Bläddra

av:Michael Laitman

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
”Upptäck Kabbala” är en första bok på svenska som presenterar Kabbala på ett tydligt och användarvänligt sätt. Det är en guide, som hjälper läsaren att förstå den omgivande världen samtidigt som den ger en möjlighet att uppnå en inre frid, ett mer stimulerande liv och möjlighet att tillsammans bygga en mer fridfull…
Köp här

Isbn: 9789186033491

Utgivningsår:20110330

Utgivare: Faun Förlag

Mediatyp: BC

av:Flavius Josephus

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro
Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store, Herodes Antípas, Pontius Pilatus, kung Agrippa, romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser, om fariséer, sadducéer och essener, om Jerusalem och dess tempel, om Palestinas…
Köp här

Isbn: 9789173591645

Utgivningsår:20210226

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Jessica Bab, Lars Dencik, Jonas Eklöf, Alexander Freudenthal, Jessika Gedin, Kenneth Hermele, Gabriel Itkes-Sznap, Negar Josephi, Rebecka Kärde, Rose Lagercrantz, Natalie Lantz, Stefan Mehr, Stephan Mendel-Enk, Hannes Meidal, Henrik Naimark Meyers, Morton Narrowe, Ricki Neuman, Jacki Jakubowski, Lizzie Oved Scheja, Göran Rosenberg, Anneli Rådestad, Willmar Sauter, Nina Solomin, Maja Thrane, Maciej Zaremba, Leif Zern, Elisabeth Åsbrink, Jessica Zandén, Kaj Schueler, Daniel Pedersen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Judendom Judiskt liv och praxis Religion och tro
Jude i Sverige är en antologi som samlar 29 texter där skribenterna reflekterar över vad det innebär att vara jude: bidragen berör den judiska identiteten, historien, traditionen, religionen och hur det är att leva som jude och judiskt i Sverige. Samt vad det innebär att göra uppror mot allt detta.  Personliga…
Köp här

Isbn: 9789198480870

Utgivningsår:20211005

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av:Håkan Blomqvist

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Politik och statsskick Politiska ideologier Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Socialism och vänsterideologier
Judiska Arbeter Bund i Sverige Opposition var den judiska arbetarrörelsen Bunds existensvillkor, men inte för oppositionens egen skull. Bund grundades i övertygelsen om att den judiska frågan endast kunde lösas genom den internationella arbetarklassens frigörelse från allt förtryck på väg mot en värld utan gränser av…
Köp här

Isbn: 9789189063259

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Annebelle Gyllenspetz

Kategorier: Andaktsböcker Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Med värme och humor berättar Annebelle Gyllenspetz om sin relation till andlighet och till Gud, om judiska traditioner och människans villkor ur ett religiöst perspektiv. Bokens första del är en resa genom de största av det judiska årets helger med betraktelser och bibel­texter. I den andra delen reflekterar Annebelle…
Köp här

Isbn: 9789173155885

Utgivningsår:20200812

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av:Aron Verständig, Carl Henrik Carlsson, Fredric Bedoire, Maja Hultman, Eva Ekselius, Göran Rosenberg, Pontus Rudberg, Morton Narrowe, Ute Steyer, Anders Hammarlund, Maynard Gerber, Nathan Shachar, Malin Norrby, Natalie Lantz, Lars Dencik, Marc Harris, Samuel Adler

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Konst Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
”Beslutet att sälja den befintliga synagogan i Gamla stan fattades redan på 1860-talet. Istället skulle man låta uppföra en ny och ståtlig gudstjänstlokal i stadens nya centrum. Detta blir upptakten till ett helt nytt kapitel i svenskjudisk historia. Den nya synagogan skulle ligga inom broarna eller ”strax…
Köp här

Isbn: 9789185164905

Utgivningsår:20200916

Utgivare: Hillelförlaget

Mediatyp: BB

av:Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har studerats, diskuterats, tolkats och fungerat som vägledning i livet.…
Köp här

Isbn: 9789175043517

Utgivningsår:20200515

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Bibeln och Koranen – två sinsemellan väldigt olika heliga skrifter…eller? Knappast – det tycks faktiskt vara mer som förenar än som skiljer de båda åt. Men varför framtonar då religionerna så olika?Christer Hedin guidar läsaren genom Bibeln och Koranen och redogör för skillnader och likheter mellan…
Köp här

Isbn: 9789152628638

Utgivningsår:20021201

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av:Bo Johnson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom – båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från kristendomens förkunnelse om frälsning genom tro. Författaren…
Köp här

Isbn: 9789188553386

Utgivningsår:20200201

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Arne Järtelius

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Religion och tro
Början sker med mottagandet av enskilda judiska flyktingar från Tyskland, slutar gör det med att Sverige 1952 får religionsfrihet och att judarna med det fritt kunde välja om de fortsatt ville tillhöra en judisk församling eller inte. Under den tiden händer i Malmöförsamlingen sådant som hela tre byten av rabbin,…
Köp här

Isbn: 9789187875427

Utgivningsår:20211001

Utgivare: Kira förlag

Mediatyp: BB

av:Dan Nässelqvist, Karin Hedner Zetterholm, Maria Sturesson, Samuel Byrskog, Magnus Zetterholm

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Denna introduktion till den tidiga Jesusrörelsen lämpar sig väl för teologistudenter, präster, pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten. Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig inom-judisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världsreligion…
Köp här

Isbn: 9789177772095

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Islam Judendom Personliga berättelser Religion och tro
Maste en svensk jude alltid tona ned sin bak- grund och identitet? Kan en svensk muslim fraga sin chef om tillgang till ett bonerum utan att bli misstankt som islamistist idag? Gar det att ibland ata flask och anda kalla sig for jude eller muslim? Och maste man verkligen se ut pa ett visst satt for att fa inga i en…
Köp här

Isbn: 9789198670646

Utgivningsår:20220804

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780877288558

Utgivningsår:19970501

Utgivare: Red Wheel Weiser

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Synen på judar och judendom i svenska skolläromedel Svensk skolundervisning präglades tidigt av en kritisk inställning till judar och judendom. Bakgrunden kan spåras till den teologiskt motiverade judefientlighet, som dominerat hela kyrkans historia. När skolan uppstod i Sverige blev den integrerad med den lutherska…
Köp här

Isbn: 9789179996604

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BB

av:Göran Rosenberg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Judendom Religion och tro
”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska…
Köp här

Isbn: 9789100186586

Utgivningsår:20210910

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Göran Larsson

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
JUDENDOMEN handlar om långt mycket mer än rötter till kristendomen. Den utgör en omistlig del av det mest centrala i kristen tro och tradition. Genom att studera firandet av de judiska högtiderna kan vi lära oss mer om både judendom och kristendom. TID FÖR GUD beskriver de judiska högtidernas historiska bakgrund och…
Köp här

Isbn: 9789188552662

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Flavius Josephus

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro
Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store, Herodes Antípas, Pontius Pilatus, kung Agrippa, romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser, om fariséer, sadducéer och essener, om Jerusalem och dess tempel, om Palestinas…
Utgått

Isbn: 9789173591157

Utgivningsår:20171026

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Relationen mellan judar och kristna är speciell. Det är inte lätt att finna två trosgemenskaper som samtidigt står så nära och så långt från varandra. Det har sagts att förra århundradet har inneburit både det bästa och det värsta i denna relation, och det är inte svårt att finna exempel på båda aspekterna. Syftet med…
Köp här

Isbn: 9789172171350

Utgivningsår:20220429

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Göran Larsson

Kategorier: Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk – andra att kyrkan nu har tagit över denna roll. Men måste det vara…
Köp här

Isbn: 9789188553324

Utgivningsår:20180129

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Freudenthal, Eva Ekselius, Fredric Bedoire, Ann-Charlotte Hertz, Willy Silberstein, Margot Friedman, Mats Fredriksson, Bertil Wahren, Bengt Häger, Jan-Erik Levy

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Judendom Konst Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789188712622

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Almlöfs förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Schück

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
Sveriges judiska historia berättas här genom en person, Herman Friedländer (1842-1920). Denna driftiga entreprenör spelade en aktiv roll när den moderna industrinationen Sverige skapades. Han var släkt med flera av de äldsta judiska familjerna i landet, de som i slutet av 1700-talet fick Gustav III:s tillåtelse att…
Köp här

Isbn: 9789173291682

Utgivningsår:20210319

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Jan Retsö

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Vad hände med den israelitiska förbundsarken som omtalas i Gamla testamentet? Med kistan av akacieträ och stentavlorna med de tio budorden skrivna av Guds eget finger? Denna kista figurerar i Israels tidiga historia men försvinner sedan spårlöst ur historien, vilket givit upphov till en rad judiska, islamiska och…
Köp här

Isbn: 9789198548624

Utgivningsår:20210223

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av:Yehuda Ashlag

Kategorier: Ande, kropp och själ Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Judendom Kabbala: populära verk Mysticism Mystik, magi och det ockulta Religion och tro
“Av alla texter och anteckningar som användes av min lärare, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash), fanns det ett speciellt anteckningsblock som han alltid hade med sig. Detta anteckningsblock innehöll transkriberingar av hans konversationer med sin far, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), författare till …
Köp här

Isbn: 9781772280043

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Laitman Kabbalah Publishers

Mediatyp: BC

av:Carl Henrik Carlsson

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
**Augustprisnominerad för Årets svenska fackbok 2021** **Nominerad för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stora fackbokspris 2021** ”En utmärkt, mycket informativ volym, som ger sin läsare en hel del att bita i.”BTJ ”Med Carl Henrik Carlssons lärda och faktarika bok ges för första gången en…
Köp här

Isbn: 9789127173828

Utgivningsår:20211001

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Leonora Leet

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Judiska heliga texter Religion och tro
A vast reconstruction of the knowledge of the ancient Jewish priest-scientists, with vital implications for contemporary spirituality and science. Reveals an ancient science that used geometry, sound, and number to link the finite world of human experience with the infinite realm of the divine. Uses teachings extending…
Köp här

Isbn: 9780892817245

Utgivningsår:19990801

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Nina Solomin

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Judiska riktningar Judiskt liv och praxis Ortodox judendom Religion och tro
När hon flyttar in i loftet i New York ser hon dem på gatan utanför: männen med sina svarta rockar, långa skägg och tinninglockar. Barnen med gammaldags kläder och kvinnorna med täckta huvuden och långa kjolar. Journalisten Nina Solomin blir nyfiken på de ultraortodoxa judar som blivit hennes grannar. Men de lever…
Köp här

Isbn: 9789146001263

Utgivningsår:20121008

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BC

av:Deborah Feldman

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Judendom Judiska riktningar Ortodox judendom Religion och tro Självbiografi: allmänt
Unorthodox är Deborah Feldmans bästsäljande självbiografi om sin uppväxt i och flykt från den chassidiska Satmar-kolonin i Williamsburg, New York. Boken ligger till grund för den omtalade Netflix-succén med samma namn. I den ultraortodoxa judiska miljö där Deborah växer upp är reglerna strikta. Kolonin kontrollerar…
Köp här

Isbn: 9789150965599

Utgivningsår:20210910

Utgivare: HarperCollins Nordic

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Judendom Kabbala: populära verk Mystik, magi och det ockulta Religion och tro
Many synagogues and churches, including the First and Second Temples of the Hebrews, follow an archetypal design first used in the Ohel Moed, or Tent of Meeting, and its sacred Tabernacle, which housed the Ark of the Covenant and the Ten Commandments. Drawing from a wealth of sources including the Hebrew Bible, the…
Köp här

Isbn: 9781594773754

Utgivningsår:20120326

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Joseph Dan

Kategorier: Ande, kropp och själ Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Judendom Kabbala: populära verk Mysticism Mystik, magi och det ockulta Religion och tro
Kabbala har integrerats i många nutida spiritualistiska fenomen. Åtskilliga kritiker har hävdat att exempelvis den kabbala som praktiseras i Hollywood snarare är ett misch-masch av New age än länkad till genuin tradition. I Kabbala – em introduktion blottlägger Joseph Dan en rad av de myter som omger moderna…
Köp här

Isbn: 9789185164745

Utgivningsår:20070725

Utgivare: Hillelförlaget

Mediatyp: BB

av:Arne Järtelius

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det här är den händelserika berättelsen om 50 år av judisk historia i Malmö. Den tar vid precis när de första 100 åren av församlingens historia firats. Ett tredje halvsekel för Malmöjudarna kunde nu ta sin början! Hur var då livet som Malmöjude 1972–2021? Det handlade dels om att fostra en ny generation judar,…
Köp här

Isbn: 9789198746655

Utgivningsår:20230316

Utgivare: Hillelförlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Judendom Kabbala: populära verk Mystik, magi och det ockulta Religion och tro
It is very difficult to comprehend that our destiny lies in nonphysical dimensions, but Van Auken teaches this well while explaining that our present life is the perfect prerequisite for the next one. Van Auken’s easy writing style helps to shed light on the most complicated concepts in Kabbalah, making it easier…
Köp här

Isbn: 9780876045695

Utgivningsår:20100729

Utgivare: A R E Press

Mediatyp: BC

av:Amir Tsarfati

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Kristendom Religion och tro
Mycket läsvärd bok av läsarfavoriten Amir Tsarfati! En israel utforskar Guds historiska och framtida planer för sina båda utvalda folk. Lättförståeligt och enkelt förklarat i ett högaktuellt ämne. För att på djupet förstå Bibelns profetiska innehåll måste man först förstå hur Guds löften till Israel kompletterar Guds…
Köp här

Isbn: 9789189290846

Utgivningsår:20230404

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BB

av:Deborah Feldman

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Judendom Judiska riktningar Ortodox judendom Religion och tro Självbiografi: allmänt
Unorthodox är Deborah Feldmans bästsäljande självbiografi om sin uppväxt i och flykt från den chassidiska Satmar-kolonin i Williamsburg, New York. Boken ligger till grund för den omtalade Netflix-succén med samma namn. I den ultraortodoxa judiska miljö där Deborah växer upp är reglerna strikta. Kolonin kontrollerar…
Köp här

Isbn: 9789150962772

Utgivningsår:20201110

Utgivare: HarperCollins Nordic

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Judiskt liv och praxis Religion och tro
Whether you are planning to participate in contribute to or lead a Passover Seder LEADING THE PASSOVER JOURNEY will help you relive the Jewish people’s legacy of survival hope and redemption and reconnect with the rich heritage celebrated in this special event. Reclaim the hidden meaning of the Passover Seder.…
Köp här

Isbn: 9781580232111

Utgivningsår:20050325

Utgivare: Jewish Lights Publishing

Mediatyp: BC

av:Carolyn Östberg

Kategorier: Äldreomsorg Filosofi och religion Fotografi Judendom Konst Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Inom den judiska traditionen har det alltid varit viktigt att ta hand om och vårda gamla och sjuka. Den här traditionen finns också formulerad bland de 613 mitzwot – heliga plikter, eller med ett modernare språkbruk, handlingar, som utgör judendomens levnadsregler. Judiska församlingar har alltid, vare sig det var…
Köp här

Isbn: 9789187097430

Utgivningsår:20171215

Utgivare: Almlöfs Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781930051249

Utgivningsår:20040722

Utgivare: Lantern Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198257946

Utgivningsår:20230428

Utgivare: Bibelsällskapets Förlag

Mediatyp: BC

av:Thomas Kazen

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
While Jesus and Purity (2002, corrected reprint 2010, 2021) aimed to present an unfolding argument, this volume does not aspire at such coherence. It consists of articles and papers on various issues of impurity in early Judaism. A few of these have been previously published, the rest not. Some chapters develop and…
Köp här

Isbn: 9789188906168

Utgivningsår:20211202

Utgivare: Enskilda Högskolan Stockholm

Mediatyp: BC