Bläddra

I väntan på en lever : om en organdonation

Köp här

I väntan på en lever : om en organdonation

Köp här
Våren 2000 fick Martin Klepke beskedet att han utan en ny lever bara hade ett år kvar att leva. Efter omfattande undersökningar och noga överväganden fick han en plats på väntelistan för levertransplantation. Men organbristen är stor i Sverige. Var femte av alla som väntar på en transplantation hinner dö innan de kan erbjudas en ny lever. I sju månader väntade Martin Klepke på att personsökaren i fickan skulle pipa och under tiden skrev han denna bok. Förutom att skriva ned sina egna tankar beskriver han hur familjen påverkas och hur hustrun och de två barnen måste anpassa sig till en helt ny tillvaro i dödens väntrum.