Bläddra

Hästen, hunden och den mänskliga hälsan : vård, behandling och terapi

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Hästen, hunden och den mänskliga hälsan : vård, behandling och terapi

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Intresset för att inkludera djur, särskilt hästar och hundar, i vård, omsorg och socialt behandlingsarbete är på stark frammarsch i Sverige, liksom på många andra håll i världen. Att hästen och hunden kan bidra till människors hälsa och livskvalitet är känt sedan urminnes tider. Men vilken är djurens roll egentligen i modern vård, terapi och behandling? Kan de bidra med något som mänskliga vårdare eller terapeuter inte kan? Hur påverkas relationen mellan parterna, när en icke-mänsklig varelse deltar?

Detta är exempel på frågor som behandlas i antologin. Ett syfte är att stimulera det vetenskapliga samtalet bland dem som forskar om djurassisterade aktiviteter och terapier. Boken bidrar också med kunskap för praktiker inom området. Beslutsfattare inom vård, rehabilitering och socialt behandlingsarbete kan få frågor om potential och innehåll i dessa aktiviteter och terapier besvarade. Andra målgrupper är lärare och studenter vid högskolornas och universitetens utbildningar inom vård, omsorg och socialt behandlingsarbete.

Boken har tillkommit inom forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Författarna kommer från forskningsfälten biologi, filosofi, socialt arbete, psykologi, vårdetik och vårdvetenskap.