Bläddra

Gunnar Ekelöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Utgått

Gunnar Ekelöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Utgått
Gunnar Ekelöf (1907-1968) är en av de största inom modern svensk poesi. Han debuterade 1932 med diktsamlingen Sent på jorden. Under sin livstid gav han ut ett 15-tal diktsamlingar och var även verksam som litteraturkritiker.

Ekelöf har rykte om sig att vara en lärd och komplicerad poet. Men Anders Olsson gör här en skarpsinnig närläsning av Ekelöfs diktning och klarlägger dess inspirationskällor. I stället för en kronologisk genomgång diktsamling efter diktsamling väljer han en tematisk presentation av de centrala motiven i Ekelöfs författarskap.

Genom sin stora förtrogenhet med Ekelöfs hela verk kan Anders Olsson med väl valda citat visa hur de olika motiven tar form, utvecklas och varieras under Ekelöfs fyra decennier som poet. Men han visar också hur täta förbindelserna är mellan de olika motivkretsarna, hur de överlappar och samvarierar och hur ofta det går att spåra ett samband mellan vissa ständigt återkommande teman i dikterna och traumatiska händelser i poetens liv, framför allt i barndomen.


Anders Olsson (f 1949) är litteraturforskare, kritiker och poet. Som poet debuterade han 1984 med diktsamlingen Dagar, aska. 1983 doktorerade han på avhandlingen Ekelöfs nej. Han har också skrivit avsnittet om Gunnar Ekelöf i Lönnroth - Delblanc Den svenska litteraturen.