Bläddra

av:Jonas Skeppstedt, Christian Söderberg

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Informationsteknik Klusterberäkningar Systemvetenskap
Writing Efficient C Code: A Thorough Introduction for Java Programmers was written for two groups of readers: Java programmers who want to learn C from the beginning, and practicing C programmers who want to sharpen their skills. Our goal with the book is to give the reader a deep understanding of both the ISO C…
Köp här

Isbn: 9789197794008

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Skeppberg

Mediatyp: BC

av:Mattias Arvola

Kategorier: Gränssnittsdesign och användarvänlighet Informationsteknik Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse. God användarupplevelse, eller UX (eng. user experience), är det övergripande målet för designarbetet. Den här boken är tänkt som ett praktiskt stöd under hela designprocessen: från…
Köp här

Isbn: 9789144122991

Utgivningsår:20200427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pontus Wärnestål

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Den här boken handlar om hur man designar AI-drivna tjänster där upplevelse och nytta för människan står i centrum. Den är skriven för yrkesverksamma designers som vill lära sig att hantera detta nya designmaterial för att bredda sin designkompetens och kreativitet. Boken är också tänkt att fungera som kurslitteratur…
Köp här

Isbn: 9789144139746

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anne Håkansson, Ronald Lee Hartung

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Artificial intelligence (AI) is once again considered a new, hot topic. Today, a great deal of focus is on machine learning, artificial neural networks and deep learning, but AI is so much more. AI includes a vast amount of aspects and rich possibilities for applications. This makes it difficult to know what AI is,…
Köp här

Isbn: 9789144125992

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bengt Sandblad, Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, Carl Åborg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
Vad är en god digital arbetsmiljö? Hur går man till väga för att skapa en sådan? Trots att det i dag finns mycket kunskap om detta, ser vi fortfarande it-projekt som havererar och missnöjda användare. Det är uppenbarligen svårt att lyckas i praktiken. Teorier måste omsättas i praktisk handling. När användningen och…
Köp här

Isbn: 9789144120225

Utgivningsår:20180503

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Nick Bostrom

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Människor innehar en särställning på vår planet, inte för att vi har starkare muskler eller vassare tänder än andra arter, utan för att vi har smartare hjärnor. Våra hjärnor har utvecklat tekniken och de komplexa sociala strukturer som gett oss vårt oförnekliga övertag. Om maskiner utvecklas till att bli överlägsna…
Köp här

Isbn: 9789187513084

Utgivningsår:20170808

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Arash Gilan, Jonas Hammarberg

Kategorier: Artificiell intelligens Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Systemvetenskap
I begynnelsen sträckte sig människor mot gudarna för att få stöd, de senaste åren har vi fått en ny frälsare – i det digitala. Den digitala tidsåldern är för många en drömresa full av äventyr och möjligheter. Samtidigt har allt fler upptäckt att livet på apparnas planet riskerar att bli tyst, kallt och…
Köp här

Isbn: 9789147131228

Utgivningsår:20190508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Max Söderpalm

Kategorier: Artificiell intelligens Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Systemvetenskap
Hur drar man som företagare och säljare bäst nytta av den exploderande utvecklingen inom AI? Även om man är totalt ointresserad av teknik? Hur skulle ni kunna få fördelar gentemot era konkurrenter, bara genom att öppna ögonen? Det pågår en kapplöpning bland världens ledande techföretag, att bli både de som själva drar…
Köp här

Isbn: 9789188403018

Utgivningsår:20201009

Utgivare: Soderpalm Publishing

Mediatyp: BB

av:Torbjörn Ryber

Kategorier: Gränssnittsdesign och användarvänlighet Informationsteknik Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
De flesta företag säger att de är kundfokuserade, men vad innebär detta i praktiken? Användarcentrerad utveckling, det vi kallar UX – User eXperience, har som mål att lösa specifika problem för specifika användare på ett ändamålsenligt sätt. För att lyckas med detta måste vi under hela utvecklingsprocessen ha…
Köp här

Isbn: 9789188713728

Utgivningsår:20210305

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Informationsteknik Systemvetenskap
Vi kan bli hur duktiga som helst med att arbeta med arkitektur men om vi inte kan kommunicera den är den utan värde.I denna handbok beskrivs olika förslag hur man kan strukturera, och utformaen tvåvägsdialog oma rkitektur där personer med olika intressen och kompetenser deltar. Denna bok har tagits fram av en grupp…
Köp här

Isbn: 9789188809285

Utgivningsår:20180426

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Fredrik Gustafsson

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Informationsteknik Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Signalbehandling Systemvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sensor fusion deals with merging information from two or more sensors, where the area of statistical signal processing provides a powerful tool­box to attack both theoretical and practical problems. The objective of this book is to explain state of the art theory and algo­rithms in statistical sensor fusion, covering…
Köp här

Isbn: 9789144077321

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Studentlitteratur Ab

Mediatyp: BC

av:Mattias Wallergård, Joakim Eriksson, Günter Alce

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap Virtuell verklighet
Virtual reality – En introduktion ger en bred introduktion till Virtual Reality (VR) för såväl ingenjörer som spelutvecklare, designers och studerande vid konstnärliga utbildningar. Boken fokuserar på samspelet mellan människa och teknik, med utgångspunkt från teknikens styrkor och svagheter och den mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789144122281

Utgivningsår:20220114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Erik Janlert

Kategorier: Informationsteknik Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap
Boken behandlar bland annat begreppen algoritm, beräkning, beräkningsbarhet, datatyp, digitalitet, gränssnitt, interaktion, kognition, komplexitet, problemlösning och program. Den diskuterar informationsteknikens användning och potential, dess betydelse för samhället, samt den omorganisering av kunskap och…
Köp här

Isbn: 9789144110226

Utgivningsår:20150824

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Nick Polson, James Scott

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
När en teknologi blir tillräckligt avancerad går den inte att skilja från magi, konstaterade en gång författaren Arthur C Clarke i ”Clarkes tredje lag”. Och när det gäller AI – artificiell intelligens – kan det onekligen vara lätt att börja tänka på magi. Svart magi inte minst, som när det gäller den straffrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789171735539

Utgivningsår:20181129

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Informationsteknik Systemvetenskap
Det ligger i tiden att varje organisation ska arbeta med ”Enterprise arkitektur”, men VAD är det? VARFÖR ska man arbeta med det? HUR skapar man förutsättningar för detta arbete, och till slut vad ska man göra? Denna bok har tagits fram av en grupp inom Iasa. Denna grupp har bestått av personer som under…
Köp här

Isbn: 9789163792571

Utgivningsår:20151103

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av:Thomas Edwall, Peter Zackariasson

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad är ChatGPT och vad innebär det för lärandet? Den här handboken, skriven av och för lärare, visar på ett tydligt och lättillgängligt sätt hur detta banbrytande verktyg kan användas i undervisningen. Du får lära dig om hur ChatGPT fungerar och hur du som lärare kan förhålla dig till de möjligheter och utmaningar som…
Utgått

Isbn: 9789189801066

Utgivningsår:20230707

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: BC

av:Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Informationsteknik Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap Virtuell verklighet
EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBER Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior har de nu formulerat en metafysik för den digitala tidsåldern. Det här är boken som vågar…
Köp här

Isbn: 9789175471792

Utgivningsår:20140901

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BB

av:Max Tegmark

Kategorier: Artificiell intelligens Etiska frågor och debatter Etiska frågor: vetenskaplig och teknisk utveckling Informationsteknik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Systemvetenskap
Det här är en fascinerande guide till alla utmaningar och val i vår strävan efter en fantastisk framtid för liv, intelligens och medvetande på jorden och långt ut i rymden. Elon Musk, grundare av SpaceX och Tesla Motors Alla bör fråga sig vad vi nu kan göra för att dra fördel av framtidens AI, och undvika riskerna.…
Köp här

Isbn: 9789188123985

Utgivningsår:20171005

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Lovisa Johansson

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Reliability and scalability are more important than ever. Therefore companies are rethinking their architecture. Monoliths are evolving into microservices and servers are moving into the cloud. Message Queues and especially RabbitMQ has come to play a significant role in the growing world of microservices. After all,…
Köp här

Isbn: 9789163994326

Utgivningsår:20181109

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Göran Lundborg

Kategorier: Anatomi Informationsteknik Människa – datorinteraktion Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Naturvetenskap Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället Systemvetenskap
    I vår digitaliserade värld har handens roll förändrats. Datorer har tagit över mycket av de aktiviteter som händerna är vana att utföra. Handens komplicerade grepp och funktioner ersätts alltmer av enskilda fingrars tryck på en skärm eller ett fingers svep över skärmen, någon som ligger mycket långt ifrån…
Köp här

Isbn: 9789173319874

Utgivningsår:20190816

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Marcus Du Sautoy

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Konst Konst: allmänt Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
Kan en maskin måla, komponera musik eller skriva en roman, och göra det på ett sätt som lyfter, vidgar och omvandlar innebörden i att vara människa? Ännu verkar sublima höjdpunkter inom konst, litteratur och musik ligga bortom deras förmåga, men hur blir det i…
Köp här

Isbn: 9789127164185

Utgivningsår:20200417

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Jonas Söderström

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
Med det nya it-systemet skulle jobbet bli enklare, snabbare, lättare! Så har löftet ofta formulerats. Men i själva verket blev det inte sällan tvärtom. Jävla skitsystem! Så är det många som någon gång har svurit. Över obegripliga tidrapporteringssystem, journalsystem som hela tiden verkar sluka just den tid som skulle…
Utgått

Isbn: 9789187207525

Utgivningsår:20150911

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163615610

Utgivningsår:20171231

Utgivare: Pagina Förlags

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Artificiell intelligens Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Informationsteknik Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap
Artificial Intelligence (AI) is everywhere – but what is AI? This volume of De lege includes articles by scholars on a wide range of subjects, all dealing with “artificial intelligence” (AI) and the digitalisation of society. Some of the authors have dealt with AI and digitalisation for a long time, others are…
Utgått

Isbn: 9789177371670

Utgivningsår:20220517

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Peter Hökenhammar

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
En grundläggande förutsättning för allt samarbete är att de som kommunicerar förstår varandra, vilket måste grunda sig på att det råder koncensus om betydelsen av de ord och den terminologi som används. Annorlunda uttryckt – man måste förstå varandra för att nå resultat och undvika felaktigheter. Denna bok förmedlar…
Köp här

Isbn: 9789189462649

Utgivningsår:20220412

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Åsa Degermark

Kategorier: Artificiell intelligens Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Systemvetenskap
Boken beskriver först och främst vilka ledarskaps-principer som ger ett framgångsrikt ledarskap i vår digitala värld. I andra delen av boken beskrivs hur intåget av AI (Artificiell intelligens) kommer att påverka organisationer, jobb och funktioner i framtiden och dess konsekvenser för det framtida ledarskapet.Den ger…
Köp här

Isbn: 9789151960081

Utgivningsår:20200702

Utgivare: Degermark Consulting

Mediatyp: BC

av:Lena Kecklund, Bengt Sandblad

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: etik Människa – datorinteraktion Organisationsteori och beteende Systemvetenskap
De tekniska system som människor ska behärska blir allt komplexare. Vissa verksamheter ska utföras av automatiska system, robotar eller AI-system. Organisationer förändras med nya affärsmodeller och oklara ansvar. Hur kan de nya möjligheterna utnyttjas för att skapa bättre, effektivare och säkrare arbeten samtidigt som…
Köp här

Isbn: 9789144140834

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Linda U. Johansson

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap
Kanske den viktigaste boken för dig just nu?! ”Metaverse Mayhem” är en bok som på ett enkelt, pedagogiskt och snabbt sätt ger dig allt du behöver veta om framtidens digitala miljöer. Linda U Johansson delar med sig av sina personliga erfarenheter samt har intervjuat Sveriges ledande företag, för att ge dig en inblick…
Köp här

Isbn: 9789198871906

Utgivningsår:20230907

Utgivare: Swedish Metaverse Center

Mediatyp: BB

av:Daniel Akenine, Jonas Stier

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Fem år har gått sedan boken Människor och AI kom ut. Ur den samlade mänsklighetens perspektiv är detta inte mer än en blinkning. Likväl har mycket hänt och världen är inte längre riktigt likadan. En pandemi, återigen krig i Europa och en fortsatt hyper-snabb digital utveckling är bara några av alla de händelser vi…
Köp här

Isbn: 9789180802864

Utgivningsår:20230510

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Artificiell intelligens Etiska frågor och debatter Etiska frågor: vetenskaplig och teknisk utveckling Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Systemvetenskap
Artificiell intelligens finns överallt omkring oss idag. Maskiner tänker och agerar på alltmer sofistikerade sätt och lär sig samtidigt, på maskiners sätt, att varje dag förbättra sina prestationer. I takt med att samhället blir alltmer datafierat samlas gradvis mer råmaterial än någonsin tidigare som kan matas in i de…
Köp här

Isbn: 9789144179476

Utgivningsår:20240607

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jack-Benny Persson

Kategorier: Datorarkitektur och datordesign Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Systemvetenskap
Docker från grunden lär dig allt du behöver för att komma igång med Docker på egen hand. Du lär dig alltifrån vad Docker är, hur du startar och stoppar containrar, hur du paketerar egna program i avbilder, hur du bygger ett eget Docker-register till hur du sätter upp tjänster på datorn med Docker. Du lär dig även att…
Köp här

Isbn: 9789198330069

Utgivningsår:20211011

Utgivare: CyberInfo Sverige

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491515

Utgivningsår:20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av:Björn Boström

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Artificiell intelligens Filosofi Filosofi och religion Informationsteknik Kognitionsvetenskap Medvetandefilosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap
Är det tusenåriga problemet, medvetandeproblemet, the hard problem of consciousness, löst, genom i den här boken, en ny framlagd hypotes om rörelseenergin som den huvudsakliga utvecklaren av våra medvetna hjärnor? Vad får detta för betydelse i betraktelse av mänsklig intelligens jämfört med artificiell intelligens AI?…
Köp här

Isbn: 9789189153561

Utgivningsår:20231003

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Stefan Samuelson

Kategorier: Informationsteknik Systemanalys och systemdesign Systemvetenskap
En bok som visar hur du på ett enkelt och självklart sätt får en systemförvaltning som är enkel och inspirerande. Den förklarar hur du genom ett antal logiska steg bygger upp en systemförvaltningsplan samt hur du skapar en beslutsprocess som prioriterar de aktiviteter som ger störst affärsnytta.
Köp här

Isbn: 9789163348266

Utgivningsår:20130529

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Riki Dackén

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Djupdyk i den fascinerande världen av AI och dess potential inom försäljning. Upptäck hur AI kan förvandla ditt sätt att tänka på korrelationer, kausalitet och beslutsfattande. Lär dig hur du kan använda AI för att förbättra dina säljstrategier, från behovsanalys till att ställa de rätta frågorna. Och låt dig…
Köp här

Isbn: 9789189850767

Utgivningsår:20231215

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188589897

Utgivningsår:20200406

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

av:Thomas Nygren

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap
Med kritisk och konstruktiv blick ger Thomas Nygren en initierad översikt över de digitala utmaningarna och möjligheterna i dagens utbildningssystem. Boken förklarar vad AI faktiskt är och behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika…
Köp här

Isbn: 9789127467125

Utgivningsår:20231220

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Stefan Samuelson

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Det här är en bok för dig som vill lära dig att skapa en Affärsplan för informationstekniken. Den vänder sig till VD, CIO, IT-chef, m.fl. som kan ha, eller få, ansvaret för att göra en sådan plan. Begreppet ”IT-strategi” ligger nära, men undviks i denna bok eftersom det ofta förknippas med tekniska…
Köp här

Isbn: 9789187817076

Utgivningsår:20130529

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Johan Falk

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Varför behöver du bli vass på att prompta? Vad innebär det att en chattbot börjar hallucinera? Och vilka yrken kommer sannolikt att tas över av AI i framtiden? 2019 kunde chattbottar knappt räkna till tio. 2023 klarade de juristernas examensprov med toppbetyg. Så, frågan…
Köp här

Isbn: 9789127467705

Utgivningsår:20231207

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Åse Jevinger

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
In the context of globalization, the requirements on transport logistics continuously rise. Often goods travel through many different countries, using several transport modes and involving a number of different actors. Implementing some level of intelligence on the goods, which provide them with the capabilities to…
Köp här

Isbn: 9789171046079

Utgivningsår:20150506

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC