheter i det dagliga arbetet – i synnerhet när det gäller matematikarbetet? Att möta barns olikheter tar ett nytänkande fokus på hur matematiken måste få en naturlig del i processen vid utformandet av åtgärdsprogram. Nya tankar ska tänkas för första gången – i skolans värld. Beror det…
Köp här

Isbn: 9789173150682

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna-Stina Jonsson, Majvor Mårts, Carina Ring

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 7350035753918

Utgivningsår:20030131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Lundh

Kategorier: Fysik Klassisk mekanik Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok behandlar avsnitt inom hållfasthetsläran som enaxliga tillstånd (drag-tryck, vridning, viskoelastisk analys, balkböjning och instabilitet), allmänna spännings- och töjningsanalys, flytvillkor, randvärdesproblem, utmattning, brotteori och brottmekanik, energimetoder, vridning av ickecirkulära tvärsnitt med…
Köp här

Isbn: 9789144117232

Utgivningsår:20160823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Ann-Sofie Berg, Maria Lindholm

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
En metodbok om effektiv, variationsrik och problemlösningsinriktad matematikundervisning I Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell visar Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm hur de väcker sina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur de får eleverna att lyckas.…
Köp här

Isbn: 9789177412946

Utgivningsår:20220322

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Patrik Nordbeck, Jonas Månsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna lärobok i matematisk analys har utvecklats för att användas i en grundläggande kurs vid universitet och högskola, och behandlar i huvudsak differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel. Målet har varit att ge en relativt fullständig framställning av teorin, och samtidigt belysa och…
Köp här

Isbn: 9789144056104

Utgivningsår:20110607

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av:Anna-Stina Jonsson, Carina Ring

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Träna med nyckelpigan! I Mattekul för år 1 finns sex tränahäften med en rik variation på övningar, däribland korsord, rebusar, labyrinter, tabeller samt räkna och måla. Träna med Nyckelpigan behandlar addition inom talområdet 0-10. Där tränar eleverna på:• additioner talet 10• namn för samma tal• väga jämnt –…
Köp här

Isbn: 9789144087191

Utgivningsår:20121001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Clifford A. Pickover

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Matematikens historia
Från Pytagoras till den 57:e dimensionen, här kommer 250 milstolpar i matematikens historia. Matematiken är evig. Den fanns långt före oss människor och kommer att leva långt efter att vi försvinner som existenser i universum. Följ med på en svindlande resa genom matematikens historia här på vår jord. På 528 sidor…
Köp här

Isbn: 9789176171271

Utgivningsår:20150421

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BB