Bläddra

Handen i den digitala världen

Kategorier: Anatomi Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Handen i den digitala världen

Kategorier: Anatomi Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I den digitala värld som blivit en normalitet för de flesta av oss, anser författaren det extra angeläget att skriva en bok om mänsklighetens händer med tonvikt på den nya roll handen har fått i det digitaliserade samhället. Handens samspel med hjärnan är grundläggande. Nu riskerar handens unika roll att marginaliseras och tonas ned. Handen står för något genuint mänskligt och spelar en huvudroll i vår tillvaro. I handens möte med den digitala världen har handens komplicerade funktioner ersatts av fingertryck mot en bildskärm eller ett fingers svep över skärmen, något som ligger mycket långt från vad handen är skapad för att göra. Handen har svårt att känna igen sig i det digitala landskapet och det kan lätt uppstå en konflikt mellan handens praktiska intelligens och den tekniska intelligens som representeras av datorer, smarta telefoner och surfplattor. Vad händer med hjärnan och handen i den digitala tidsåldern? Vad händer med barn och ungdomars hjärnor? Hur påverkas händernas finmotorik, känslighet och skapande förmåga, och vilka blir följderna för lärare, skolelever, konstnärer och hantverkare? Riskerar vi att kirurgers handlag vid operationer blir sämre?

Boken är illustrerad av författarens egna skisser och teckningar.

Göran Lundborg är professor, forskare och skribent. Han gav tidigare ut boken Handen och hjärnan Från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden (2011). Han är boende i Malmö och är en uppskattad föredragshållare.