Bläddra

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2014 (HFD)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsdomstolar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Köp här

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2014 (HFD)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsdomstolar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Köp här
Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.