Bläddra

Helheten och Moder Jord

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Helheten och Moder Jord

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Helheten och Moder Jord De båda författarna beskriver här Moder Jord och hennes medvetande. De betraktar många aspekter som det tidigare inte skrivits om. • Moder Jord balanserar alla de parametrar som är tecken på liv och som måste upprätthållas för att ekosystemen med växter och djur ska fungera. • Hur hon genom sina kraftplatser inhämtar information från allt som sker på Jorden och kommunicerar med omgivningen, både i solsystemet och i Universum. livet började i hennes inre, där liv fortfarande finns. • Om planeter som saknar atmosfär men ändå kan ha ett inre liv. • Om jordens inre vatten. • Hur klimatet påverkas av samverkande faktorer i Universum. • Om kontinenter på havsbotten. • Jorden har länge varit, och är fortfarande, en utvecklingsplats för människor. Många humanoider från andra planeter har levt här. Tre av dessa redovisas. • Jorden och Universum. • Tänkta framtidsscenarier. • Det avslutande kapitlet är en hyllning till Moder Jord genom de fyra elementen