Bläddra

Hem- och konsumentkunskap 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: hemkunskap Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Hem- och konsumentkunskap 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: hemkunskap Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Hem- och konsumentkunskap 7-9 är skrivet från grunden utifrån Lgr11. I ämnet är hållbar utveckling den röda tråden vilket konkretiseras genom begreppen hälsa, miljö och ekonomi. Läromedlets samtliga delar har hållbar utveckling som utgångspunkt.

Läs mer
Hem- och konsumentkunskap 7-9 har en tydlig struktur där man lätt kan se kopplingen mellan olika avsnitt och det centrala innehållet. Varje kapitel avslutas med uppgifter som syftar till samarbete och fördjupande diskussioner. I läromedlet finns intervjuer med för att visa på en mångfald av perspektiv och synsätt. I avslutningskapitlet Hur vill du leva? ges läsaren möjlighet att reflektera kring egna val om hem och konsumtion.

Recepten i slutet av boken är valda för att möjliggöra övning av de olika matlagningsmetoderna. De är även i varierande svårighetsgrad, vilket är tydligt markerat. Det finns även återkommande kommentarer och frågeställningar till recepten med kopplingar till hållbar utveckling och som ger möjlighet för eleven att ändra och anpassa recepten.

Hem- och konsumentkunskap består av fyra delar och har följande struktur:
Del 1: Mat, måltider och hälsa
Mat, måltider och gemenskap
Mat och hälsa
Matval som engagerar
Komponera måltider
Att arbeta i köket

Del 2: Miljö och livsstil
Råvarorna – måltidens byggstenar
Hela världen i ditt hem
Att leva hållbart

Del 3: Konsumtion och ekonomi
När räkningen kommer
Framtidsdrömmar
Konsument med rättigheter
Hur vill du leva?

Del 4: Recept

Digitalt elevmaterial
Till grundläromedlet finns ett digitalt elevmaterial med externa länkar, till exempel till filmklipp som visar olika matlagningsmetoder, och där eleven kan träna på och befästa begrepp.

Om författarna
Lisa-Linnea Flising arbetar som lärare i hem- och konsumentkunskap i Göteborg.
"Ämnet hem- och konsumentkunskap har blivit allt viktigare i takt med att samhället blir mer komplext. Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap har vi en unik möjlighet att ge eleverna verktyg för att göra val i sina kommande vuxenliv – val som tar hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Hem- och konsumentkunskap handlar till stor del om att rusta eleverna för att kunna leva och agera medvetet i en ständigt föränderlig värld."