Bläddra

Inlevelse och distans : Bertolt Brecht om dramaturgi och skådespeleri

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Inlevelse och distans : Bertolt Brecht om dramaturgi och skådespeleri

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här
Denna framställning vill ge läsaren några inledande nycklar till den tyske författaren Bertolt Brecht och hans kreativa arbete som dramatiker, regissör och teaterledare både under åren av nazistisk upptrappning i Tyskland, åren i landsflykt och vid återkomsten till Berlin efter andra världskriget.
Framställningen riktar i främsta rummet in sig på att beskriva teaterpraktikern Bertolt Brecht och hans influenser vad gäller dramaturgi och skådespeleri. Då Brecht emellertid oftast arbetade med eget material i sitt teatrala arbete kommer läsaren också att påminnas om Brechts verksamhet som författare och poet.

Anders Järleby är skådespelare, teaterpedagog och teatervetare. Han har forskat kring skådespelarkonstens utbildning och disputerade 2002 vid Teatervetenskapliga institutionen Stockholms Universitet med avhandlingen Från lärling till skådespelarstudent Skådespelarens grundutbildning. I ämnet kreativ pedagogik med teatral inriktning har han också skrivit Leka, berätta och improvisera Övningar för drama och teater samt Spela roll Kreativt lärande med teater och drama.