Bläddra

Historien om Gud

Köp här

Historien om Gud

Köp här

GUD I JUDENDOMEN, KRISTENDOMEN OCH ISLAM UNDER 4 000 ÅR Hur har människor under skilda tider uppfattat Gud? Hur har de tre monoteistiska religionerna format och ändrat sin föreställning om Gud? Hur har dessa trosinriktningar påverkat varandra? Hur har olika människor tolkat begreppet Gud?     Den ledande brittiska religionshistorikern Karen Armstrong ger här en fyllig och gedigen redogörelse för varje tids och varje generations bild av Gud. Hon går från Abraham fram till våra dagar och ställer även frågan: Har Gud någon framtid?     På ett briljant sätt väver Karen Armstrong samman historia, filosofi, religions- och kulturhistoria. Hon ger bakgrunden till mycket av vår nutida världsuppfattning och förståelse för den roll som religionen och Gudsuppfattningen spelat och spelar i de olika kulturerna.     Boken kompletteras med ordlista, noter, litteraturförteckning, kartor och register.