Bläddra

Harry Martinson : mästaren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Harry Martinson : mästaren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Harry Martinson (1904-1978) brukade ofta pröva sina texter på kolleger och vänner. En av dem som fick vara med om detta under Martinsons senare år var Kjell Espmark, då en litteraturhistoriker med ett särskilt intresse för den moderna svenska lyriken. Espmark som därigenom kom Martinson nära, skrev sen 1970 en bok med titeln Harry Martinson erövrar sitt språk. Nu, mer än tre decennier senare, blickar han tillbaka på Martinsons författarskap, skärskådar dess styrka och dess möjliga svagheter. Hans bok inleds med en mycket personlig analys av Martinsons sista, bittra, tid men dess tyngdpunkt ligger i analysen av den litterära skapelseprocessen. Harry Martinson - mästaren ingår i Svenska Akademiens levnadsteckningar men utges bara i denna form.