Bläddra

Gudmund Björck 1905–1955: Professor i grekiska språket och litteraturen. En biografi.

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Gudmund Björck 1905–1955: Professor i grekiska språket och litteraturen. En biografi.

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Gudmund Björck var professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet under perioden 1946–1955. Han gick bort hastigt och oväntat, men hans anförvanter, talrika vänner och kolleger samt elever bevarade ett ljust minne av honom. Denna skrift har som sitt mål att ge en så fullständig bild av hans liv och verksamhet som materialet medger. Vi möter sålunda forskaren och läraren, den under beredskapsåren politiskt aktive som övergick till att bli en kritisk betraktare, kulturskribenten som författade eleganta artiklar om litteratur, den trägne medarbetaren i att återskapa den klassiska filologiens internationella samarbetsformer. Ett försök har också gjorts att fånga Gudmund Björcks personlighet med dess olika sidor. Hans stilistiska mästerskap belyses genom talrika citat hämtade från såväl tidningsartiklar som från tidigare opublicerat material såsom brev och dagböcker.

Arbetet bygger på en fullständig genomgång av Gudmund Björcks vetenskapliga skrifter och tidningsartiklar, politiska ledare i Upsala Nya Tidning och kulturartiklar i Svenska Dagbladet. För att fånga personligheten har intervjuer och korrespondens med släktingar och tidiga vänner varit till stor hjälp. En synnerligen värdefull källa har varit opublicerat material, såsom Gudmund Björcks egna brev och de dagböcker som han förde under några tidiga resor och under de sista femton åren av sitt liv.