Bläddra

Handbok för textproduktion – Layout, design och formgivning : Vad gör skill

Kategorier: Språk och lingvistik

Handbok för textproduktion – Layout, design och formgivning : Vad gör skill

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Hur når du på bästa sätt din läsare med hjälp av rätt layout, format och typografi? Den här boken ger dig grundläggande kunskap och tips till det mesta inom pappers- och digital produktion. Du får lära dig hantera bilder och text, veta mer om läsbarhet, färger, upphovsrätt och lagar. Vill du nå ut med ditt nyhetsbrev, skapa ett visitkort som fastnar i minnet, skapa broschyrer eller presentationer, formge en bok, en rapport eller en websida? Kanske vill du nå ut i sociala medier. Då är det här boken för dig.