Bläddra

av: Wiweka Warnling Conradson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sätt…
Köp här

Isbn: 9789139208471

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176106648

Utgivningsår: 20180821

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Ingela Fridström, Ulrika Sandell, Ingrid Utne

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsprocessen – en hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område behandlar den nya utlänningslagen med dess nya instans- och processordning från ett grundläggande processuellt perspektiv. Boken kommmer ut i mars, men går att beställa redan nu.
Köp här

Isbn: 9789176102657

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Thomson Förlag

Mediatyp: BC

av: Rebecca Thorburn Stern, Hanna Wikström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsrätt har de senaste åren kommit att bli ett alltmer uppmärksammat rättsområde, som omfattar både internationell och nationell rätt. Området innebär många svåra avvägningar. Den här boken lyfter fram sådana avvägningar utifrån ett juridiskt perspektiv och där även ett sociologiskt perspektiv i relation till…
Köp här

Isbn: 9789147111787

Utgivningsår: 20160616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Med mer än 950 frågor – inklusive svar och lösningar – är den här övningsboken ett heltäckande komplement till läroboken Offentlig rätt, av Stefan Zetterström. Boken är till för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor.Läs merTill sin struktur bygger frågedelen på samma…
Köp här

Isbn: 9789147097791

Utgivningsår: 20120604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Anna Hollander, Ewa Axelsson, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177370000

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Den parlamentariska kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som…
Köp här

Isbn: 9789138235591

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten. Utredaren föreslår bland annat att: Dagens generella…
Köp här

Isbn: 9789138246337

Utgivningsår: 20170616

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår att regeringen bör ges möjlighet att fatta vissa beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Det handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot…
Köp här

Isbn: 9789138247907

Utgivningsår: 20180427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eskil Hinn, Lennart Aspegren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Offentlig arbetsrätt är en praktisk och informativ vägledning främst för tillämpningen av lagen om offentlig anställning, LOA. Här kommenteras ingående de föreskrifter som gäller alla offentligt anställda, såväl statstjänstemän som arbetare och tjänstemän i kommuner och landsting. Det handlar om bisysslor, om strejker…
Köp här

Isbn: 9789139109624

Utgivningsår: 20090310

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamling i förvaltningsrätt omfattar viktigare lagar och förordningarinom områdena – allmän och speciell förvaltningsrätt, – kommunalrätt, samt – offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsligainflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns ocksåett urval…
Köp här

Isbn: 9789139207818

Utgivningsår: 20160222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197989886

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Collana Förlag AB, Åtta45

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar är en kortfattad beskrivning av den rättsliga regleringen rörande kommunerna och landstingen, med fokus lagd på den kommunala självständigheten och organiserandet av beslutsfattande instanser m.m. Regeringsformen och den nya kommunallagen står i centrum…
Köp här

Isbn: 9789147128310

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.Läs merBoken behandlar problem som…
Köp här

Isbn: 9789147095940

Utgivningsår: 20110905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår bl.a att: den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Avsikten är att föreslå en modern och flexibel lagstiftning det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789138239797

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Bilaga som består av forskarrapporter till huvudbetänkandet av utredningen som har följt upp och analyserat utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren. Utredningen har också analyserat hur jämställdhetpolitiken har genomförts och lämnar förslag på hur de nuvarande målen kan utvecklas samt hur politiken bör…
Köp här

Isbn: 9789138243558

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Arbetsgivarverket

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Särskilda rättsområden
Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Köp här

Isbn: 9789138327319

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans-Olof Sandén

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Målet med de nya reglerna om handräckning är att Kriminalvården ska utföra fler transporter och polisen få mer tid för kärnuppdraget. Men vad innebär reformen egentligen och hur ska bestämmelserna tolkas och tillämpas? Hur ska samverkan mellan myndigheter gå till i praktiken? Den här boken ger svaren och den överblick…
Köp här

Isbn: 9789139115892

Utgivningsår: 20170605

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Viveca Still, Ahti Saarenpää, Mårten Ogilwie Edenroth, Tommy Tranvik, Selene M Morrow, Dag Wiese Schartum, Markus Bylund, Mikael Johnson, Asko Lehmuskallio, Peter Seipel, Sakari Tamminen, Peter Blume, Olle Abrahamsson, Lars Klasén, Andrew J I Jones, Christine Kirchberger, Richard V De Mulder, Kees Van Noortwijk, Pieter Kleve, Ruth Nielsen, Erich Schweighofer, Staffan Malmgren, Carolyn Paris, Stanley Greenstein

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Informationsfrihet Juridik Särskilda rättsområden
Nordisk årsbok i rättsinformatik följer en lång tradition av att belysa den senaste utvecklingen inom området rättsinformatik. Boken följer och rapporterar om utvecklingen i de skandinaviska länder. I den här upplagan av Nordisk årsboken i rättsinformatik bidrar också flera internationella experter. Årsboken belyser…
Köp här

Isbn: 9789172233959

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789176789605

Utgivningsår: 20160104

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154416417

Utgivningsår: 19840218

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Forskning och högre utbildning: lagar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Kartlägger hur ledningsfunktionerna vid universitet och högskolor ser ut idag och identifierar styrkor, svagheter och lämnar förslag till förändringar. Huvuddelen av förslagen riktar sig direkt till lärosätena, en mindre del till regeringen. Den grundläggande inställningen har varit att undvika en utökad nationell…
Köp här

Isbn: 9789138243664

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår bland annat: en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när…
Köp här

Isbn: 9789138247808

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gustav Lindkvist

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel…
Köp här

Isbn: 9789139019114

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139206378

Utgivningsår: 20120326

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra?. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala…
Köp här

Isbn: 9789173451956

Utgivningsår: 20160119

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Oluf Jörgensen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter og data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande er…
Köp här

Isbn: 9789186523985

Utgivningsår: 20141008

Utgivare: Nordicom, Ale Tryckteam AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar över Föreslår att beslut i utlänningsärenden flyttas från regeringsnivå till myndighetsnivå. Förslaget innebär att en utlänning som utvisats p.g.a. brott av allmän domstol ska kunna ansöka hos Migrationsverket om upphävande av utvisningsbeslutet eller om…
Köp här

Isbn: 9789138237465

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Den 26 maj 2014 utsågs verkställande direktören Ulf Lundin som särskild utredare för att kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst i syfte att ge underlag för vilken volym av statligt utförd flygtrafikledningstjänst som med civil-militär integrerad flygtrafiktjänst är…
Köp här

Isbn: 9789138241653

Utgivningsår: 20140926

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag. En kartläggning visar att vilka grupper som…
Köp här

Isbn: 9789138247990

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen. Denna…
Köp här

Isbn: 9789139110026

Utgivningsår: 20100412

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står…
Köp här

Isbn: 9789139208099

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106587

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147129713

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Gröna boken riktar sig i första hand till dem i Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning. Den kan dock vara av intresse även för dem vid förvaltningsmyndigheterna som har sådana arbetsuppgifter. Här finns riktlinjer för såväl författningsteknik som redaktionell och språklig utformning. Vissa sakliga…
Köp här

Isbn: 9789138240632

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår att det ska bli möjligt att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör. Genom en utläggning av en del förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör skulle de sökande kunna erbjudas bättre…
Köp här

Isbn: 9789138244463

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Försvarsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för…
Köp här

Isbn: 9789138327357

Utgivningsår: 20181010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopiatorer av modernt snitt ovanliga; datorer och Internet inte ens påtänkta.…
Köp här

Isbn: 9789172235052

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788646

Utgivningsår: 20131028

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BB