Bläddra

Judiska städer : En europeisk läsebok

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Judiska städer : En europeisk läsebok

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Judiska städer är en judisk kulturhistoria som utgår från ett antal viktiga städer under historiens gång. Hammarlund lyfter fram den judiska kulturen som fylld av kontraster och motsägelser, som flerstämmig och mångspråkig med 2000 års perspektiv men med betoning på de senaste 200 åren. Här finns det religiösa, det politiska, sociala och kulturella; diskrimineringen är påtagligt närvarande; antisemitismen. Här åskådliggörs minoritetens riskfyllda vandring genom majoritetssamhället.

Den judiska historien diskuteras dels genom Hammarlunds egna texter dels genom texter från tidigare böcker med judiska skribenter. Kapitel ägnas Rom, Cordoba och Toledo, Worms och Mainz, Hamburg och Altona, Lemberg och Presiburg, Amsterdam, Kristianstad, Kraków, Berlin, Salonica och Wien - städer där det judiska har sin historia som påtagliga inslag genom seklerna.

Anders Hammarlund är idéhistoriker, föreläsare, musikforskare och författare med en rad kvali­ficerade  kulturhistoriska böcker bakom sig. Han har forskat mycket kring just det judiska.