Bläddra

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal…
Köp här

Isbn: 9789172237605

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sätt…
Köp här

Isbn: 9789139208471

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171), konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.
Köp här

Isbn: 9789173453103

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Niklas Gustafsson, Per Lindqvist

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel, vilket kan leda till ett godtycklig bemötande.…
Köp här

Isbn: 9789177410973

Utgivningsår: 20190502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Med mer än 950 frågor – inklusive svar och lösningar – är den här övningsboken ett heltäckande komplement till läroboken Offentlig rätt, av Stefan Zetterström. Boken är till för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor.Läs merTill sin struktur bygger frågedelen på samma…
Köp här

Isbn: 9789147097791

Utgivningsår: 20120604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147096688

Utgivningsår: 20110222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Torngren, Lars Munters

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken inleds med en överskådlig introduktion till kommunallagen. Därefter berörs en annan viktig lag för lokalpolitiker – förvaltningslagen. Boken tar också upp frågor om handlingars offentlighet, yttrande- och meddelarfrihet och avslutas med en praktisk handledning i sammanträdesteknik. Kommunal vardagsjuridik…
Köp här

Isbn: 9789173452373

Utgivningsår: 20101104

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen.Innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789139113003

Utgivningsår: 20141006

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Rebecca Thorburn Stern, Hanna Wikström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Området innebär många svåra avvägningar. Den här boken lyfter fram sådana avvägningar utifrån ett juridiskt perspektiv och där även ett sociologiskt perspektiv i relation till…
Köp här

Isbn: 9789147111787

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten. Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Karin Åhman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Ämnet grundläggande rättigheter har i Sverige under de senaste tjugo åren blivit både mer praktiskt och teoretiskt relevant. Juriststudenter kommer tidigt i kontakt med rättighetsjuridik, forskningen har ökat betydligt och det ses i dag som ett eget ämne inom den konstitutionella rätten/europarätten. Svenska…
Köp här

Isbn: 9789139207511

Utgivningsår: 20150522

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis: Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs. Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad…
Köp här

Isbn: 9789138248959

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Bull, Fredrik Sterzel

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna  en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel – paragraf för paragraf.  Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses såsom riksdagens…
Köp här

Isbn: 9789144126203

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Anna Hollander, Ewa Axelsson, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177370000

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Martin Joormann

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysis of precedents and informed by semi-structured interviews with migration…
Köp här

Isbn: 9789172674110

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretess­lagen. Lagen ­reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också ­offentliga ­funktionärers…
Köp här

Isbn: 9789144079868

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176788035

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Michaela Ribbing

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förvaltningsdomstolarna har en viktig uppgift i samhället. Inom ramen för en förvaltningsprocess ska de överpröva den offentliga förvaltningens beslut som angår personliga och ekonomiska värden. Förvaltningsprocessen är en egen processform, men uppbyggnaden och utformningen av processen innebär att regler i…
Köp här

Isbn: 9789172237360

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Isenstam

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden
Inspektörens uppdrag är att kontrollera huruvida individer och företag följer den lagstiftning och de tillstånd som gäller för en verksamhet. Utöver kompetens på det sakområde som tillsynen berör förväntas inspektören känna till den omfattande lagstiftning som styr myndigheternas befogenheter och ansvar. Till detta…
Köp här

Isbn: 9789144133966

Utgivningsår: 20190513

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin, Tom Madell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs ”grundlag”. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen,…
Köp här

Isbn: 9789139020851

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av…
Köp här

Isbn: 9789139020530

Utgivningsår: 20180202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Teknikoberoende grundlag får vänta! Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bör behållas. Det föreslår Yttrandefrihetskommittén i sitt slutbetänkande.Kommittén har dock arbetat fram ett utkast till en samlad ny, teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). En…
Köp här

Isbn: 9789138237809

Utgivningsår: 20120905

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Den huvudsakliga uppgiften i denna utredning är att ta ställning till om Sverige bör tillträda Kapstadskonventionen samt det tillhörande luftfartsprotokollet.Om Sverige tillträder desa kommer svenska lufttrafikföretag och finansiärer att kunna ta del av materiella regler som idag gäller…
Köp här

Isbn: 9789138241981

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsdomstolar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.
Köp här

Isbn: 9789138327005

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Ove Bring, Anna Körlof-Askholt

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Om folkrätten, krigets lagar samt totalförsvarets uppgifter. Folkrätten tillämpas i krig, vid kriser och i fredsbevarande operationer. Här redogörs för den svenska organisationen samt för begrepp som kombattanter, neutraliserade områden och fredsbevarande operationer. Totalförsvarbegreppet har successivt, efter det…
Köp här

Isbn: 9789139110545

Utgivningsår: 20100414

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningarinom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrättsamt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsligainflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns ocksåett urval europarättsliga texter. Författningssamlingen är…
Köp här

Isbn: 9789139208228

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nils Funcke

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Vad som enligt svensk lag får sägas och visas på internet är ett ständigt omdebatterat ämne. Det gäller även vad yttrandefrihet egentligen är och hur det fungerar på internet. Nils Funcke är journalist, författare, debattör och utbildare som bland annat varit utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén och…
Köp här

Isbn: 9789176115428

Utgivningsår: 20160324

Utgivare: IIS, Internetstiftelsen i Sverige

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Behovet av ökad standardisering lyfts ofta fram från utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering är en förutsättning för ett bättre informationsflöde mellan utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering…
Köp här

Isbn: 9789138240410

Utgivningsår: 20140124

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Utredningens grundläggande slutsats; den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten: handlar oftast om den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som…
Köp här

Isbn: 9789138244593

Utgivningsår: 20160608

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommentaren till förvaltningsprocesslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål och lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut har funnits ända sedan lagens begynnelse. Denna femte upplaga har kompletterats med de ändringar som skett i…
Köp här

Isbn: 9789139011460

Utgivningsår: 20010305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Håkan Sandesjö, Kurt Björk

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Bestämmelser om förvärv och förlust av svenskt medborgarskap återfinns i lagen om svenskt medborgarskap. I Medborgarskapslagen redovisas dessa bestämmelser samt de överväganden som legat till grund för både äldre och nuvarande bestämmelser i lagen. Äldre bestämmelser redovisas eftersom de fortfarande kan vara av…
Köp här

Isbn: 9789139114628

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Ragnemalm

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa…
Köp här

Isbn: 9789172235908

Utgivningsår: 20141104

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Patrik Bremdal

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Syftet med boken är att undersöka hur utformningen av medborgarskapsregler, och då i synnerhet naturalisationsregler, påverkas av synen på medborgarskapet och den kulturella identiteten. Den utgår från de svenska naturalisationsreglerna men vidgar perspektiven genom att jämföra det svenska systemet med andra synsätt.…
Köp här

Isbn: 9789176789698

Utgivningsår: 20160307

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Expropriation Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten: •Ekspropriasjonsprosessen •Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning •Reguleringsplanens betydning for…
Köp här

Isbn: 9788202596811

Utgivningsår: 20190308

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Debatt om grundlagsreform efterlyses! Yttrandefrihetskommittén överlämnar ett debattbetänkande med tre modeller för hur yttrandefriheten skulle kunna regleras i ett ständigt föränderligt medielandskap. Kommittén vill inte förorda någon av modellerna, utan avvaktar utfallet av remissvar och seminariedebatter inför…
Köp här

Isbn: 9789138234495

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Utredningen presenterar förslag kring att bl.a. tre nya län och landsting borde bildas. För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verksamheter är dagens län inte längre utgångspunkten så som det en gång var tänkt. Utredningens bedömning är att ett första steg i att samordna staten regionalt är att…
Köp här

Isbn: 9789138244708

Utgivningsår: 20160704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentlig förvaltning: sanktioner Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Analyserar behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 m.fl. vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. Analyserar också behovet av lagändringar för att…
Köp här

Isbn: 9789138247839

Utgivningsår: 20180419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Wennergren, Ulrik von Essen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar förvaltningsprocessen som den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren till förvaltningsprocesslagen har i denna upplaga arbetats om i stora delar. En ambition har varit att renodla framställningen till reglerna i…
Köp här

Isbn: 9789139016106

Utgivningsår: 20130422

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt iett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas.Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation ellertill sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sättenklare…
Köp här

Isbn: 9789139207078

Utgivningsår: 20141110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC