Bläddra

Herr Clerk Vår mästare

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Herr Clerk Vår mästare

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Eyvind Johnson (19001976) var den moderna romankonstens främste banbrytare i Sverige. Några av hans viktigaste verk är Romanen om Olof, Krilon, Strändernas svall och Hans nådes tid. Utmärkande för hans berättarkonst är en flerskiktad komposition, där realistiska och fantastiska inslag möts, kontrasterar och smälter samman till en enhet.
Herr Clerk Vår Mästare är ursprungsversionen till den roman som utkom 1928 under titeln Minnas. Den vardagliga livsrytmen i en norrländsk stad rivs efter hand upp; människorna är annorlunda funtade än de och deras omgivning tror. Inte heller det Himmelrik som utgör ett komplement till det jordiska händelseförloppet är någon fridfull ort; även det är fyllt av olösta konflikter. Författaren strök själv de himmelska partierna innan han sände in manuskriptet, och på förläggarens begäran ströks också vissa fränt realistiska skildringar. Romanen publiceras nu för första gången i obeskuret skick.
I serien Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien.
Introduktion av akademiledamoten Ulf Linde.
Textetablering, kommentarer och ordförklaringar av Örjan Lindberger.